EKP/2014/60

  1. EKP suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2014/60), ELT L 91, 2.4.2015, lk 3.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 20. september 2011, eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2011/14), ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.