ECB/2014/60

  1. ECB's retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2014/60), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (omarbejdning) (ECB/2011/14), EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.