Menu

ECB/2014/60

  1. Obecné zásady ECB (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2014/60), Úř. věst. L 91, 2. 4. 2015, s. 3.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (přepracované znění) (ECB/2011/14), Úř. věst. L 331, 14. 12. 2011, s. 1.