BCE/2014/62

  1. Decizia (UE) 2015/32 a BCE din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62), JO L 5, 9.1.2015, p. 17.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 martie 2009 cu privire la derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8) (BCE/2009/4), JO L 72, 18.3.2009, p. 21.
    2. Decizia BCE din 7 decembrie 2012 de modificare a Deciziei BCE/2009/4 cu privire la derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8)  (BCE/2012/28), JO L 9, 15.1.2013, p. 11.