ECB/2014/57

 1. Sklep ECB (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (prenovitev) (ECB/2014/57), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 24.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o vmesni razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2010/24), UL L 6, 11. 1. 2011, str. 35.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 17. novembra 2005 o razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic (ECB/2005/11), UL L 311, 26. 11. 2005, str. 41.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. novembra 2002 o porazdelitvi prihodka ECB iz naslova euro bankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic (ECB/2002/9), UL L 323, 28. 11. 2002, str. 49.
  2. Sklep ECB z dne 19. decembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/24 o vmesni razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2012/33), UL L 13, 17. 1. 2013, str. 12.