Menu

ECB/2014/57

 1. Besluit (EU) 2015/298 van de ECB van 15 december 2014 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking) (ECB/2014/57), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 24.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten en uit waardepapieren die zijn aangekocht uit hoofde van het programma voor de effectenmarkten  (ECB/2010/24), PB L 6 van 11.1.2011, blz. 35.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 17 november 2005 inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2005/11), PB L 311 van 26.11.2005, blz. 41.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 november 2002 inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2002/9), PB L 323 van 28.11.2002, blz. 49.
  2. Besluit van de ECB van 19 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/24 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten en uit waardepapieren die zijn aangekocht uit hoofde van het programma voor de effectenmarkten (ECB/2012/33), PB L 13 van 17.1.2013, blz. 12.