ECB/2014/57

 1. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2014/57), OL L 53, 2015 2 25, p. 24.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl tarpinio ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, nupirktų pagal vertybinių popierių rinkų programą, paskirstymo  (ECB/2010/24), OL L 6, 2011 1 11, p. 35.
   1. Nebegalioja: 2005 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas dėl ECB apyvartoje esančių eurų banknotų pajamų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2005/11), OL L 311, 2005 11 26, p. 41.
    1. Nebegalioja: 2002 m. lapkričio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB pajamų, apyvartoje esančiais euro banknotais, paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams (ECB/2002/9), OL L 323, 2002 11 28, p. 49.
  2. 2012 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/24 dėl tarpinio ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, nupirktų pagal vertybinių popierių rinkų programą, paskirstymo (ECB/2012/33), OL L 13, 2013 1 17, p. 12.