EKB/2014/57

 1. Az EKB jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/298 határozat (átdolgozás) (EKB/2014/57), HL L 53., 2015.2.25., 24. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2010. november 25.) az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírokból származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, átmeneti elosztásáról (EKB/2010/24), HL L 6., 2011.1.11., 35. o.
   1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2005. november 17.) az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti elosztásáról (EKB/2005/11), HL L 311., 2005.11.26., 41. o.
    1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2002. november 21.) az EKB forgalomban lévő euro-bankjegyekből származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti elosztásáról (EKB/2002/9), HL L 323., 2002.11.28., 49. o.
  2. Az EKB határozata (2012. december 19.) az EKB forgalomban lévő eurobankjegyekből és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírokból származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti átmeneti elosztásáról szóló EKB/2010/24 határozat módosításáról (EKB/2012/33), HL L 13., 2013.1.17., 12. o.