Menu

CON/2014/83

  1. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană  (CON/2014/83), JO C 137, 27.4.2015, p. 2.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană (COM(2014)43)