ECB/2014/44

 1. Smernica ECB (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44), UL L 47, 20. 2. 2015, str. 29.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 16. septembra 2004 o naročilih eurobankovcev (ECB/2004/18), UL L 320, 21. 10. 2004, str. 21.
   1. Popravek Smernice ECB z dne 16. septembra 2004 o naročilih eurobankovcev (ECB/2004/18), UL L 332, 6. 11. 2004, str. 59.
  2. Smernica ECB z dne 18. marca 2011 o spremembah Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev (ECB/2011/3), UL L 86, 1. 4. 2011, str. 77.
  3. Smernica ECB/2004/18. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 20. 3. 2011.
  4. Smernica ECB z dne 18. decembra 2013 o spremembi Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev  (ECB/2013/49), UL L 32, 1. 2. 2014, str. 36.