EBC/2014/44

 1. Wytyczne EBC (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro  (EBC/2014/44), Dz.U. L 47 z 20.2.2015, str. 29.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 16 września 2004 r. dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (EBC/2004/18), Dz.U. L 320 z 21.10.2004, str. 21.
  2. Wytyczne EBC z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro  (EBC/2011/3), Dz.U. L 86 z 1.4.2011, str. 77.
  3. Wytyczne EBC/2004/18. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 20.3.2011.
  4. Wytyczne EBC z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro  (EBC/2013/49), Dz.U. L 32 z 1.2.2014, str. 36.