Menu

ECB/2014/44

 1. Richtsnoer (EU) 2015/280 van de ECB van 13 november 2014 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44), PB L 47 van 20.2.2015, blz. 29.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 16 september 2004 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten (ECB/2004/18), PB L 320 van 21.10.2004, blz. 21.
  2. Richtsnoer van de ECB van 18 maart 2011 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten  (ECB/2011/3), PB L 86 van 1.4.2011, blz. 77.
  3. Richtsnoer ECB/2004/18. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst, 20.3.2011.
  4. Richtsnoer van de ECB van 18 december 2013 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten  (ECB/2013/49), PB L 32 van 1.2.2014, blz. 36.