ECB/2014/44

 1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), OV L 47, 20.2.2015, 29. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB pamatnostādne (2004. gada 16. septembris) par euro banknošu iepirkumu (ECB/2004/18), OV L 320, 21.10.2004, 21. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2011. gada 18. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu  (ECB/2011/3), OV L 86, 1.4.2011, 77. lpp..
  3. Pamatnostādne ECB/2004/18. Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts , 20.3.2011.
  4. ECB Pamatnostādne (2013. gada 18. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu  (ECB/2013/49), OV L 32, 1.2.2014, 36. lpp..