EKP/2014/44

 1. EKP:n suuntaviivat (eu) 2015/280, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta (EKP/2014/44), EUVL L 47, 20.2.2015, s. 29.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä syyskuuta 2004, euroseteleiden hankinnasta (EKP/2004/18), EUVL L 320, 21.10.2004, s. 21.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2011, euroseteleiden hankinnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2004/18 muuttamisesta (EKP/2011/3), EUVL L 86, 1.4.2011, s. 77.
  3. Suuntaviivat EKP/2004/18. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, 20.3.2011.
  4. EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, euroseteleiden hankinnasta annettujen suuntaviivojen muuttamisesta  (EKP/2013/49), EUVL L 32, 1.2.2014, s. 36.