EKP/2014/44

 1. EKP suunis (EL) 2015/280, 13. november 2014, eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta  (EKP/2014/44), ELT L 47, 20.2.2015, lk 29.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 16. september 2004, euro pangatähtede hanke kohta (EKP/2004/18), ELT L 320, 21.10.2004, lk 21.
  2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta, 18. märts 2011  (EKP/2011/3), ELT L 86, 1.4.2011, lk 77.
  3. Suunis EKP/2004/18. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt, 20.3.2011.
  4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta, 18. detsember 2013 (EKP/2013/49), ELT L 32, 1.2.2014, lk 36.