ECB/2014/44

 1. ECB's retningslinje (EU) 2015/280 af 13. november 2014 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler  (ECB/2014/44), EUT L 47 af 20.2.2015, s. 29.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 16. september 2004 om offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2004/18), EUT L 320 af 21.10.2004, s. 21.
  2. ECB's retningslinje af 18. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler  (ECB/2011/3), EUT L 86 af 1.4.2011, s. 77.
  3. Retningslinje ECB/2004/18. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 20.3.2011.
  4. ECB's retningslinje af 18. december 2013 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2013/49), EUT L 32 af 1.2.2014, s. 36.