2014

29/12/2014
Yttrande om Rumäniens bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust) (CON/2014/92), Rumänien, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
ECB:s rekommendation av den 16 december 2014 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), EUT C 465, 24.12.2014, s. 1.
22/12/2014
Yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven (CON/2014/91), Österrike, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1376/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), EUT L 366, 20.12.2014, s. 79.
20/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1375/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)  (ECB/2014/51), EUT L 366, 20.12.2014, s. 77.
20/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50), EUT L 366, 20.12.2014, s. 36.
19/12/2014
ECB:s beslut av den 11 december 2014 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015  (ECB/2014/53), EUT L 365, 19.12.2014, s. 163.
19/12/2014
Yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014.
17/12/2014
Yttrande om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
ECB:s förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2014/48), EUT L 359, 16.12.2014, s. 97.
16/12/2014
Yttrande om konvertering av lån i utländsk valuta (CON/2014/87), Ungern, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Yttrande om ändringar av lagen om insättningsgaranti (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Yttrande om allmänna affärsvillkor för konsumentkrediter (CON/2014/85), Ungern, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
ECB:s riktlinje av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/46), EUT L 348, 4.12.2014, s. 27.
29/11/2014
ECB:s beslut av den 24 november 2014 om ändring av beslut ECB/2013/46 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2014 (ECB/2014/47), EUT L 344, 29.11.2014, s. 27.
26/11/2014
ECB:s riktlinje av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (omarbetning) (ECB/2014/15), EUT L 340, 26.11.2014, s. 1.Ytterligare information
19/11/2014
Yttrande om tillverkning av eurosedlar genom ett specialföretag (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Yttrande om kontobaserade värdepapper (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Yttrande om avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/80), Ungern, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Yttrande om banklagstiftning (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
ECB:s förordning av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41), EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.
31/10/2014
Yttrande om den rättsliga ramen för kooperativa banker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Yttrande om en specifik skattelättnad för finansinstitut (CON/2014/77), Ungern, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Yttrande om specifika avvecklingsregler för konsumentkrediter (CON/2014/76), Ungern, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Yttrande om fastställandet av viktade genomsnittliga räntor för federala lån och utnämningen av externa revisorer (CON/2014/75), Österrike, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2014/40), EUT L 335, 22.10.2014, s. 22.
21/10/2014
ECB:s beslut av den 21 oktober 2014 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Litauen (ECB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
ECB:s beslut av den 17 september 2014 om genomförandet av åtskillnaden mellan ECB:s penningpolitiska funktion och tillsynsfunktion (ECB/2014/39), EUT L 300, 18.10.2014, s. 57.
14/10/2014
Yttrande om finansiell transparens, betalningstjänster och elektroniska pengar  (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Yttrande om regler avseende intressekonflikter för ledamöter av de beslutande organen och styrelsen för Banca d’Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Yttrande om ytterligare regler för vissa typer av konsumentkrediter (CON/2014/72), Ungern, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen  (CON/2014/58), EUT C 352, 7.10.2014, s. 4.Ytterligare information
02/10/2014
Yttrande om offentliggörandet av den effektiva årsräntan för konsumentkreditavtal (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Preliminärt tidsschema för uppfyllandeperioderna avseende kassakrav under 2015  EUT C 342, 1.10.2014, s. 3.
26/09/2014
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering  (CON/2014/49), EUT C 336, 26.9.2014, s. 5.Ytterligare information
20/09/2014
ECB:s beslut av den 1 september 2014 om ändring av beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/38), EUT L 278, 20.9.2014, s. 21.
19/09/2014
Yttrande om uppdelning och reglering av bankverksamheter (CON/2014/70), Frankrike, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Yttrande om reglering av företag som äger krediter (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014.
12/09/2014
Yttrande om kassakrav i samband med införandet av euron (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Yttrande om genomförandet av det euroepeiska direktivet om återhämtning och resolution  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
ECB:s riktlinje av den 3 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2014/21), EUT L 267, 6.9.2014, s. 9.
03/09/2014
Yttrande om tillgångar som omfattas av uppskjuten skatt (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
ECB:s beslut av den 29 juli 2014 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2014/34), EUT L 258, 29.8.2014, s. 11.
29/08/2014
Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Yttrande om sparbanker knutna till ömsesidiga företag (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
ECB:s beslut av den 13 augusti 2014 om att TARGET2 ska betecknas som ett systemviktigt betalningssystem i enlighet med förordning (EU) nr 795/2014 om tillsynskrav avseende systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Yttrande om redominering av företags kapital och värdepapper (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Yttrande om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2014/62), Ungern, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Yttrande om ett förslag till förordning om penningmarknadsfonder  (CON/2014/36), EUT C 255, 6.8.2014, s. 3.Ytterligare information
29/07/2014
Yttrande om rekonstruktions- och likvidationsåtgärder avseende Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Österrike, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Yttrande om nya generella åtgärder till följd av Högsta domstolens avgörande om konsumentkreditavtal  (CON/2014/59), Ungern, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
ECB:s yttrande av den 8 juli 2014 om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen (CON/2014/50), EUT C 244, 26.7.2014, s. 1.
26/07/2014
Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2014/1), EUT C 244, 26.7.2014, s. 3.
23/07/2014
ECB:s förordning (EU) nr 795/2014 av den 3 juli 2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (ECB/2014/28), EUT L 217, 23.7.2014, s. 16.
23/07/2014
Förordning ECB/2014/28. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 23.7.2014, s. .
22/07/2014
Yttrande om rekonstruktion av kreditinstitut och andra institut (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
ECB:s beslut av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB  (ECB/2014/29), EUT L 214, 19.7.2014, s. 34.
18/07/2014
ECB:s beslut av den 9 juli 2014 om upphävande av beslut ECB/2013/22 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern och av beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/32), 18.7.2014.Ytterligare information
18/07/2014
ECB:s riktlinje av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/31), 18.7.2014.Ytterligare information
16/07/2014
Yttrande om behörigheten att ge ut mynt (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
ECB:s förordning av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut  (ECB/2014/30), EUT L 205, 12.7.2014, s. 14.
11/07/2014
Yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern (CON/2014/55), Ungern, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Yttrande om reglerna för samråd med ECB (CON/2014/54), Slovakien, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Yttrande om godkännande av betalningssystem (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Yttrande om regelverket för kreditinstitut  (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Yttrande om begränsningar avseende anställningstid och ålder för centralbankschefen och dennes ställföreträdare i Banque de France (CON/2014/51), Frankrike, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
ECB:s beslut av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta  (ECB/2014/5), EUT L 198, 5.7.2014, s. 7.
03/07/2014
ECB:s beslut av den 6 februari 2014 om utnämningen av ECB:s företrädare i tillsynsnämnden  (ECB/2014/4), EUT L 196, 3.7.2014, s. 38.
01/07/2014
ECB:s beslut av den 16 juni 2014 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB (ECB/2014/27), EUT L 192, 1.7.2014, s. 68.
01/07/2014
Yttrande om hantering, distribution och förfalskningsskydd av sedlar och mynt i Ungern (CON/2014/48), Ungern, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Yttrande om en systemriskkommitté (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Yttrande om andra finansiella institut än banker med långivning till konsumenter (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Yttrande om kriterier för ansvarsfull långivning (CON/2014/44), Ungern, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Yttrande om åtgärder i samband med SSM-förordningen (CON/2014/43), Österrike, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Arbetsordning för ECB:s tillsynsnämnd  EUT L 182, 21.6.2014, s. 56.
20/06/2014
Rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), EUT C 188, 20.6.2014, s. 1.Ytterligare information
14/06/2014
Beslut om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning  (ECB/2014/16), EUT L 175, 14.6.2014, s. 47.
11/06/2014
Yttrande om avkastningen på minimireserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
ECB:s riktlinje av den 5 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2014/25), EUT L 168, 7.6.2014, s. 120.
07/06/2014
ECB:s beslut av den 5 juni 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/24), EUT L 117, 7.6.2014, s. 168.
07/06/2014
ECB:s riktlinje av den 5 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2014/22), EUT L 168, 7.6.2014, s. 118.
06/06/2014
Yttrande om kortsiktiga likviditetskrav för kreditinstitut (CON/2014/41), Ungern, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2014/23), EUT L 168, 5.6.2014, s. 115.
05/06/2014
ECB:s riktlinje av den 12 mars 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/4 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (ECB/2014/12), EUT L 166, 5.6.2014, s. 42.
05/06/2014
ECB:s beslut av den 12 mars 2014 om ändring av beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2014/11), EUT L 166, 5.6.2014, s. 31.
05/06/2014
ECB:s riktlinje av den 12 mars 2014 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden  (ECB/2014/10), EUT L 166, 5.6.2014, s. 33.
05/06/2014
Riktlinje ECB/2011/14. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 5.6.2014.
02/06/2014
ECB:s förordning (EU) nr 673/2014 av den 2 juni 2014 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning  (ECB/2014/26), EUT L 179, 2.6.2014, s. 72.
30/05/2014
Yttrande om kreditinstitutens organisation, tillsyn och solvens (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 februari 2014 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2014/9), EUT L 159, 28.5.2014, s. 56.
28/05/2014
ECB:s beslut av den 20 februari 2014 om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från staten (ECB/2014/8), EUT L 159, 28.5.2014, s. 54.
27/05/2014
Yttrande om allmänhetens tillgång till specifik information om nödlidande lån hos vissa banker (CON/2014/39), Slovenien, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Yttrande om lönerna för anställda och medlemmar av Banca d’Italias beslutande organ samt beskattningen av Banca d’Italias omvärderade aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar och kvitton (CON/2014/37), Rumänien, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Yttrande om en reducering av vissa pensionsrätter (CON/2014/35), Österrike, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Yttrande om regelverket för kreditinstitut och finansiella företag (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Yttrande om tillsynen över avvecklingssystem för betalningar och värdepapper (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Rekommendation om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner  (ECB/2014/19), EUT C 144, 14.5.2014, s. 2.
14/05/2014
ECB:s förordning av den 16 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner  (ECB/2014/18), EUT L 141, 14.5.2014, s. 51.
14/05/2014
ECB:s förordning av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan ECB och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM))  (ECB/2014/17), EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.
05/05/2014
Yttrande om att vissa sedlar och mynt upphör att vara lagliga betalningsmedel (CON/2014/32), Sverige, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Yttrande om hanteringen av kriser på finansmarknaderna (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Yttrande om de offentliga finanserna (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Yttrande om hur den grekiska stabilitetsfonden får rekapitalisera kreditinstitut i Grekland (CON/2014/29), Grekland, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
ECB:s rekommendation av den 17 april 2014 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), EUT C 122, 25.4.2014, s. 1.
22/04/2014
Yttrande om en granskning av hur marknadsaktörerna använder sig av kreditbetyg (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Yttrande om valutaväxlare (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Yttrande om ett förslag till förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (CON/2014/2), EUT C 113, 15.4.2014, s. 1.Ytterligare information
14/04/2014
Yttrande om transaktioner som avser statspapper (CON/2014/26), Rumänien, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Yttrande om Banka Slovenijes oberoende (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (CON/2013/76), EUT C 109, 11.4.2014, s. 2.Ytterligare information
08/04/2014
ECB:s rekommendation av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbankssystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/7), EUT C 103, 8.4.2014, s. 1.
08/04/2014
ECB:s beslut av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbankssystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6), EUT L 104, 8.4.2014, s. 72.
02/04/2014
Yttrande om krishantering (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
ECB:s beslut av den 22 januari 2014 om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2014/1), EUT L 95, 29.3.2014, s. 56.
27/03/2014
ECB:s rekommendation av den 27 mars 2014 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda den statistiska information som samlas in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna (ECB/2014/14), EUT C 186, 27.3.2014, s. 1.
27/03/2014
Yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker (CON/2014/23), Österrike, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Yttrande om regler för ledande tjänstemän hos Banco de España avseende intressekonflikter (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Yttrande om ett förslag till förordning om senareläggning av datumet för övergången till SEPA  (CON/2014/3), EUT C 80, 19.3.2014, s. 1.Ytterligare information
18/03/2014
Yttrande om finansiell tillsyn, makrotillsyn och tillsynen över betalningssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro (CON/2014/20), Rumänien, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
ECB:s beslut av den 4 februari 2014 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för den samlade bedömningen (ECB/2014/3), EUT L 69, 8.3.2014, s. 107.
04/03/2014
ECB:s riktlinje av den 28 november 2013 om ändring av riktlinje ECB/2008/5 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2013/45), EUT L 57, 4.3.2014, s. 23.
27/02/2014
ECB:s beslut av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3  (ECB/2013/54), EUT L 57, 27.2.2014, s. 29.Ytterligare information
21/02/2014
Yttrande om ändringar i styrningen av Banca d’Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Yttrande om löptidsobalanser och valutapositioner i kreditinstituten (CON/2014/15), Ungern, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
ECB:s rekommendation av den 23 januari 2014 om ändring av rekommendation ECB/2011/24 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2014/2), EUT C 51, 22.2.2014, s. 1.
22/02/2014
ECB:s yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner  (CON/2013/77), EUT C 51, 22.2.2014, s. 3.Ytterligare information
18/02/2014
Yttrande om makrotillsynen över det finansiella systemet (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Yttrande om status för, och tillsyn över, kreditinstitut (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014.
13/02/2014
Yttrande om mandatet avseende makrotillsyn för NBB samt dess instrument (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
12/02/2014
Yttrande om införandet av euron i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
10/02/2014
Yttrande om en sänkning av den lagstadgade ersättningen som utgår till ledande tjänstemän i den offentliga och halv-offentliga sektorn (CON/2014/12), Nederländerna, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Yttrande om överföring av uppgifter som behövs för att definiera penningpolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (CON/2014/9), 5.2.2014.Ytterligare information
05/02/2014
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner  (CON/2014/10), EUT C 193, 5.2.2014, s. 2.Ytterligare information
04/02/2014
ECB:s beslut av den 27 december 2013 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2013/52), EUT L 33, 4.2.2014, s. 7.
01/02/2014
ECB:s riktlinje av den 18 december 2013 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar  (ECB/2013/49), EUT L 32, 1.2.2014, s. 36.
31/01/2014
Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungern, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Yttrande om ersättning till offentliganställda vid sjukledighet (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014.
23/01/2014
Yttrande om avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2014/6), Belgien, 23.1.2014.
21/01/2014
ECB:s beslut av den 31 december 2013 om Latvijas bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar (ECB/2013/53), EUT L 16, 21.1.2014, s. 65.
21/01/2014
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 30 augusti 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital (ECB/2013/31), EUT L 16, 21.1.2014, s. 63.
21/01/2014
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2013/29), EUT L 16, 21.1.2014, s. 55.
21/01/2014
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2013/28), EUT L 16, 21.1.2014, s. 53.
21/01/2014
ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om ändring av beslut ecb/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2013/27), EUT L 16, 21.1.2014, s. 51.
21/01/2014
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2013/26), EUT L 16, 21.1.2014, s. 47.
17/01/2014
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2014/4), Litauen, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Avtal av 6 december 2013 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 17, 21.1.2014, s. 1.
21/01/2014
Avtal av 31 december 2013 mellan Latvijas banka och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Latvijas banka i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 17, 21.1.2014, s. 5.
20/01/2014
Yttrande om allmänhetens tillgång till information om tjänstemäns tillgångar och förmögenhet (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
ECB:s rekommendation av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/44), EUT C 5, 9.1.2014, s. 1.
08/01/2014
ECB:s beslut av den 22 oktober 2013 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Lettland  (ECB/2013/41), EUT L 3, 8.1.2014, s. 9.
07/01/2014
ECB:s riktlinje av den 25 juli 2013 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2013/24), EUT L 2, 7.1.2014, s. 34.Ytterligare information
07/01/2014
ECB:s riktlinje av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (omarbetning) (ECB/2013/23), EUT L 57, 7.1.2014, s. 12.Ytterligare information