Menu

2014

29/12/2014
Mnenje o prispevku Romunije v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2014/92), Romunija, 29. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Priporočilo ECB z dne 16. decembra 2014 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), UL C 465, 24. 12. 2014, str. 1.
22/12/2014
Mnenje o objavi dokumentov in uporabi pokojninskih rezerv (CON/2014/91), Avstrija, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Mnenje o razkritju informacij, če je banka v postopku reševanja ali ji je bilo odvzeto dovoljenje (CON/2014/90), Bolgarija, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Uredba ECB (EU) št. 1376/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 79.
20/12/2014
Uredba(EU) št. 1375/2014 ECB z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 77.
20/12/2014
Uredba (EU) št. 1374/2014 ECB z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50), UL L 366, 20. 12. 2014, str. 36.
19/12/2014
Sklep ECB z dne 11. decembra 2014 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015  (ECB/2014/53), UL L 365, 19. 12. 2014, str. 163.
19/12/2014
Mnenje o razkritju zaupnih informacij za nacionalno parlamentarno preiskavo (CON/2014/89), Irska, 19. 12. 2014.
17/12/2014
Mnenje o zahtevah za dajanje posojil (CON/2014/88), Estonija, 17. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Uredba (EU) št. 1333/2014 ECB z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48), UL L 359, 16. 12. 2014, str. 97.
16/12/2014
Mnenje o pretvorbi posojil v tuji valuti (CON/2014/87), Madžarska, 16. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Mnenje o spremembah zakona o jamstvu za bančne vloge (CON/2014/86), Bolgarija, 9. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Mnenje o splošnih pogojih potrošniških posojilnih pogodb  (CON/2014/85), Madžarska, 8. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/46), UL L 348, 4. 12. 2014, str. 27.
29/11/2014
Sklep ECB z dne 24. novembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2013/46 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014 (ECB/2014/47), UL L 344, 29. 11. 2014, str. 27.
26/11/2014
Smernica ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), UL L 340, 26. 11. 2014, str. 1.Dodatne informacije
19/11/2014
Mnenje o proizvodnji eurobankovcev s strani subjekta s posebnim namenom (CON/2014/82), Španija, 19. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2014/81), Slovenija, 13. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
11/11/2014
Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/80), Madžarska, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Mnenje o bančni zakonodaji (CON/2014/79), Slovenija, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/10/2014
Uredba ECB z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor  (ECB/2014/41), UL L 311, 31. 10. 2014, str. 23.
31/10/2014
Mnenje o pravnem okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Mnenje o posebni davčni ugodnosti za finančne institucije (CON/2014/77), Madžarska, 30. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Mnenje o posebnih pravilih za poravnavo potrošniških posojilnih pogodb (CON/2014/76), Madžarska, 28. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Mnenje o določanju tehtanega povprečja donosov zveznih posojil in imenovanju zunanjega revizorja  (CON/2014/75), Avstrija, 23. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2014/40), UL L 335, 22. 10. 2014, str. 22.
21/10/2014
Sklep o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Litvi (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.
18/10/2014
Sklep ECB z dne 17. septembra 2014 o izvajanju ločenosti med funkcijo denarne politike in nadzorno funkcijo ECB (ECB/2014/39), UL L 300, 18. 10. 2014, str. 57.
14/10/2014
Mnenje o finančni preglednosti, plačilnih storitvah in elektronskem denarju (CON/2014/74), Danska, 14. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Mnenje o pravilih o navzkrižju interesov za člane organov upravljanja in vodstveni kader centralne banke Banca d’Italia (CON/2014/73), Italija, 13. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Mnenje o nadaljnjih pravilih za določene potrošniške posojilne pogodbe (CON/2014/72), Madžarska, 10. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (CON/2014/58), UL C 352, 7. 10. 2014, str. 4.Dodatne informacije
02/10/2014
Mnenje o objavljanju efektivne obrestne mere za potrošniške kredite (CON/2014/71), Estonija, 2. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2015  UL C 342, 1. 10. 2014, str. 3.
26/09/2014
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti (CON/2014/49), UL C 336, 26. 9. 2014, str. 5.Dodatne informacije
20/09/2014
Sklep ECB z dne 1. septembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2014/38), UL L 278, 20. 9. 2014, str. 21.
19/09/2014
Mnenje o ločitvi in regulaciji bančnih dejavnosti (CON/2014/70), Francija, 19. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditov (CON/2014/69), Irska, 12. 9. 2014.
12/09/2014
Mnenje o zahtevah glede obveznih rezerv v zvezi z uvedbo eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Mnenje o izvajanju evropske direktive o sanaciji in reševanju bank (CON/2014/67), Nemčija, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Smernica ECB z dne 3. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2014/21), UL L 267, 6. 9. 2014, str. 9.
03/09/2014
Mnenje o odloženih terjatvah za davek (CON/2014/66), Portugalska, 3. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Sklep ECB z dne 29. julija 2014 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2014/34), UL L 258, 29. 8. 2014, str. 11.
29/08/2014
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev in eurokovancev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Mnenje o hranilnicah vzajemnih združenj (CON/2014/64), Portugalska, 14. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Sklep ECB z dne 13. avgusta 2014 o določitvi sistema TARGET2 kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema v skladu z Uredbo (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
06/08/2014
Mnenje o redenominaciji kapitala družb in vrednostnih papirjev, ki jih izdajo družbe (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/62), Madžarska, 6. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Mnenje o predlogu uredbe o skladih denarnega trga  (CON/2014/36), UL C 255, 6. 8. 2014, str. 3.Dodatne informacije
29/07/2014
Mnenje o ukrepih za reorganizacijo in prenehanje v zvezi s Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Avstrija, 29. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Mnenje o novih splošnih ukrepih, ki izhajajo iz odločbe Vrhovnega sodišča o potrošniških posojilnih pogodbah (CON/2014/59), Madžarska, 28. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 zaradi uvedbe eura v Litvi in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Litvo (CON/2014/50), UL C 244, 26. 7. 2014, str. 1.
26/07/2014
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2014/1), UL C 244, 26. 7. 2014, str. 3.
23/07/2014
Uredba ECB (EU) št. 795/2014 z dne 3. julija 2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2014/28), UL L 217, 23. 7. 2014, str. 16.
23/07/2014
Uredba ECB/2014/28. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 23. 7. 2014, str. .
22/07/2014
Mnenje o reševanju kreditnih in drugih institucij (CON/2014/60), Ciper, 22. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Mnenje o centralnem kreditnem registru  (CON/2014/57), Portugalska, 21. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Sklep ECB z dne 2. julija 2014 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2014/29), UL L 214, 19. 7. 2014, str. 34.
18/07/2014
Sklep ECB z dne 9. julija 2014 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/22 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper, in Sklepa ECB/2013/36 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.Dodatne informacije
18/07/2014
Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.Dodatne informacije
16/07/2014
Mnenje o pristojnosti za izdajanje kovancev (CON/2014/56), Ciper, 16. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Uredba ECB z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34)o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije  (ECB/2014/30), UL L 205, 12. 7. 2014, str. 14.
11/07/2014
Mnenje o reprodukciji eurskih in forintskih bankovcev in kovancev na Madžarskem (CON/2014/55), Madžarska, 11. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Mnenje o pravilih, ki urejajo posvetovanje z Evropsko centralno banko (CON/2014/54), Slovaška, 10. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Mnenje o dovoljenju za plačilne sisteme (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
09/07/2014
Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije (CON/2014/52), Poljska, 9. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Mnenje o starostni meji in mandatu guvernerja in namestnikov guvernerja centralne banke Banque de France (CON/2014/51), Francija, 8. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Sklep ECB z dne 31. januarja 2014 o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro  (ECB/2014/5), UL L 198, 5. 7. 2014, str. 7.
03/07/2014
Sklep ECB z dne 6. februarja 2014 o imenovanju predstavnikov ECB v Nadzorni odbor (ECB/2014/4), UL L 196, 3. 7. 2014, str. 38.
01/07/2014
Sklep ECB z dne 16. junija 2014 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2014/27), UL L 192, 1. 7. 2014, str. 68.
01/07/2014
Mnenje o obdelavi in distribuciji bankovcev in kovancev na Madžarskem ter njihovi zaščiti pred ponarejanjem  (CON/2014/48), Madžarska, 1. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Mnenje o zahtevah za statistično poročanje na področju statistike plačil (CON/2014/47), Poljska, 27. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Mnenje o odboru za sistemska tveganja (CON/2014/46), Luksemburg, 26. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Mnenje o nebančnih finančnih institucijah, ki dajejo posojila potrošnikom (CON/2014/45), Bolgarija, 24. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Mnenje o zahtevah za odgovorno dajanje posojil (CON/2014/44), Madžarska, 23. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o EMN (CON/2014/43), Avstrija, 23. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Poslovnik Nadzornega odbora ECB  UL L 182, 21. 6. 2014, str. 56.
20/06/2014
Priporočilo za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani ECB (ECB/2014/13)  (ECB/2014/13), UL C 188, 20. 6. 2014, str. 1.Dodatne informacije
14/06/2014
Sklep o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje  (ECB/2014/16), UL L 175, 14. 6. 2014, str. 47.
11/06/2014
Mnenje o obrestovanju obveznih rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Smernica ECB z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2014/25), UL L 168, 7. 6. 2014, str. 120.
07/06/2014
Sklep ECB z dne 5. junija 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/24), UL L 117, 7. 6. 2014, str. 168.
07/06/2014
Smernica ECB z dne 5. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2014/22), UL L 168, 7. 6. 2014, str. 118.
06/06/2014
Mnenje o zahtevah glede kratkoročne likvidnosti kreditnih institucij (CON/2014/41), Madžarska, 6. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. junija 2014 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv (ECB/2014/23), UL L 168, 5. 6. 2014, str. 115.
05/06/2014
Smernica ECB z dne 12. marca 2014 o spremembi Smernice ECB/2013/4 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2014/12), UL L 166, 5. 6. 2014, str. 42.
05/06/2014
Sklep ECB z dne 12. marca 2014 o spremembi Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2014/11), UL L 166, 5. 6. 2014, str. 31.
05/06/2014
Smernica ECB z dne 12. marca 2014 o spremembi Smernice ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (ECB/2014/10), UL L 166, 5. 6. 2014, str. 33.
05/06/2014
Smernica ECB/2011/14. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 6. 2014.
02/06/2014
Uredba (EU) št. 673/2014 ECB z dne 2. junija 2014 o ustanovitvi Odbora za mediacijo in sprejetju njegovega poslovnika  (ECB/2014/26), UL L 179, 2. 6. 2014, str. 72.
30/05/2014
Mnenje o organizaciji, nadzoru in solventnosti kreditnih institucij (CON/2014/40), Španija, 30. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2014/9), UL L 159, 28. 5. 2014, str. 56.
28/05/2014
Sklep ECB z dne 20. februarja 2014 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države (ECB/2014/8), UL L 159, 28. 5. 2014, str. 54.
27/05/2014
Mnenje o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39), Slovenija, 27. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
26/05/2014
Mnenje o prejemkih zaposlenih in članov organov odločanja centralne banke Banca d’Italia ter o obdavčitvi njenih prevrednotenih delnic (CON/2014/38), Italija, 26. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Mnenje o omejitvah plačil in prejemkov v gotovini (CON/2014/37), Romunija, 22. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Mnenje o omejitvah v zvezi s pokojninami (CON/2014/35), Avstrija, 19. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije in finančna podjetja (CON/2014/34), Portugalska, 16. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Mnenje o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Priporočilo za Uredbo Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2532/98 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij  (ECB/2014/19), UL C 144, 14. 5. 2014, str. 2.
14/05/2014
Uredba ECB z dne 16. aprila 2014 o spremembah Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij  (ECB/2014/18), UL L 141, 14. 5. 2014, str. 51.
14/05/2014
Uredba ECB z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN)  (ECB/2014/17), UL L 141, 14. 5. 2014, str. 1.
05/05/2014
Mnenje o nekaterih bankovcih in kovancih, ki prenehajo imeti status zakonitega plačilnega sredstva (CON/2014/32), Švedska, 5. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Mnenje o reševanju kriz na finančnih trgih (CON/2014/31), Finska, 2. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Mnenje o javnih financah (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Mnenje o pravnem okviru za dokapitalizacijo kreditnih institucij v Grčiji prek helenskega sklada za finančno stabilnost (CON/2014/29), Grčija, 29. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Priporočilo ECB z dne 17. aprila 2014 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), UL C 122, 25. 4. 2014, str. 1.
22/04/2014
Mnenje o spremljanju uporabe bonitetnih ocen s strani udeležencev na trgu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Mnenje o upravljavcih menjalnic (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Mnenje o predlogu uredbe o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti pri finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2014/2), UL C 113, 15. 4. 2014, str. 1.Dodatne informacije
14/04/2014
Mnenje o poslih v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji (CON/2014/26), Romunija, 14. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije (CON/2014/25), Slovenija, 11. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
11/04/2014
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlanenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (CON/2013/76), UL C 109, 11. 4. 2014, str. 2.Dodatne informacije
08/04/2014
Priporočilo ECB z dne 24. februarja 2014 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2014/7), UL C 103, 8. 4. 2014, str. 1.
08/04/2014
Sklep ECB z dne 24. februarja 2014 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2014/6), UL L 104, 8. 4. 2014, str. 72.
02/04/2014
Mnenje o kriznem upravljanju (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Sklep ECB z dne 22. januarja 2014 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2014/1), UL L 95, 29. 3. 2014, str. 56.
27/03/2014
Priporočilo ECB z dne 27. marca 2014 o skupnih pravilih in minimalnih standardih za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank (ECB/2014/14), UL C 186, 27. 3. 2014, str. 1.
27/03/2014
Mnenje o merjenju kreditnega in deželnega tveganja bančnih skupin (CON/2014/23), Avstrija, 27. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Mnenje o pravilih glede navzkrižja interesov za visoke uradnike centralne banke Banco de España (CON/2014/22), Španija, 20. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Mnenje o predlogu uredbe o preložitvi datuma prehoda na SEPA  (CON/2014/3), UL C 80, 19. 3. 2014, str. 1.Dodatne informacije
18/03/2014
Mnenje o finančnem nadzoru, makrobonitetnem nadzoru in pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov (CON/2014/21), Estonija, 18. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Mnenje o pregledu nad kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami v eurih (CON/2014/20), Romunija, 10. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Sklep ECB z dne 4. februarja 2014 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2014/3), UL L 69, 8. 3. 2014, str. 107.
04/03/2014
Smernica ECB z dne 28. novembra 2013 o spremembi Smernice ECB/2008/5 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve  (ECB/2013/45), UL L 57, 4. 3. 2014, str. 23.
27/02/2014
Sklep ECB o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura ter o spremembi Sklepa ECB/2008/3  (ECB/2013/54), UL L 57, 27. 2. 2014, str. 29.Dodatne informacije
21/02/2014
Mnenje o spremembah v upravljanju centralne banke Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italija, 21. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Mnenje o neujemanju zapadlosti in deviznih pozicij kreditnih institucij (CON/2014/15), Madžarska, 24. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Priporočilo ECB z dne 23. januarja 2014 o spremembi Priporočila ECB/2011/24 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2014/2), UL C 51, 22. 2. 2014, str. 1.
22/02/2014
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (CON/2013/77), UL C 51, 22. 2. 2014, str. 3.Dodatne informacije
18/02/2014
Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom (CON/2014/18), Poljska, 18. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Mnenje o statusu in nadzoru kreditnih institucij (CON/2014/17), Belgija, 14. 2. 2014.
13/02/2014
Mnenje o makrobonitetnem mandatu in instrumentih centralne banke Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13. 2. 2014.
12/02/2014
Mnenje o uvedbi eura v Litvi (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Mnenje o računih nematerializiranih vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti (CON/2014/13), Belgija, 12. 2. 2014.
10/02/2014
Mnenje o znižanju statutarnih prejemkov visokih uradnikov v javnem in poljavnem sektorju (CON/2014/12), Nizozemska, 10. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Mnenje o posredovanju podatkov, ki so potrebni za opredelitev denarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatne informacije
05/02/2014
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije  (CON/2014/10), UL C 193, 5. 2. 2014, str. 2.Dodatne informacije
04/02/2014
Sklep ECB z dne 27. decembra 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2013/52), UL L 33, 4. 2. 2014, str. 7.
01/02/2014
Smernica ECB z dne 18. decembra 2013 o spremembi Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev  (ECB/2013/49), UL L 32, 1. 2. 2014, str. 36.
31/01/2014
Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Madžarska, 31. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Mnenje o prejemkih javnih uslužbencev med bolniško odsotnostjo (CON/2014/7), Irska, 28. 1. 2014.
23/01/2014
Mnenje o zaokroževanju plačil v eurih (CON/2014/6), Belgija, 23. 1. 2014.
21/01/2014
Sklep ECB z dne 31. decembra 2013 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Latvijas Banka (ECB/2013/53), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 65.
21/01/2014
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 30. avgusta 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (ECB/2013/31), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 63.
21/01/2014
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2013/29), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 55.
21/01/2014
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2013/28), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 53.
21/01/2014
Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2013/27), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 51.
21/01/2014
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam  (ECB/2013/26), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 47.
17/01/2014
Mnenje o omejitvah gotovinskih plačil (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Sporazum z dne 6. decembra 2013 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 17, 21. 1. 2014, str. 1.
21/01/2014
Sporazum z dne 31. decembra 2013 med centralno banko Latvijas Banka in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Latvijas Banka s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 17, 21. 1. 2014, str. 5.
20/01/2014
Mnenje o javnosti premoženja funkcionarjev  (CON/2014/5), Slovenija, 20. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/01/2014
Priporočilo ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil  (ECB/2013/44), UL C 5, 9. 1. 2014, str. 1.
08/01/2014
Sklep o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Latviji  (ECB/2013/41), UL L 3, 8. 1. 2014, str. 9.
07/01/2014
Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (prenovitev) (ECB/2013/24), UL L 2, 7. 1. 2014, str. 34.Dodatne informacije
07/01/2014
Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o statistiki državnih financ (prenovitev) (ECB/2013/23), UL L 57, 7. 1. 2014, str. 12.Dodatne informacije