2014

29/12/2014
Stanovisko k príspevku Rumunska do poručníckeho fondu Medzinárodného menového fondu na zníženie chudoby a podporu rastu (CON/2014/92), Rumunsko, 29. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Odporúčanie ECB zo 16. decembra 2014 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2014/58), Ú. v. EÚ C 465, 24. 12. 2014, s. 1.
22/12/2014
Stanovisko k uverejňovaniu dokumentov a používaniu penzijnej rezervy (CON/2014/91), Rakúsko, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Stanovisko k sprístupňovaniu informácií v prípade riešenia krízovej situácie banky alebo v prípade odňatia jej licencie (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1376/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (ECB/2014/52) (ECB/2014/52), Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014, s. 79.
20/12/2014
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1375/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014, s. 77.
20/12/2014
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie  (ECB/2014/50), Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014, s. 36.
19/12/2014
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2014 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015  (ECB/2014/53), Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014, s. 163.
19/12/2014
Stanovisko k sprístupňovaniu dôverných informácií v rámci vyšetrovania vnútroštátnym parlamentom (CON/2014/89), Írsko, 19. 12. 2014.
17/12/2014
Stanovisko k požiadavkám na poskytovanie úverov (CON/2014/88), Estónsko, 17. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48), Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014, s. 97.
16/12/2014
Stanovisko ku konverzii devízových úverov (CON/2014/87), Maďarsko, 16. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Stanovisko k zmenám zákona o ochrane bankových vkladov (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Stanovisko k všeobecným podmienkam zmlúv o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/85), Maďarsko, 8. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Usmernenie ECB z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie) (ECB/2014/46), Ú. v. EÚ L 348, 4. 12. 2014, s. 27.
29/11/2014
Rozhodnutie ECB z 24. novembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/46 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014 (ECB/2014/47), Ú. v. EÚ L 344, 29. 11. 2014, s. 27.
26/11/2014
Usmernenie ECB zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (prepracované znenie) (ECB/2014/15), Ú. v. EÚ L 340, 26. 11. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
19/11/2014
Stanovisko k výrobe eurobankoviek účelovo vytvorenou inštitúciou (CON/2014/82), Španielsko, 19. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Stanovisko k zaknihovaným cenným papierom (CON/2014/81), Slovinsko, 13. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Stanovisko k regulácii bánk (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Nariadenie ECB z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41), Ú. v. EÚ L 311, 31. 10. 2014, s. 23.
31/10/2014
Stanovisko k právnemu rámcu pre družstevné banky (CON/2014/78), Poľsko, 31. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Stanovisko k osobitným daňovým zvýhodneniam poskytnutým finančným inštitúciám (CON/2014/77), Maďarsko, 30. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Stanovisko k osobitným pravidlám vyrovnania vzťahujúcim sa na zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/76), Maďarsko, 28. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Stanovisko k určeniu vážených priemerných výnosov z federálnych úverov a k vymenúvaniu externých audítorov (CON/2014/75), Rakúsko, 23. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. októbra 2014 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2014/40), Ú. v. EÚ L 335, 22. 10. 2014, s. 22.
21/10/2014
Rozhodnutie o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Litve (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.
18/10/2014
Rozhodnutie ECB zo 17. septembra 2014, ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu ECB (ECB/2014/39), Ú. v. EÚ L 300, 18. 10. 2014, s. 57.
14/10/2014
Stanovisko k finančnej transparentnosti, platobným službám a elektronickým peniazom (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Stanovisko k pravidlám upravujúcim konflikt záujmov členov riadiacich orgánov a vedúcich pracovníkov Banca d’Italia (CON/2014/73), Taliansko, 13. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Stanovisko k ďalším pravidlám týkajúcim sa niektorých zmlúv o spotrebiteľskom úvere (CON/2014/72), Maďarsko, 10. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii  (CON/2014/58), Ú. v. EÚ C 352, 7. 10. 2014, s. 4.Dodatočné informácie
02/10/2014
Stanovisko k uverejneniu ročnej percentuálnej miery nákladov na zmluvy s spotrebiteľských úveroch (CON/2014/71), Estónsko, 2. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2015 Ú. v. EÚ C 342, 1. 10. 2014, s. 3.
26/09/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (CON/2014/49), Ú. v. EÚ C 336, 26. 9. 2014, s. 5.Dodatočné informácie
20/09/2014
Rozhodnutie ECB z 1. septembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/38), Ú. v. EÚ L 278, 20. 9. 2014, s. 21.
19/09/2014
Stanovisko k oddeleniu a regulácii bankových činností (CON/2014/70), Francúzsko, 19. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Stanovisko k nariadeniu o vlastníctve úverových pohľadávok  (CON/2014/69), Írsko, 12. 9. 2014.
12/09/2014
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Stanovisko k implementácii európskej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (CON/2014/67), Nemecko, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Usmernenie ECB z 3. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2014/21), Ú. v. EÚ L 267, 6. 9. 2014, s. 9.
03/09/2014
Stanovisko k odloženým daňovým pohľadávkam  (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Rozhodnutie ECB z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2014/34), Ú. v. EÚ L 258, 29. 8. 2014, s. 11.
29/08/2014
Stanovisko k pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a euromincí a ich opätovnému vráteniu do obehu  (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Stanovisko k sporiteľniam prepojeným so sporiteľnými družstvami (CON/2014/64), Portugalsko, 14. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Rozhodnutie ECB z 13. augusta 2014 o označení systému TARGET2 za systémovo dôležitý platobný systém podľa nariadenia (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
06/08/2014
Stanovisko k zmene denominácie kapitálu a cenných papierov spoločností (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2014/62), Maďarsko, 6. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia o fondoch peňažného trhu  (CON/2014/36), Ú. v. EÚ C 255, 6. 8. 2014, s. 3.Dodatočné informácie
29/07/2014
Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu a likvidáciu Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Rakúsko, 29. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Stanovisko k novým všeobecným opatreniam vyplývajúcim z rozhodnutia najvyššieho súdu vo veci zmlúv o spotrebiteľských úveroch  (CON/2014/59), Maďarsko, 28. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Litve a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Litvu (CON/2014/50), Ú. v. EÚ C 244, 26. 7. 2014, s. 1.
26/07/2014
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2014/1), Ú. v. EÚ C 244, 26. 7. 2014, s. 3.
23/07/2014
Nariadenie ECB (EÚ) č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/28), Ú. v. EÚ L 217, 23. 7. 2014, s. 16.
23/07/2014
Nariadenie ECB/2014/28. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 23. 7. 2014, s. .
22/07/2014
Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových a iných inštitúcií  (CON/2014/60), Cyprus, 22. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Stanovisko k centrálnemu úverovému registru (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Rozhodnutie ECB z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (ECB/2014/29), Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014, s. 34.
18/07/2014
Rozhodnutie ECB z 9. júla 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/22 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu a rozhodnutie ECB/2013/36 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.Dodatočné informácie
18/07/2014
Usmernenie ECB z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.Dodatočné informácie
16/07/2014
Stanovisko k právomoci vydávať mince (CON/2014/56), Cyprus, 16. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Nariadenie ECB z 8. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami  (ECB/2014/30), Ú. v. EÚ L 205, 12. 7. 2014, s. 14.
11/07/2014
Stanovisko k reprodukcii eurobankoviek a euromincií a bankoviek a mincí forintu v Maďarsku (CON/2014/55), Maďarsko, 11. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Stanovisko k pravidlám týkajúcim sa konzultácií s Európskou centrálnou bankou (CON/2014/54), Slovensko, 10. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
10/07/2014
Stanovisko k schvaľovaniu platobných systémov  (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
09/07/2014
Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie (CON/2014/52), Poľsko, 9. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Stanovisko k vekovému obmedzeniu pre výkon funkcie a k funkčnému obdobiu guvernéra a viceguvernéra Banque de France  (CON/2014/51), Francúzsko, 8. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Rozhodnutie ECB z 31. januára 2014 o úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských štátov, ktorých menou nie je euro  (ECB/2014/5), Ú. v. EÚ L 198, 5. 7. 2014, s. 7.
03/07/2014
Rozhodnutie ECB zo 6. februára 2014 o vymenovaní zástupcov ECB v Rade pre dohľad  (ECB/2014/4), Ú. v. EÚ L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
01/07/2014
Rozhodnutie ECB zo 16. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2014/27), Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014, s. 68.
01/07/2014
Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí v Maďarsku a k ich ochrane pred falšovaním  (CON/2014/48), Maďarsko, 1. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platieb (CON/2014/47), Poľsko, 27. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Stanovisko k výboru pre systémové riziká (CON/2014/46), Luxembursko, 26. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Stanovisko k nebankovým finančným inštitúciám, ktoré poskytujú úvery spotrebiteľom (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Stanovisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov (CON/2014/44), Maďarsko, 23. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú nariadenia o JMD (CON/2014/43), Rakúsko, 23. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Rokovací poriadok Rady pre dohľad ECB  Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
20/06/2014
Odporúčanie prijať nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), Ú. v. EÚ C 188, 20. 6. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
14/06/2014
Rozhodnutie o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2014/16), Ú. v. EÚ L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
11/06/2014
Stanovisko k úročeniu povinných minimálnych rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Usmernenie ECB z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2014/25), Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014, s. 120.
07/06/2014
Rozhodnutie ECB z 5. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/24), Ú. v. EÚ L 117, 7. 6. 2014, s. 168.
07/06/2014
Usmernenie ECB z 5. júna 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/22), Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014, s. 118.
06/06/2014
Stanovisko k požiadavkám na krátkodobú likviditu úverových inštitúcií (CON/2014/41), Maďarsko, 6. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2014/23), Ú. v. EÚ L 168, 5. 6. 2014, s. 115.
05/06/2014
Usmernenie ECB z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9  (ECB/2014/12), Ú. v. EÚ L 166, 5. 6. 2014, s. 42.
05/06/2014
Rozhodnutie ECB z 12. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2014/11), Ú. v. EÚ L 166, 5. 6. 2014, s. 31.
05/06/2014
Usmernenie ECB z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému  (ECB/2014/10), Ú. v. EÚ L 166, 5. 6. 2014, s. 33.
05/06/2014
Usmernenie ECB/2011/14. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 5. 6. 2014.
02/06/2014
Nariadenie ECB (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku  (ECB/2014/26), Ú. v. EÚ L 179, 2. 6. 2014, s. 72.
30/05/2014
Stanovisko k organizácii, platobnej schopnosti úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi (CON/2014/40), Španielsko, 30. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. februára 2014 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/9), Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014, s. 56.
28/05/2014
Rozhodnutie ECB z 20. februára 2014 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami  (ECB/2014/8), Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014, s. 54.
27/05/2014
Please translate. (CON/2014/39), Slovinsko, 27. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov a členov orgánov s rozhodovacou právomocou Banca d’Italia a k zdaňovaniu jej precenených akcií (CON/2014/38), Taliansko, 26. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Stanovisko k obmedzeniu hotovostných platieb a inkás (CON/2014/37), Rumunsko, 22. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Stanovisko k obmedzeniam dôchodkov (CON/2014/35), Rakúsko, 19. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a systémami vyrovnania cenných papierov (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Odporúčanie pre nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí ECB ukladať sankcie  (ECB/2014/19), Ú. v. EÚ C 144, 14. 5. 2014, s. 2.
14/05/2014
Nariadenie ECB z 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie  (ECB/2014/18), Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014, s. 51.
14/05/2014
Nariadenie ECB z 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD)  (ECB/2014/17), Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014, s. 1.
05/05/2014
Stanovisko k určitým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2014/32), Švédsko, 5. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Stanovisko k riešeniu kríz na finančných trhoch (CON/2014/31), Fínsko, 2. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Stanovisko k verejným financiám (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Stanovisko k právnemu rámcu pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku prostredníctvom HFSF (CON/2014/29), Grécko, 29. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Odporúčanie ECB zo 17. apríla 2014 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), Ú. v. EÚ C 122, 25. 4. 2014, s. 1.
22/04/2014
Stanovisko k monitorovaniu používania úverových ratingov účastníkmi trhu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Stanovisko k prevádzkovateľom zmenární (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2014/2), Ú. v. EÚ C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
14/04/2014
Stanovisko k operáciám so štátnymi cennými papiermi (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovinsko, 11. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010  (CON/2013/76), Ú. v. EÚ C 109, 11. 4. 2014, s. 2.Dodatočné informácie
08/04/2014
Odporúčanie ECB z 24. februára 2014 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2014/7), Ú. v. EÚ C 103, 8. 4. 2014, s. 1.
08/04/2014
Rozhodnutie ECB z 24. februára 2014 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2014/6), Ú. v. EÚ L 104, 8. 4. 2014, s. 72.
02/04/2014
Stanovisko ku krízovému riadeniu (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Rozhodnutie ECB z 22. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2014/1), Ú. v. EÚ L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
27/03/2014
Odporúčanie ECB z 27. marca 2014 o spoločných pravidlách a minimálnych štandardoch na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk (ECB/2014/14), Ú. v. EÚ C 186, 27. 3. 2014, s. 1.
27/03/2014
Stanovisko k meraniu úverového rizika a rizika krajiny v súvislosti s bankovými skupinami (CON/2014/23), Rakúsko, 27. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Stanovisko k pravidlám o konflikte záujmov pre riadiacich pracovníkov Banco de España (CON/2014/22), Španielsko, 20. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia o odklade termínu prechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Ú. v. EÚ C 80, 19. 3. 2014, s. 1.Dodatočné informácie
18/03/2014
Stanovisko k finančnému dohľadu, makroprudenciálnemu dohľadu a dohľadu nad platobnými systémami (CON/2014/21), Estónsko, 18. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Stanovisko k dohľadu nad úhradami a inkasami v eurách (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Rozhodnutie ECB zo 4. februára 2014, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (ECB/2014/3), Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014, s. 107.
04/03/2014
Usmernenie ECB z 28. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami  (ECB/2013/45), Ú. v. EÚ L 57, 4. 3. 2014, s. 23.
27/02/2014
Rozhodnutie ECB o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Ú. v. EÚ L 57, 27. 2. 2014, s. 29.Dodatočné informácie
21/02/2014
Stanovisko k zmenám v správe Banca d'Italia (CON/2014/19), Taliansko, 21. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Stanovisko k nesúladu splatnosti a devízových pozícií úverových inštitúcií (CON/2014/15), Maďarsko, 24. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Odporúčanie ECB z 23. januára 2014, ktorým sa mení odporúčanie ECB/2011/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2014/2), Ú. v. EÚ C 51, 22. 2. 2014, s. 1.
22/02/2014
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (CON/2013/77), Ú. v. EÚ C 51, 22. 2. 2014, s. 3.Dodatočné informácie
18/02/2014
Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom  (CON/2014/18), Poľsko, 18. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi  (CON/2014/17), Belgicko, 14. 2. 2014.
13/02/2014
Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgicko, 13. 2. 2014.
12/02/2014
Stanovisko k zavedeniu eura v Litve (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Stanovisko k účtom zaknihovaných cenných papierov denominovaných v cudzej mene (CON/2014/13), Belgicko, 12. 2. 2014.
10/02/2014
Stanovisko k zníženiu úrovne odmeňovania riadiacich pracovníkov vo verejnom a čiastočne verejnom sektore  (CON/2014/12), Holandsko, 10. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Stanovisko k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky  (CON/2014/11), Poľsko, 7. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatočné informácie
05/02/2014
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2014/10), Ú. v. EÚ C 193, 5. 2. 2014, s. 2.Dodatočné informácie
04/02/2014
Rozhodnutie ECB z 27. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2013/52), Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2014, s. 7.
01/02/2014
Usmernenie ECB z 18. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek  (ECB/2013/49), Ú. v. EÚ L 32, 1. 2. 2014, s. 36.
31/01/2014
Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank  (CON/2014/8), Maďarsko, 31. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov verejnej správy počas období pracovnej neschopnosti (CON/2014/7), Írsko, 28. 1. 2014.
23/01/2014
Stanovisko k zaokrúhľovaniu platieb v eurách (CON/2014/6), Belgicko, 23. 1. 2014.
21/01/2014
Rozhodnutie ECB Z 31. decembra 2013 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Latvijas Banka do rezervných fondov a rezerv ECB (ECB/2013/53), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 65.
21/01/2014
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 30. augusta 2013 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny (ECB/2013/31), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 63.
21/01/2014
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 29. augusta 2013 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2013/29), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 55.
21/01/2014
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 29. augusta 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2013/28), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 53.
21/01/2014
Rozhodnutie ECB Z 29. Augusta 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek  (ECB/2013/27), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 51.
21/01/2014
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 29. Augusta 2013 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám  (ECB/2013/26), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 47.
17/01/2014
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Dohoda zo 6. decembra 2013 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 17, 21. 1. 2014, s. 1.
21/01/2014
Dohodam z 31. Decembra 2013 medzi Latvijas Banka a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Latvijas Banka podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 17, 21. 1. 2014, s. 5.
20/01/2014
Stanovisko k prístupu verejnosti k informáciám o majetku verejných funkcionárov  (CON/2014/5), Slovinsko, 20. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Odporúčanie ECB z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/44), Ú. v. EÚ C 5, 9. 1. 2014, s. 1.
08/01/2014
Rozhodnutie ECB o prechodných ustanoveniach na uplatňovanie povinných minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou po zavedení eura v Lotyšsku (ECB/2013/41), Ú. v. EÚ L 3, 8. 1. 2014, s. 9.
07/01/2014
Usmernenie ECB z 25. júla 2013 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2013/24), Ú. v. EÚ L 2, 7. 1. 2014, s. 34.Dodatočné informácie
07/01/2014
Usmernenie ECB z 25. júla 2013 o štatistike financií verejnej správy (prepracované znenie)  (ECB/2013/23), Ú. v. EÚ L 57, 7. 1. 2014, s. 12.Dodatočné informácie