2014

29/12/2014
Aviz cu privire la contribuția României la fondul ”Poverty Reduction and Growth Trust” al Fondului Monetar Internațional (CON/2014/92), România, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
24/12/2014
Recomandarea BCE din 16 decembrie 2014 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas  (BCE/2014/58), JO C 465, 24.12.2014, p. 1.
22/12/2014
Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Aviz cu privire la divulgarea informațiilor în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției sau retragerii autorizației (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Regulamentul (UE) NR. 1376/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2014/52), JO L 366, 20.12.2014, p. 79.
20/12/2014
Regulamentul (UE) NR. 1375/2014 al BCE din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (BCE/2014/51), JO L 366, 20.12.2014, p. 77.
20/12/2014
Regulamentul (UE) nr. 1374/2014 al BCE din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), JO L 366, 20.12.2014, p. 36.
19/12/2014
Decizia BCE din 11 decembrie 2014 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015  (BCE/2014/53), JO L 365, 19.12.2014, p. 163.
19/12/2014
Aviz cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale într-o anchetă parlamentară națională (CON/2014/89), Irlanda, 19.12.2014.
17/12/2014
Aviz cu privire la cerințe privind creditarea (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 al BCE din 26 noiembrie 2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare  (BCE/2014/48), JO L 359, 16.12.2014, p. 97.
16/12/2014
Aviz cu privire la conversia creditelor în monedă străină (CON/2014/87), Ungaria, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Aviz cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Aviz cu privire la termenii și condițiile generale ale contractelor de credit de consum (CON/2014/85), Ungaria, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/46), JO L 348, 4.12.2014, p. 27.
29/11/2014
Decizia BCE din 24 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014 (BCE/2014/47), JO L 344, 29.11.2014, p. 27.
26/11/2014
Orientarea BCE din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (reformare) (BCE/2014/15), JO L 340, 26.11.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
19/11/2014
Aviz cu privire la producerea de bancnote euro de către o entitate investițională specializată (CON/2014/82), Spania, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Aviz cu privire la titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Regulamentul BCE din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41), JO L 311, 31.10.2014, p. 23.
31/10/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil cooperativelor de credit (CON/2014/78), Polonia, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Aviz cu privire la un beneficiu fiscal specific acordat instituțiilor financiare (CON/2014/77), Ungaria, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Aviz cu privire la reguli specifice de decontare pentru contractele de credit pentru consumatori  (CON/2014/76), Ungaria, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Aviz cu privire la stabilirea randamentelor medii ponderate pentru împrumuturile federale și desemnarea auditorilor externi (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2014/40), JO L 335, 22.10.2014, p. 22.
21/10/2014
Decizia BCE din 21 octombrie 2014 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Lituania (BCE/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Decizia BCE din 17 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE (BCE/2014/39), JO L 300, 18.10.2014, p. 57.
14/10/2014
Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile membrilor organelor de conducere și personalului de conducere din cadrul Banca d’Italia (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Aviz cu privire la norme suplimentare aplicabile anumitor contracte de credit pentru consumatori (CON/2014/72), Ungaria, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (CON/2014/58), JO C 352, 7.10.2014, p. 4.Informaţii suplimentare
02/10/2014
Aviz cu privire la publicarea dobânzii anuale efective pentru creditele de consum (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Calendar orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2015  JO C 342, 1.10.2014, p. 3.
26/09/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (CON/2014/49), JO C 336, 26.9.2014, p. 5.Informaţii suplimentare
20/09/2014
Decizia BCE din 1 septembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/38), JO L 278, 20.9.2014, p. 21.
19/09/2014
Aviz cu privire la separarea și reglementarea activităților bancare (CON/2014/70), Franța, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Aviz cu privire la reglementarea activității de deținere de credite (CON/2014/69), Irlanda, 12.9.2014.
12/09/2014
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii în legătură cu introducerea euro (CON/2014/68), Lituania, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Aviz cu privire la punerea în aplicare a Directivei europene privind redresarea și rezoluția bancară (CON/2014/67), Germania, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Orientarea BCE din 3 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice (BCE/2014/21), JO L 267, 6.9.2014, p. 9.
03/09/2014
Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Decizia BCE din 29 iulie 2014 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2014/34), JO L 258, 29.8.2014, p. 11.
29/08/2014
Aviz cu privire la verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro (CON/2014/65), Lituania, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Aviz cu privire la bancile de economii atasate asociatiilor de ajutor reciproc (CON/2014/64), Portugalia, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Decizia BCE din 13 august 2014 privind identificarea TARGET2 ca sistem de plăți de importanță sistemică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Aviz cu privire la redenominarea capitalului si titlurilor de valoare ale societatilor comerciale  (CON/2014/63), Lituania, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CON/2014/62), Ungaria, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind fondurile de piaţă monetară  (CON/2014/36), JO C 255, 6.8.2014, p. 3.Informaţii suplimentare
29/07/2014
Aviz cu privire la măsurile de reorganizare și lichidare a Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Aviz cu privire la noi măsuri generale adoptate ca urmare a deciziei Curții Supreme cu privire la contractele de împrumut pentru consumatori (CON/2014/59), Ungaria, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Lituania şi cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Lituania (CON/2014/50), JO C 244, 26.7.2014, p. 1.
26/07/2014
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2014/1), JO C 244, 26.7.2014, p. 3.
23/07/2014
Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al BCE din 3 iulie 2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (BCE/2014/28), JO L 217, 23.7.2014, p. 16.
23/07/2014
Regulamentul BCE/2014/28. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 23.7.2014, p. .
22/07/2014
Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și de alt tip (CON/2014/60), Cipru, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Decizia BCE din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei  (BCE/2014/29), JO L 214, 19.7.2014, p. 34.
18/07/2014
Decizia BCE din 9 iulie 2014 de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/32), 18.7.2014.Informaţii suplimentare
18/07/2014
Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/31), 18.7.2014.Informaţii suplimentare
16/07/2014
Aviz cu privire la competenţa de a emite monede metalice (CON/2014/56), Cipru, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Regulamentul BCE din 8 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34) privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare  (BCE/2014/30), JO L 205, 12.7.2014, p. 14.
11/07/2014
Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro în Ungaria (CON/2014/55), Ungaria, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Aviz cu privire la normele privind consultarea BCE (CON/2014/54), Slovacia, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Aviz cu privire la autorizarea sistemelor de plăţi (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit (CON/2014/52), Polonia, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Aviz cu privire la durata mandatului şi limita de vârstă aplicabilă guvernatorului şi viceguvernatorilor Banque de France  (CON/2014/51), Franța, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Decizia BCE din 31 ianuarie 2014 privind cooperarea strânsă cu autorităţile naţionale competente din statele membre participante a căror monedă nu este euro  (BCE/2014/5), JO L 198, 5.7.2014, p. 7.
03/07/2014
Decizia BCE din 6 februarie 2014 privind numirea reprezentanţilor BCE în Consiliul de supraveghere  (BCE/2014/4), JO L 196, 3.7.2014, p. 38.
01/07/2014
Decizia BCE din 16 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2014/27), JO L 192, 1.7.2014, p. 68.
01/07/2014
Aviz cu privire la procesarea, distribuirea şi protecţia împotriva contrafacerii a bancnotelor şi monedelor metalice în Ungaria (CON/2014/48), Ungaria, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile (CON/2014/47), Polonia, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Aviz cu privire la un comitet privind riscul sistemic (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Aviz cu privire la instituţiile financiare nebancare care acordă împrumuturi consumatorilor (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Aviz cu privire la cerinţe privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil  (CON/2014/44), Ungaria, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE  JO L 182, 21.6.2014, p. 56.
20/06/2014
Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (BCE/2014/13) (BCE/2014/13), JO C 188, 20.6.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
14/06/2014
Decizie privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia  (BCE/2014/16), JO L 175, 14.6.2014, p. 47.
11/06/2014
Aviz cu privire la remunerarea rezervelor minime obligatorii (CON/2014/42), Lituania, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Orientarea BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2014/25), JO L 168, 7.6.2014, p. 120.
07/06/2014
Decizia BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/24), JO L 117, 7.6.2014, p. 168.
07/06/2014
Orientarea BCE din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale (BCE/2014/22), JO L 168, 7.6.2014, p. 118.
06/06/2014
Aviz cu privire la cerinţele privind lichiditatea pe termen scurt aplicabile instituţiilor de credit (CON/2014/41), Ungaria, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 5 iunie 2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare (BCE/2014/23), JO L 168, 5.6.2014, p. 115.
05/06/2014
Orientarea BCE din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2014/12), JO L 166, 5.6.2014, p. 42.
05/06/2014
Decizia BCE din 12 martie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului  (BCE/2014/11), JO L 166, 5.6.2014, p. 31.
05/06/2014
Orientarea BCE din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2014/10), JO L 166, 5.6.2014, p. 33.
05/06/2014
Orientarea BCE/2011/14. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 5.6.2014.
02/06/2014
Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al BCE din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26), JO L 179, 2.6.2014, p. 72.
30/05/2014
Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 februarie 2014 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale (BCE/2014/9), JO L 159, 28.5.2014, p. 56.
28/05/2014
Decizia BCE din 20 februarie 2014 privind interdicţia de finanţare monetară şi remunerarea depozitelor administraţiilor publice de către băncile centrale (BCE/2014/8), JO L 159, 28.5.2014, p. 54.
27/05/2014
Aviz cu privire la accesul public la informatii specifice privind creditele neperformante ale anumitor banci (CON/2014/39), Slovenia, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Aviz cu privire la remunerarea personalului si membrilor organelor de conducere ai Banca d’Italia si taxarea actiunilor reevaluate ale acesteia (CON/2014/38), Italia, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Aviz cu privire la limitarea plăţilor şi încasărilor în numerar (CON/2014/37), România, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
19/05/2014
Aviz cu privire la restricţiile privind pensiile (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit şi societăţile financiare (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare  (CON/2014/33), Lituania, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuţiile BCE în materie de sancţiuni  (BCE/2014/19), JO C 144, 14.5.2014, p. 2.
14/05/2014
Regulamentul BCE din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competenţa BCE de a impune sancţiuni  (BCE/2014/18), JO L 141, 14.5.2014, p. 51.
14/05/2014
Regulamentul BCE din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS)  (BCE/2014/17), JO L 141, 14.5.2014, p. 1.
05/05/2014
Aviz cu privire la încetarea calităţii de mijloc legal de plată a anumitor bancnote şi monede (CON/2014/32), Suedia, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Aviz cu privire la soluţionarea crizelor de pe pieţele financiare (CON/2014/31), Finlanda, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Aviz cu privire la finanţele publice (CON/2014/30), Lituania, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru recapitalizarea instituţiilor de credit din Grecia prin intermediul Fondului elen pentru stabilitate financiară  (CON/2014/29), Grecia, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Recomandarea BCE din 17 aprilie 2014 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Malta (BCE/2014/20), JO C 122, 25.4.2014, p. 1.
22/04/2014
Aviz cu privire la monitorizarea utilizării ratingurilor de credit de către participanţii la piaţă (CON/2014/28), Lituania, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Aviz cu privire la operatorii de schimb valutar (CON/2014/27), Lituania, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare (CON/2014/2), JO C 113, 15.4.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
14/04/2014
Aviz cu privire la operaţiuni cu titluri de stat (CON/2014/26), România, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
11/04/2014
Aviz cu privire la independenţa Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenia, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului (CON/2013/76), JO C 109, 11.4.2014, p. 2.Informaţii suplimentare
08/04/2014
Recomandarea BCE din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/7), JO C 103, 8.4.2014, p. 1.
08/04/2014
Decizia BCE din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/6), JO L 104, 8.4.2014, p. 72.
02/04/2014
Aviz cu privire la gestionarea crizei (CON/2014/24), Lituania, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Decizia BCE din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 din 19 februarie 2014 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE(BCE/2014/1)  (BCE/2014/1), JO L 95, 29.3.2014, p. 56.
27/03/2014
Recomandarea BCE din 27 martie 2014 privind regulile comune şi standardele minime pentru protejarea confidenţialităţii informaţiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naţionale (BCE/2014/14), JO C 186, 27.3.2014, p. 1.
27/03/2014
Aviz cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Aviz cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile înalţilor funcţionari din cadrul Banco de España (CON/2014/22), Spania, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind amânarea datei de migrare la SEPA  (CON/2014/3), JO C 80, 19.3.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
18/03/2014
Aviz cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Aviz cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro (CON/2014/20), România, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
08/03/2014
Decizia BCE din 4 februarie 2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2014/3), JO L 69, 8.3.2014, p. 107.
04/03/2014
Orientarea BCE din 28 noiembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2008/5 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2013/45), JO L 57, 4.3.2014, p. 23.
27/02/2014
Decizia BCE privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3  (BCE/2013/54), JO L 57, 27.2.2014, p. 29.Informaţii suplimentare
21/02/2014
Aviz cu privire la schimbari in guvernanta Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italia, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Aviz cu privire la neconcordanţa scadenţei şi poziţiile deschise în monedă străină ale instituţiilor de credit (CON/2014/15), Ungaria, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Recomandarea BCE din 23 ianuarie 2014 de modificare a Recomandării BCE/2011/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe (BCE/2014/2), JO C 51, 22.2.2014, p. 1.
22/02/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (CON/2013/77), JO C 51, 22.2.2014, p. 3.Informaţii suplimentare
18/02/2014
Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar  (CON/2014/18), Polonia, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Aviz cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit  (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
13/02/2014
Aviz cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
12/02/2014
Aviz cu privire la introducerea monedei euro în Lituania  (CON/2014/14), Lituania, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Aviz cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
10/02/2014
Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a reprezentanţilor oficiali cu experienţă din sectorul public şi semi-public (CON/2014/12), Țările de Jos, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE  (CON/2014/9), 5.2.2014.Informaţii suplimentare
05/02/2014
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card  (CON/2014/10), JO C 193, 5.2.2014, p. 2.Informaţii suplimentare
04/02/2014
Decizia BCE din 27 decembrie 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2013/52), JO L 33, 4.2.2014, p. 7.
01/02/2014
Orientarea BCE din 18 decembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro  (BCE/2013/49), JO L 32, 1.2.2014, p. 36.
31/01/2014
Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungaria, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Aviz cu privire la remunerarea funcţionarilor publici pe durata concediului medical (CON/2014/7), Irlanda, 28.1.2014.
23/01/2014
Aviz cu privire la rotunjirea plăţilor în euro (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
21/01/2014
Decizia BCE din 31 decembrie 2013 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE din partea Latvijas Banka (BCE/2013/53), JO L 16, 21.1.2014, p. 65.
21/01/2014
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2013/31), JO L 16, 21.1.2014, p. 63.
21/01/2014
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/29), JO L 16, 21.1.2014, p. 55.
21/01/2014
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE  (BCE/2013/28), JO L 16, 21.1.2014, p. 53.
21/01/2014
Decizia BCE din 29 august 2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2013/27), JO L 16, 21.1.2014, p. 51.
21/01/2014
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2013/26), JO L 16, 21.1.2014, p. 47.
17/01/2014
Aviz cu privire la limitele aplicabile plăţilor cu numerar (CON/2014/4), Lituania, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Acordul din 6 decembrie 2013 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetare JO C 17, 21.1.2014, p. 1.
21/01/2014
Acordul din 31 decembrie 2013 între Latvijas Banka şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Latvijas Banka de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 17, 21.1.2014, p. 5.
20/01/2014
Aviz cu privire la accesul public la informaţii referitoare la averea funcţionarilor  (CON/2014/5), Slovenia, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Recomandarea BCE din 28 noiembrie 2013 privind statisticile referitoare la plăţi (BCE/2013/44), JO C 5, 9.1.2014, p. 1.
08/01/2014
Decizie privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Letonia  (BCE/2013/41), JO L 3, 8.1.2014, p. 9.
07/01/2014
Orientarea BCE din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2013/24), JO L 2, 7.1.2014, p. 34.Informaţii suplimentare
07/01/2014
Orientarea BCE din 25 iulie 2013 cu privire la statisticile privind finanțele publice (reformare) (BCE/2013/23), JO L 57, 7.1.2014, p. 12.Informaţii suplimentare