Menu

2014

29/12/2014
Advies inzake de bijdrage van Roemenië aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het Internationaal Monetair Fonds (CON/2014/92), Roemenië, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Aanbeveling van de ECB van 16 december 2014 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos bankas (ECB/2014/58), PB C 465 van 24.12.2014, blz. 1.
22/12/2014
Advies inzake de publicatie van documenten en het gebruik van de pensioenreserve  (CON/2014/91), Oostenrijk, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Advies inzake de publicatie van informatie aangaande een bank in liquidatie of wier vergunning wordt ingetrokken (CON/2014/90), Bulgarije, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Verordening (EU) nr. 1376/2014 van de ECB van 10 december 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 79.
20/12/2014
Verordening (EU) Nr. 1375/2014 van de ECB van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1071/2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 77.
20/12/2014
Verordening (EU) nr. 1374/2014 van de ECB van 28 november 2014 betreffende statistische rapportagevereisten voor verzekeringsinstellingen (ECB/2014/50), PB L 366 van 20.12.2014, blz. 36.
19/12/2014
Besluit van de ECB van 11 december 2014 houdende de goedkeuring van de omvang van in 2015 uit te geven munten  (ECB/2014/53), PB L 365 van 19.12.2014, blz. 163.
19/12/2014
Advies inzake de openbaring van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquete (CON/2014/89), Ierland, 19.12.2014.
17/12/2014
Advies inzake kredietvereisten (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de ECB 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken  (ECB/2014/48), PB L 359 van 16.12.2014, blz. 97.
16/12/2014
Advies inzake de conversie in vreemde valuta luidende leningen (CON/2014/87), Hongarije, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Advies inzake de gewijzigde wet op bankdepositogarantie (CON/2014/86), Bulgarije, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Advies inzaker de algemene voorwaarden voor consumentenkrediet (CON/2014/85), Hongarije, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/46), PB L 348 van 4.12.2014, blz. 27.
29/11/2014
besluit van de ECB van 24 november 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2013/46 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014 (ECB/2014/47), PB L 344 van 29.11.2014, blz. 27.
26/11/2014
Richtsnoer van de ECB van 4 april 2014 betreffende monetaire en financiële statistieken (herschikking) (ECB/2014/15), PB L 340 van 26.11.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
19/11/2014
Advies inzake eurobankbiljettenproductie door een special purpose vehicle (SPV) (CON/2014/82), Spanje, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Advies inzake girale effecten (CON/2014/81), Slovenië, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/80), Hongarije, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Advies inzake bankwetgeving (CON/2014/79), Slovenië, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Verordening (van de ECB van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht  (ECB/2014/41), PB L 311 van 31.10.2014, blz. 23.
31/10/2014
Advies inzake het juridische kader voor coöperatieve banken (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Advies inzake een aan financiële instellingen verleend specifiek belastingvoordeel (CON/2014/77), Hongarije, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Advies inzake specifieke afwikkelingsregels voor overeenkomsten betreffende consumptief krediet  (CON/2014/76), Hongarije, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Advies inzake de vaststelling van gewogen gemiddelde rendementen voor federale leningen en de benoeming van externe accountants (CON/2014/75), Oostenrijk, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 oktober 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2014/40), PB L 335 van 22.10.2014, blz. 22.
21/10/2014
Besluit van de ECB van 21 oktober 2014 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Litouwen (ECB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Besluit van de ECB van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetairebeleidsfunctie en de toezichtfunctie van de ECB (ECB/2014/39), PB L 300 van 18.10.2014, blz. 57.
14/10/2014
Advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld  (CON/2014/74), Denemarken, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Advies inzake regels betreffende conflictenbelangen voor leden van de besluitvormende organen en directieleden van Banca d’Italia (CON/2014/73), Italië, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Advies inzake nadere op specifiieke consumentenkredietcontracten toepasselijke regels (CON/2014/72), Hongarije, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen  (CON/2014/58), PB C 352 van 7.10.2014, blz. 4.Aanvullende informatie
02/10/2014
Advies inzake de publicatie van het jaarlijkse kostenpercentage voor kredietovereenkomsten voor consumenten  (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Indicatieve kalender van reserveaanhoudingsperiodes in 2015  PB C 342 van 1.10.2014, blz. 3.
26/09/2014
Advies van de ECB van 24 juni 2014 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (CON/2014/49), PB C 336 van 26.9.2014, blz. 5.Aanvullende informatie
20/09/2014
Besluit van de ECB van 1 september 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2014/38), PB L 278 van 20.9.2014, blz. 21.
19/09/2014
Advies betreffende de scheiding en regulering van bankactiviteiten (CON/2014/70), Frankrijk, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden (CON/2014/69), Ierland, 12.9.2014.
12/09/2014
Advies inzake de reservevereisten in verband met de invoering van de euro (CON/2014/68), Litouwen, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Advies inzake de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn voor banken  (CON/2014/67), Duitsland, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Richtsnoer van de ECB van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21), PB L 267 van 6.9.2014, blz. 9.
03/09/2014
Advies inzake actieve belastinglatenties (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Besluit van de ECB van 29 juli 2014 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (ECB/2014/34), PB L 258 van 29.8.2014, blz. 11.
29/08/2014
Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2014/65), Litouwen, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Advies inzake met onderlinge waarborgverenigingen verbonden spaarbanken  (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Besluit van de ECB van 13 augustus 2014 betreffende de identificatie van TARGET2 als een systeemrelevant betalingssysteem overeenkomstig Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Advies inzake de herdenominatie van het kapitaal en van de effecten van ondernemingen (CON/2014/63), Litouwen, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/62), Hongarije, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Advies betreffende een voorstel voor een verordening inzake geldmarktfondsen  (CON/2014/36), PB C 255 van 6.8.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
29/07/2014
Advies inzake reorganisatie en liquidatiemaatregelen betreffende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Oostenrijk, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Advies inzake nieuwe algemene maatregelen die voortvloeien uit een besluit van het Supreme Court betreffende contracten voor consumentenleningen  (CON/2014/59), Hongarije, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen (CON/2014/50), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 1.
26/07/2014
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2014/1), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 3.
23/07/2014
Verordening van de ECB (EU) nr. 795/2014 van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28), PB L 217 van 23.7.2014, blz. 16.
23/07/2014
Verordening ECB/2014/28. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 23.7.2014, blz. .
22/07/2014
Advies inzaake de afwikkeling van kredietinstellingen en andere instellingen (CON/2014/60), Cyprus, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Advies inzake het Centrale Kredietregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Besluit van de ECB van 2 juli 2014 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben (ECB/2014/29), PB L 214 van 19.7.2014, blz. 34.
18/07/2014
Besluit van de ECB van 9 juli 2014 tot intrekking van Besluit ECB/2013/22 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en Besluit ECB/2013/36 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2014/32), 18.7.2014.Aanvullende informatie
18/07/2014
Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.Aanvullende informatie
16/07/2014
Advies inzake de bevoegdheid voor muntstukkenuitgifte (CON/2014/56), Cyprus, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Verordening van de ECB van 8 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven  (ECB/2014/30), PB L 205 van 12.7.2014, blz. 14.
11/07/2014
Advies inzake de reproductie van eurobankbiljetten en forint bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/55), Hongarije, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Advies inzake regels betreffende de raadpleging van de ECB (CON/2014/54), Slowakije, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Advies inzake de goedkeuring van betalingssystemen (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Advies inzake het juridische kader voor kredietinstellingen (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Advies inzake de leeftijdsbegrenzing die geldt voor het mandaat van de Gouverneur en de plaatsvervangende gouverneurs van de Banque de France  (CON/2014/51), Frankrijk, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Besluit van de ECB van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben  (ECB/2014/5), PB L 198 van 5.7.2014, blz. 7.
03/07/2014
Besluit van de ECB van 6 februari 2014 betreffende de benoeming van vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van toezicht  (ECB/2014/4), PB L 196 van 3.7.2014, blz. 38.
01/07/2014
Besluit van de ECB van 16 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2014/27), PB L 192 van 1.7.2014, blz. 68.
01/07/2014
Advies inzake het verwerken, de distributie en bescherming tegen vervalsing van bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/48), Hongarije, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Advies inzake een comité voor systeemrisico’s in Luxemburg (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Advies inzake niet-bancaire fianciële instellingen die leningen aan consumenten verstrekken (CON/2014/45), Bulgarije, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Advies inzake verantwoordelijke leningsvoorwaarden (CON/2014/44), Hongarije, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Advies inzake maatregelen die de SSm-verordening flankeren (CON/2014/43), Oostenrijk, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 182 van 21.6.2014, blz. 56.
20/06/2014
Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de ECB (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), PB C 188 van 20.6.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
14/06/2014
Besluit van de ECB van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze  (ECB/2014/16), PB L 175 van 14.6.2014, blz. 47.
11/06/2014
Advies inzake de rentevergoeding op minimumreserves (CON/2014/42), Litouwen, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Richtsnoer van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2014/25), PB L 168 van 7.6.2014, blz. 120.
07/06/2014
Besluit van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/24), PB L 117 van 7.6.2014, blz. 168.
07/06/2014
Richtsnoer van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (ECB/2014/22), PB L 168 van 7.6.2014, blz. 118.
06/06/2014
Advies inzake de kortetermijn liquiditeitsvereisten van kredietinstellingen (CON/2014/41), Hongarije, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 juni 2014 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (ECB/2014/23), PB L 168 van 5.6.2014, blz. 115.
05/06/2014
Richtsnoer van de ECB van 12 maart 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/4 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9  (ECB/2014/12), PB L 166 van 5.6.2014, blz. 42.
05/06/2014
Besluit van de ECB van 12 maart 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2014/11), PB L 166 van 5.6.2014, blz. 31.
05/06/2014
Richtsnoer van de ECB van 12 maart 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/14 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem  (ECB/2014/10), PB L 166 van 5.6.2014, blz. 33.
05/06/2014
Richtsnoer ECB/2011/14. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst 5.6.2014.
02/06/2014
Verordening (EU) nr. 673/2014 van de ECB van 2 juni 2014 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde (ECB/2014/26), PB L 179 van 2.6.2014, blz. 72.
30/05/2014
Advies inzake de organisatie, het toezicht op en de solvabiliteit van kredietinstellingen (CON/2014/40), Spanje, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (ECB/2014/9), PB L 159 van 28.5.2014, blz. 56.
28/05/2014
Besluit van de ECB van 20 februari 2014 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's bij nationale centrale banken (ECB/2014/8), PB L 159 van 28.5.2014, blz. 54.
27/05/2014
Advies inzake de toegang voor het publiek tot specifieke informatie van dubieuze leningen van bepaalde banken (CON/2014/39), Slovenië, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Advies inzake de remuneratie van het personeel en de leden van de besluitvormende organene van Banca d’Italia en de belastingheffing op haar geherwaardeerde aandelen (CON/2014/38), Italië, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Advies inzake de beperking op contante betalingen en ontvangsten (CON/2014/37), Roemenië, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Advies inzake pensioenbeperkingen (CON/2014/35), Oostenrijk, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Advies inzeke het juridische kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Advies inzake oversight op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2014/33), Litouwen, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Aanbeveling voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen  (ECB/2014/19), PB C 144 van 14.5.2014, blz. 2.
14/05/2014
Verordening van de ECB van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen  (ECB/2014/18), PB L 141 van 14.5.2014, blz. 51.
14/05/2014
Verordening van de ECB van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de ECB en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening)  (ECB/2014/17), PB L 141 van 14.5.2014, blz. 1.
05/05/2014
Advies inzake bepaalde bankbiljetten en muntstukken die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2014/32), Zweden, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Advies inzake de oplossing van crises in the financiële markten (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Advies inzake overheidsfinanciën (CON/2014/30), Litouwen, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Advies inzake het juridische kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen via het HFSF (CON/2014/29), Griekenland, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Aanbeveling van de ECB van 17 april 2014 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), PB C 122 van 25.4.2014, blz. 1.
22/04/2014
Advies inzake het monitoren van het gebruik van kredietbeoordelingen door marktdeelnemers (CON/2014/28), Litouwen, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Advies inzake valutawisselexploitanten (CON/2014/27), Litouwen, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende indexen die als benchmarks worden gehanteerd in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2014/2), PB C 113 van 15.4.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
14/04/2014
Advies inzake met overheidseffecten verbandhoudende transacties (CON/2014/26), Roemenië, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovenië, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (CON/2013/76), PB C 109 van 11.4.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
08/04/2014
Aanbeveling van de ECB van 24 februari 2014 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/7), PB C 103 van 8.4.2014, blz. 1.
08/04/2014
Besluit van de ECB van 24 februari 2014 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/6), PB L 104 van 8.4.2014, blz. 72.
02/04/2014
Advies inzake crisisbeheer (CON/2014/24), Litouwen, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Besluit van de ECB van 22 januari 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2014/1), PB L 95 van 29.3.2014, blz. 56.
27/03/2014
Aanbeveling van de ECB van 27 maart 2014 betreffende de gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die door de ECB worden verzameld, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken (ECB/2014/14), PB C 186 van 27.3.2014, blz. 1.
27/03/2014
Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen (CON/2014/23), Oostenrijk, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Advies inzake de regels betreffende belangenconflicten voor topambtenaren van Banco de España  (CON/2014/22), Spanje, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende het uitstellen van de SEPA-migratiedatum  (CON/2014/3), PB C 80 van 19.3.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
18/03/2014
Advies inzake financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en oversight op betalingssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Advies inzake oversight op geldovermakingen en incasso's in euro (CON/2014/20), Roemenië, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Besluit van de ECB van 4 februari 2014 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan de uitgebreide beoordeling (ECB/2014/3), PB L 69 van 8.3.2014, blz. 107.
04/03/2014
Richtsnoer van de ECB van 28 november 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/5 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB  (ECB/2013/45), PB L 57 van 4.3.2014, blz. 23.
27/02/2014
Besluit van de ECB van 20 december 2013 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items en tot wijziging van Besluit ECB/2008/3  (ECB/2013/54), PB L 57 van 27.2.2014, blz. 29.Aanvullende informatie
21/02/2014
Advies inzake wijzigingen in het bestuur van de Banca d’Italia  (CON/2014/19), Italië, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Advies inzake de mismatch van looptijd en deviezenposities van kredietinstellingen (CON/2014/15), Hongarije, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Aanbeveling van de ECB van 23 januari 2014 tot wijziging van Aanbeveling ECB/2011/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2014/2), PB C 51 van 22.2.2014, blz. 1.
22/02/2014
Advies van de ECB inzake het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (CON/2013/77), PB C 51 van 22.2.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
18/02/2014
Advies inzake het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen (CON/2014/17), België, 14.2.2014.Aanvullende informatie
13/02/2014
Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB (CON/2014/16), België, 13.2.2014.Aanvullende informatie
12/02/2014
Advies inzake de invoering van de Euro in Litouwen (CON/2014/14), Litouwen, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Advies inzake gedematerialiseerde in vreemde valuta luidende effectenrekeningen (CON/2014/13), België, 12.2.2014.Aanvullende informatie
10/02/2014
Advies inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (CON/2014/12), Nederland, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/02/2014
Advies inzake de verzending van voor het definieren van monetair beleid noodzakelijke gegevens (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Advies van de ECB van 5 februari 2014 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aanvullende informatie
05/02/2014
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties  (CON/2014/10), PB C 193 van 5.2.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
04/02/2014
Besluit van de ECB van 27 december 2013 tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2013/52), PB L 33 van 4.2.2014, blz. 7.
01/02/2014
Richtsnoer van de ECB van 18 december 2013 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten  (ECB/2013/49), PB L 32 van 1.2.2014, blz. 36.
31/01/2014
Advies inzake de Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Hongarije, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Advies inzake het loon voor overheidsambtenaren gedurende ziekteverlof (CON/2014/7), Ierland, 28.1.2014.
23/01/2014
Advies inzake het afronden van in Euro luidende betalingen (CON/2014/6), België, 23.1.2014.Aanvullende informatie
21/01/2014
Besluit van de ECB Van 31 december 2013 Inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door latvijas banka (ECB/2013/53), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 65.
21/01/2014
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB Van 30 augustus 2013 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2013/31), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 63.
21/01/2014
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 29 augustus 2013 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal  (ECB/2013/29), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 55.
21/01/2014
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB Van 29 augustus 2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2013/28), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 53.
21/01/2014
Besluit van de ECB Van 29 augustus 2013 houdende wijziging van besluit ecb/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2013/27), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 51.
21/01/2014
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB Van 29 augustus 2013 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2013/26), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 47.
17/01/2014
Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2014/4), Litouwen, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Overeenkomst van 6 december 2013 tussen de ECB en de niet-eurogebiedncb’s tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd PB C 17 van 21.1.2014, blz. 1.
21/01/2014
Overeenkomst Van 31 december 2013 tussen latvijas banka en de ECB houdende de vordering toegekend aan latvijas banka door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het europees stelsel van centrale banken en van de ECB  PB C 17 van 21.1.2014, blz. 5.
20/01/2014
Advies inzake toegang tot informatie over bezit van ambtenaren (CON/2014/5), Slovenië, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Aanbeveling van de ECB van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken (ECB/2013/44), PB C 5 van 9.1.2014, blz. 1.
08/01/2014
Besluit van de ECB van 22 oktober 2013 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB na de invoering van de euro in Letland  (ECB/2013/41), PB L 3 van 8.1.2014, blz. 9.
07/01/2014
Richtsnoer van de ECB van 25 juli 2013 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (herschikking) (ECB/2013/24), PB L 2 van 7.1.2014, blz. 34.Aanvullende informatie
07/01/2014
Richtsnoer van de ECB van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking)  (ECB/2013/23), PB L 57 van 7.1.2014, blz. 12.Aanvullende informatie