Menu

2014

29/12/2014
Opinjoni dwar il-kontribut tar-Rumanija lejn it-Trust għat-Tnaqqis tal-Faqar u għat-Tkabbir Ekonomiku tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2014/92), Ir-Rumanija, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-16 ta’ Diċembru 2014 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Lietuvos bankas  (BĊE/2014/58), ĠU C 465, 24.12.2014, pġ. 1.
22/12/2014
Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tar-riżerva tal-pensjoni  (CON/2014/91), L-Awstrija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni jekk bank ikun soġġett għal riżoluzzjoni jew revoka ta' liċenzja (CON/2014/90), Il-Bulgarija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Regolament (UE) Nru 1376/2014 tal-BĊE tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2014/52), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 79.
20/12/2014
Regolament (UE) Nru 1375/2014 tal-BĊE tal-10 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1071/2013 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2013/33)  (BĊE/2014/51), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 77.
20/12/2014
Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-BĊE tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50), ĠU L 366, 20.12.2014, pġ. 36.
19/12/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2014 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2015  (BĊE/2014/53), ĠU L 365, 19.12.2014, pġ. 163.
19/12/2014
Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informzzjoni kunfidenzjali lil inkjesta parlamentari nazzjonali (CON/2014/89), L-Irlanda, 19.12.2014.
17/12/2014
Opinjoni dwar rekwiżiti ta’ kreditu  (CON/2014/88), L-Estonja, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Regolament tal-BĊE (UE) Nru 1333/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji  (BĊE/2014/48), ĠU L 359, 16.12.2014, pġ. 97.
16/12/2014
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self f'kambju barrani (CON/2014/87), L-Ungerija, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Opinjoni dwar l-emendi għal-liġi dwar il-garanzija ta' depożiti tal-bank (CON/2014/86), Il-Bulgarija, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta' kuntratti ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/85), L-Ungerija, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni) (BĊE/2014/46), ĠU L 348, 4.12.2014, pġ. 27.
29/11/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-24 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/46 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2014 (BĊE/2014/47), ĠU L 344, 29.11.2014, pġ. 27.
26/11/2014
Linja Gwida tal-BĊE tal-4 ta’ April 2014 dwar statistika monetarja u finanzjarja (riformulazzjoni) (BĊE/2014/15), ĠU L 340, 26.11.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
19/11/2014
Opinjoni dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus tal-euro minn entità bi skop speċjali (CON/2014/82), Spanja, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Opinjoni dwar titoli book-entry (CON/2014/81), Is-Slovenja, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta'istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta'investiment (CON/2014/80), L-Ungerija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinjoni dwar ir-regolament bankarju (CON/2014/79), Is-Slovenja, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Regolament tal-BĊE tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji  (BĊE/2014/41), ĠU L 311, 31.10.2014, pġ. 23.
31/10/2014
Opinjoni dwar il-qafas legali għal banek kooperattivi (CON/2014/78), Il-Polonja, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Opinjoni dwar benefiċċju tat-taxxa speċifiku mogħti lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2014/77), L-Ungerija, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Opinjoni dwar regoli speċifiċi dwar saldu għal ftehimiet ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/76), L-Ungerija, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Opinjoni dwar id-determinazzjoni tar-rendiment medju ppeżat għal self federali u l-ħatra ta' awdituri esterni (CON/2014/75), L-Awstrija, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Ottubru 2014 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta' xiri ta' bonds iggarantiti (BĊE/2014/40), ĠU L 335, 22.10.2014, pġ. 22.
21/10/2014
Deċiżjoni dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta' riżervi minimi mill-BCE wara l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (BĊE/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Deċizjoni tal-BĊE tas-17 ta' Settembru 2014 dwar l-implimentazzjoni ta' separazzjoni bejn il-funzjonijiet ta' politika monetarja u ta' superviżjoni tal-BĊE (BĊE/2014/39), ĠU L 300, 18.10.2014, pġ. 57.
14/10/2014
Opinjoni dwar it-trasparenza finanzjarja, is-servizzi ta'pagament u l-flus elettoniċi (CON/2014/74), Id-Danimarka, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta' interess għal membri tal-korpi governattivi u l-uffiċjali eżekuttivi tal-Banca d'Italia (CON/2014/73), L-Italja, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Opinjoni dwar aktar regoli applikabbli għal kuntratti speċìfiċì ta'self lill-konsumatur (CON/2014/72), L-Ungerija, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni  (CON/2014/58), ĠU C 352, 7.10.2014, pġ. 4.Aktar tagħrif
02/10/2014
Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni tar-rata perċentwali annwali tat-tariffa għal ftehimiet dwar kreditu għall-konsumaturi  (CON/2014/71), L-Estonja, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżerva fl-2015  ĠU C 342, 1.10.2014, pġ. 3.
26/09/2014
Opinjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Ġunju 2014 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli (CON/2014/49), ĠU C 336, 26.9.2014, pġ. 5.Aktar tagħrif
20/09/2014
Deċizjoni tal-BĊE tal-1 ta' Settembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2014/38), ĠU L 278, 20.9.2014, pġ. 21.
19/09/2014
Opinjoni dwar is-separazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' attivitajiet bankarji (CON/2014/70), Franza, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tas-sjieda tal-kreditu (CON/2014/69), L-Irlanda, 12.9.2014.
12/09/2014
Opinjoni dwar il-ħtiġijiet ta' riżerva b'rabta mal-introduzzjoni tal-euro (CON/2014/68), Il-Litwanja, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Ewropea dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (CON/2014/67), Il-Ġermanja, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Linja Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/23 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (BĊE/2014/21), ĠU L 267, 6.9.2014, pġ. 9.
03/09/2014
Opinjoni dwar l-assi ta taxxa ddifferita (CON/2014/66), Il-Portugall, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta' Lulju 2014 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament fuq żmien itwal (BĊE/2014/34), ĠU L 258, 29.8.2014, pġ. 11.
29/08/2014
Opinjoni dwar il-kontrolli tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2014/65), Il-Litwanja, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Opinjoni dwar banek ta' tfaddil marbuta ma' assoċjazzjonijiet reċiproċi (CON/2014/64), Il-Portugall, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta' Awwissu 2014 dwar l-identifikazzjoni ta' TARGET2 bħala sistema ta' ħlas sistemikament importanti skont ir-Regolament (UE) Nru 795/2014 dwar il-ħtiġijiet tas-sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Opinjoni dwar ir-ridenominazzjoni tal-kapital u tat-titoli ta' kumpaniji (CON/2014/63), Il-Litwanja, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2014/62), L-Ungerija, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-fondi tas-suq monetarju  (CON/2014/36), ĠU C 255, 6.8.2014, pġ. 3.Aktar tagħrif
29/07/2014
Opinjoni dwar mizuri ghar-rijorganizzazzjoni u x-xoljiment fir-rigward ta' Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), L-Awstrija, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Opinjoni dwar miżuri ġenerali ġodda li jirriżultaw mid-deċiżjoni tal-Qorti Suprema dwar il-kuntratti ta' self lill-konsumatur (CON/2014/59), L-Ungerija, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Opinjoni tal-BĊE tat-8 ta’ Lulju 2014 dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għal-Litwanja (CON/2014/50), ĠU C 244, 26.7.2014, pġ. 1.
26/07/2014
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2014/1), ĠU C 244, 26.7.2014, pġ. 3.
23/07/2014
Regolament tal-BĊE (UE) Nru 795/2014 tat-3 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti ta' sorveljanza għal sistemi ta' ħlas sistemikament importanti (BĊE/2014/28), ĠU L 217, 23.7.2014, pġ. 16.
23/07/2014
Regolament BĊE/2014/28. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 23.7.2014, pġ. .
22/07/2014
Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet ohra (CON/2014/60), Ċipru, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Opinjoni dwar ir-Registru Centrali tal-Kreditu (CON/2014/57), Il-Portugall, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2014 dwar l-għoti lill-BĊE ta' dejta superviżorja rrapporata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014  (BĊE/2014/29), ĠU L 214, 19.7.2014, pġ. 34.
18/07/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/22 dwar miżuri temporanji fir-rigward tal-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru u d-Deċiżjoni BĊE/2013/36 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2014/32), 18.7.2014.Aktar tagħrif
18/07/2014
Linja Gwida tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (riformulazzjoni) (BĊE/2014/31), 18.7.2014.Aktar tagħrif
16/07/2014
Opinjoni dwar il-kompetenza għall-ħrug ta' muniti (CON/2014/56), Ċipru, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Regolament tal-BĊE tat-8 ta’ Lulju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1072/2013 (BĊE/2013/34) dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji  (BĊE/2014/30), ĠU L 205, 12.7.2014, pġ. 14.
11/07/2014
Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus u muniti tal-euro u l-forint fl-Ungerija (CON/2014/55), L-Ungerija, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Opinjoni dwar ir-regoli dwar il-konsultazzjoni tal-BĊE (CON/2014/54), Is-Slovakja, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Opinjoni dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' ħlas (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/52), Il-Polonja, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Opinjoni dwar l-età massima u t-terminu tal-kariga applikabbli għall-Gvernatur u l-Viċi Gvernaturi tal-Banque de France (CON/2014/51), Franza, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta' Jannar 2014 dwar il-kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta' Stati Membri parteċipanti li l-munita tagħhom mhijiex l-euro (BĊE/2014/5), ĠU L 198, 5.7.2014, pġ. 7.
03/07/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta' Frar 2014 dwar il-ħatra ta' rappreżentanti tal-BĊE fil-Bord Superviżorju  (BĊE/2014/4), ĠU L 196, 3.7.2014, pġ. 38.
01/07/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tas-16 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB (BĊE/2014/27), ĠU L 192, 1.7.2014, pġ. 68.
01/07/2014
Opinjoni dwar l-ipproċessar, it-tqassim u l-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus u l-muniti fl-Ungerija (CON/2014/48), L-Ungerija, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar statistiku fil-qasam tal-istatistika tal-pagamenti (CON/2014/47), Il-Polonja, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Opinjoni dwar kumitat għar-riskju sistemiku (CON/2014/46), Il-Lussemburgu, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Opinjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji li jaghtu self lill-konsumaturi (CON/2014/45), Il-Bulgarija, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2014/44), L-Ungerija, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Opinjoni dwar miżuri li jakkompanjaw ir-Regolament tal-MSU (CON/2014/43), L-Awstrija, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE  ĠU L 182, 21.6.2014, pġ. 56.
20/06/2014
Rakkomandazzjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-BĊE (BĊE/2014/13) (BĊE/2014/13), ĠU C 188, 20.6.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
14/06/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu  (BĊE/2014/16), ĠU L 175, 14.6.2014, pġ. 47.
11/06/2014
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' riżervi minimi (CON/2014/42), Il-Litwanja, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Linja Gwida tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Linja Gwida ECB/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2014/25), ĠU L 168, 7.6.2014, pġ. 120.
07/06/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/24), ĠU L 117, 7.6.2014, pġ. 168.
07/06/2014
Linja Gwida tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/9 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-attiv u l-passiv domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2014/22), ĠU L 168, 7.6.2014, pġ. 118.
06/06/2014
Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' likwidita' għal żmien qasir ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/41), L-Ungerija, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 dwar i-remunerazzjoni ta' depożiti, bilanċi u holdings ta' eċċess ta riżervi (BĊE/2014/23), ĠU L 168, 5.6.2014, pġ. 115.
05/06/2014
Linja Gwida tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/4 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (BĊE/2014/12), ĠU L 166, 5.6.2014, pġ. 42.
05/06/2014
Deċizjoni tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2014/11), ĠU L 166, 5.6.2014, pġ. 31.
05/06/2014
Linja Gwida tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/14 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2014/10), ĠU L 166, 5.6.2014, pġ. 33.
05/06/2014
Linja Gwida BĊE/2011/14.Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 5.6.2014.
02/06/2014
Regolament (UE) Nru 673/2014 tal-BĊE tat- 2 ta' Ġunju 2014 dwar l-istabbiliment ta' Panel ta' Medjazzjoni u r-Regoli ta' Proċedura Tiegħu (BĊE/2014/26), ĠU L 179, 2.6.2014, pġ. 72.
30/05/2014
Opinjoni dwar l-organizzazzjoni, is-superviżjoni u s-solvenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/40), Spanja, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tal-20 ta' Frar 2014 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-attiv u l-passiv domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2014/9), ĠU L 159, 28.5.2014, pġ. 56.
28/05/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta' Frar 2014 dwar il-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju u r-remunerazzjoni ta' depożiti tal-gvern minn banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2014/8), ĠU L 159, 28.5.2014, pġ. 54.
27/05/2014
Opinjoni dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni speċifika dwar self li ma jrendix ta' ċerti banek (CON/2014/39), Is-Slovenja, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni tal-persunal u ta' membri tal-korpi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet tal-Banca d'Italia u t-tassazzjoni tal-ishma rivalutati tagħha (CON/2014/38), L-Italja, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Opinjoni dwar il-limitazzjoni ta' ħlasijiet u riċevuti fi flus kontanti  (CON/2014/37), Ir-Rumanija, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet tal-pensjoni (CON/2014/35), L-Awstrija, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu u kumpanniji finanzjarji (CON/2014/34), Il-Portugall, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' pagament u saldu ta' titoli (CON/2014/33), Il-Litwanja, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Rakkomandazzjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet  (BĊE/2014/19), ĠU C 144, 14.5.2014, pġ. 2.
14/05/2014
Regolament tal-BĊE tas-16 ta’ April 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2157/1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet  (BĊE/2014/18), ĠU L 141, 14.5.2014, pġ. 51.
14/05/2014
Regolament tal-BĊE tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-BĊE u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma’ awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU)  (BĊE/2014/17), ĠU L 141, 14.5.2014, pġ. 1.
05/05/2014
Opinjoni dwar xi karti tal-flus u muniti li ma humiex ser jibqgħu valuta legali (CON/2014/32), L-Isvezja, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Opinjoni dwar ir-reżoluzzjoni ta' kriżijiet fis-swieq finanzjarji (CON/2014/31), Il-Finlandja, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Opinjoni dwar il-finanzi pubbliċi (CON/2014/30), Il-Litwanja, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Opinjoni dwar il-qafas legali għar-rikapitalizzazzjoni permezz tal-HFSF ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2014/29), Il-Greċja, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ April 2014 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta (BĊE/2014/20), ĠU C 122, 25.4.2014, pġ. 1.
22/04/2014
Opinjoni dwar il-monitoraġġ tal-użu ta' klassifikazzjonijiet ta' kreditu minn parteċipanti fis-suq (CON/2014/28), Il-Litwanja, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Opinjoni dwar operaturi tal-kambju (CON/2014/27), Il-Litwanja, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (CON/2014/2), ĠU C 113, 15.4.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
14/04/2014
Opinjoni dwar operazzjonijiet relatati ma' titoli tal-gvern (CON/2014/26), Ir-Rumanija, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije (CON/2014/25), Is-Slovenja, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (CON/2013/76), ĠU C 109, 11.4.2014, pġ. 2.Aktar tagħrif
08/04/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Frar dwar l-organizzazzjoni ta’ miżuri ta’ tħejjija għall-ġbir ta’ mikrodejta dwar il-kreditu Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/7), ĠU C 103, 8.4.2014, pġ. 1.
08/04/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Frar 2014 dwar l-organizzazzjoni ta’ miżuri ta’ tħejjija għall-ġbir ta’ mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/6), ĠU L 104, 8.4.2014, pġ. 72.
02/04/2014
Opinjoni dwar il-ġestjoni ta' kriżi (CON/2014/24), Il-Litwanja, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Deċizjoni tal-BĊE tad-22 ta’ Jannar 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2014/1), ĠU L 95, 29.3.2014, pġ. 56.
27/03/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Marzu 2014 dwar ir-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tat-tagħrif statistiku miġbur mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali  (BĊE/2014/14), ĠU C 186, 27.3.2014, pġ. 1.
27/03/2014
Opinjoni dwar il-kejl tar-riskju ta' kreditu u ta' pajjiżi għal gruppi ta' banek (CON/2014/23), L-Awstrija, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Opinjoni dwar ir-regoli tal-kunflitt ta’ interess għal uffiċjali anzjani tal-Banco de España (CON/2014/22), Spanja, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-posponiment tad-data tal-migrazzjoni lejn is-SEPA  (CON/2014/3), ĠU C 80, 19.3.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
18/03/2014
Opinjoni dwar is-superviżjoni finanzjarja, is-superviżjoni makro-prudenzjali u s-sorveljanza tas-sistemi ta' ħlas (CON/2014/21), L-Estonja, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Opinjoni tal-BĊE dwar is-sorveljanza tat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro fir-Rumanija (CON/2014/20), Ir-Rumanija, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-4 ta’ Frar 2014 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma suġġetti għal evalwazzjoni komprensiva (BĊE/2014/3), ĠU L 69, 8.3.2014, pġ. 107.
04/03/2014
Linja Gwida tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/5 dwar l-immaniġġjar tal-assi barranin ta’ riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi  (BĊE/2013/45), ĠU L 57, 4.3.2014, pġ. 23.
27/02/2014
Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta’ oġġetti siguri tal-euro u oġġetti tal-euro u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/3  (BĊE/2013/54), ĠU L 57, 27.2.2014, pġ. 29.Aktar tagħrif
21/02/2014
Opinjoni dwar il-bidliet fil-governanza tal-Banca d'Italia (CON/2014/19), L-Italja, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Opinjoni dwar id-diskrepanza fil-maturità u l-pożizzjonijiet tal-munita barranija tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2014/15), L-Ungerija, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta’ Jannar 2014 li temenda r-Rakkomandazzjoni BĊE/2011/24 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2014/2), ĠU C 51, 22.2.2014, pġ. 1.
22/02/2014
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi (CON/2013/77), ĠU C 51, 22.2.2014, pġ. 3.Aktar tagħrif
18/02/2014
Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja (CON/2014/18), Il-Polonja, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Opinjoni dwar l-istatus u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/17), Il-Belġju, 14.2.2014.
13/02/2014
Opinjoni dwar il-mandat u l-istrumenti makroprudenzjali tal-NBB (CON/2014/16), Il-Belġju, 13.2.2014.
12/02/2014
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (CON/2014/14), Il-Litwanja, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Opinjoni dwar il-kontijiet tat-titoli dematerjalizzati ddenominati f'valuta barranija (CON/2014/13), Il-Belġju, 12.2.2014.
10/02/2014
Opinjoni dwar it-tnaqqis ta' remunerazzjoni statutarja għall-uffiċjali anzjani fis-settur pubbliku u semi-pubbliku (CON/2014/12), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Opinjoni dwar it-trażmissjoni tad-dejta meħtieġa sabiex tiddefinixxi l-politika monetarja (CON/2014/11), Il-Polonja, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aktar tagħrif
05/02/2014
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard  (CON/2014/10), ĠU C 193, 5.2.2014, pġ. 2.Aktar tagħrif
04/02/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Diċembru 2013 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2013/52), ĠU L 33, 4.2.2014, pġ. 7.
01/02/2014
Linja Gwida tal-BĊE tat-18 ta’ Diċembru 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2004/18 dwar l-akkwist tal-karti tal-flus euro  (BĊE/2013/49), ĠU L 32, 1.2.2014, pġ. 36.
31/01/2014
Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), L-Ungerija, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi matul perijodi ta' assenza minħabba mard (CON/2014/7), L-Irlanda, 28.1.2014.
23/01/2014
Opinjoni dwar it-tqarrib tal-ħlasijiet iddenominati f’euro (CON/2014/6), Il-Belġju, 23.1.2014.
21/01/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Diċembru 2013 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta’ assi ta’ riżerva barranija u kontribuzzjonijiet minn Latvijas Banka lir-riżervi u l-provvisti tal-Bank ċentrali Ewropew  (BĊE/2013/53), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 65.
21/01/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-30 ta’ Awwissu 2013 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro (BĊE/2013/31), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 63.
21/01/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Awwissu 2013 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta’ ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (BĊE/2013/29), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 55.
21/01/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Awwissu 2013 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE  (BĊE/2013/28), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 53.
21/01/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Awwissu 2013 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2013/27), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 51.
21/01/2014
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tad-29 ta’ Awwissu 2013 li tistabbilixxi l-mizuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta’ rizerva barranija ittrasferiti (BĊE/2013/26), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 47.
17/01/2014
Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2014/4), Il-Litwanja, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Ftehim tas-6 ta’ Diċembru 2013 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jemenda l-ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju tal-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 17, 21.1.2014, pġ. 1.
21/01/2014
Ftehim tal-31 ta’ Diċembru 2013 bejn Latvijas Banka u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lill-Latvijas Banka mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 17, 21.1.2014, pġ. 5.
20/01/2014
Opinjoi dwar l-aċċess pubbliku dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar il-benesseri tal-uffiċjali  (CON/2014/5), Is-Slovenja, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet  (BĊE/2013/44), ĠU C 5, 9.1.2014, pġ. 1.
08/01/2014
Deċiżjoni tal-BĊE tas-22 ta’ Ottubru 2013 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni ta’ riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni tal-euro fil-Latvja  (BĊE/2013/41), ĠU L 3, 8.1.2014, pġ. 9.
07/01/2014
Linja gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2013 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2013/24), ĠU L 2, 7.1.2014, pġ. 34.Aktar tagħrif
07/01/2014
Linja gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2013 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (riformulazzjoni) (BĊE/2013/23), ĠU L 57, 7.1.2014, pġ. 12.Aktar tagħrif