2014

29/12/2014
Atzinums par Rumānijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības novēršanas un izaugsmes fondā (CON/2014/92), Rumānija, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
ECB Ieteikums ( 2014. gada 16. decembris ) Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2014/58), OV C 465, 24.12.2014, 1. lpp..
22/12/2014
Atzinums par dokumentu publicēšanu un pensiju rezerves izmantošanu (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Atzinums par informācijas atklāšanu gadījumos, kuros uz banku attiecas noregulējums vai licences atsaukšana  (CON/2014/90), Bulgārija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1376/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9)  (ECB/2014/52), OV L 366, 20.12.2014, 79. lpp..
20/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1375/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), OV L 366, 20.12.2014, 77. lpp..
20/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (ECB/2014/50), OV L 366, 20.12.2014, 36. lpp..
19/12/2014
ECB Lēmums (2014. gada 11. decembris) par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu  (ECB/2014/53), OV L 365, 19.12.2014, 163. lpp..
19/12/2014
Atzinums par konfidenciālas informācijas atklāšanu valsts parlamenta izmeklēšanai (CON/2014/89), Īrija, 19.12.2014.
17/12/2014
Atzinums par prasībām kredītiem  (CON/2014/88), Igaunija, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
ECB Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku  (ECB/2014/48), OV L 359, 16.12.2014, 97. lpp..
16/12/2014
Atzinums par aizdevumu ārvalstu valūtās konvertēšanu (CON/2014/87), Ungārija, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Atzinums par grozījumiem likumā par banku noguldījumu garantijām (CON/2014/86), Bulgārija, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Atzinums par patēriņa kredīta līgumu vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem (CON/2014/85), Ungārija, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/46), OV L 348, 4.12.2014, 27. lpp..
29/11/2014
ECB Lēmums (2014. gada 24. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/46 par 2014. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2014/47), OV L 344, 29.11.2014, 27. lpp..
26/11/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 4. aprīlis) par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2014/15), OV L 340, 26.11.2014, 1. lpp..Papildus informācija
19/11/2014
Atzinums par euro banknošu izgatavošanu, ko veic īpaša mērķa uzņēmums (CON/2014/82), Spānija, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Atzinums par dematerializētiem vērtspapīriem (CON/2014/81), Slovēnija, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējumu (CON/2014/80), Ungārija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Atzinums par banku regulējumu (CON/2014/79), Slovēnija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
ECB Regula (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām  (ECB/2014/41), OV L 311, 31.10.2014, 23. lpp..
31/10/2014
Atzinums par kooperatīvo banku tiesisko regulējumu (CON/2014/78), Polija, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Atzinums par noteiktu nodokļu atvieglojumu, kas piešķirts finanšu iestādēm (CON/2014/77), Ungārija, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Atzinums par patēriņa kredīta līgumiem piemērojamiem īpašiem norēķina noteikumiem (CON/2014/76), Ungārija, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Atzinums par federālo kredītu vidējās svērtās peļņas likmes noteikšanu un neatkarīgu ārējo revidentu iecelšanu (CON/2014/75), Austrija, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
uz sākumu: ECB Lēmums (2014. gada 15. oktobris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2014/40), OV L 335, 22.10.2014, 22. lpp..
21/10/2014
Lēmums par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Lietuvā (ECB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
ECB lēmums (2014. gada 17. septembris) par ECB monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības īstenošanu (ECB/2014/39), OV L 300, 18.10.2014, 57. lpp..
14/10/2014
Atzinums par finansiālo caurredzamību, maksājumu sistēmām un elektronisko naudu (CON/2014/74), Dānija, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem, kas piemērojami attiecībā uz Banca d’Italia vadības un izpildinstitūciju locekļiem (CON/2014/73), Itālija, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Atzinums par papildu noteikumiem, kas piemērojami noteiktiem patēriņa kredīta līgumiem (CON/2014/72), Ungārija, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā (CON/2014/58), OV C 352, 7.10.2014, 4. lpp..Papildus informācija
02/10/2014
Atzinums par patēriņa kredītlīgumu gada procentu likmes publicēšanu (CON/2014/71), Igaunija, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
2015. gada rezervju prasību izpildes periodu indikatīvais grafiks  OV C 342, 1.10.2014, 3. lpp..
26/09/2014
ECB atzinums (2014. gada 24. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību  (CON/2014/49), OV C 336, 26.9.2014, 5. lpp..Papildus informācija
20/09/2014
ECB Lēmums (2014. gada 1. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/38), OV L 278, 20.9.2014, 21. lpp..
19/09/2014
Atzinums par banku darbību nošķiršanu un regulēšanu (CON/2014/70), Francija, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Atzinums par kredīta īpašuma uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2014/69), Īrija, 12.9.2014.
12/09/2014
Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2014/68), Lietuva, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Atzinums par Eiropas Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu (CON/2014/67), Vācija, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 3. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2014/21), OV L 267, 6.9.2014, 9. lpp..
03/09/2014
Atzinums par atlikto nodokļu aktīviem (CON/2014/66), Portugāle, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
ECB Lēmums (2014. gada 29. jūlijs) par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām (ECB/2014/34), OV L 258, 29.8.2014, 11. lpp..
29/08/2014
Atzinums par euro banknošu un monētu autentiskuma un derīguma pārbaudi un to atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2014/65), Lietuva, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Atzinums par krājbankām, kas saistītas ar savstarpējās palīdzības biedrībām (CON/2014/64), Portugāle, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
ECB Lēmums (2014. gada 13. augusts), ar kuru nosaka, ka TARGET2 ir sistēmiski nozīmīga maksājumu sistēma saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Atzinums par sabiedrību kapitāla un vērtspapīru redenomināciju (CON/2014/63), Lietuva, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējumu (CON/2014/62), Ungārija, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Atzinums par priekšlikumu regulai par naudas tirgus fondiem  (CON/2014/36), OV C 255, 6.8.2014, 3. lpp..Papildus informācija
29/07/2014
Atzinums par Hypo Group Alpe Adria reorganizācijas un likvidācijas pasākumiem  (CON/2014/61), Austrija, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Atzinums par jauniem vispārīgiem pasākumiem, kas izriet no Augstākās tiesas lēmuma par patērētāju aizdevuma līgumiem (CON/2014/59), Ungārija, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
ECB Atzinums ( 2014. gada 8. jūlijs ) par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Lietuvai (CON/2014/50), OV C 244, 26.7.2014, 1. lpp..
26/07/2014
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2014/1), OV C 244, 26.7.2014, 3. lpp..
23/07/2014
ECB Regula (ES) Nr. 795/2014 (2014. gada 3. jūlijs) par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (ECB/2014/28), OV L 217, 23.7.2014, 16. lpp..
23/07/2014
Regula ECB/2014/28. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 23.7.2014, . lpp..
22/07/2014
Atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējumu (CON/2014/60), Kipra, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Atzinums par centrālo kredītu reģistru (CON/2014/57), Portugāle, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
ECB Lēmums (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2014/29), OV L 214, 19.7.2014, 34. lpp..
18/07/2014
ECB Lēmums (2014. gada 9. jūlijs), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un Lēmumu ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/32), 18.7.2014.Papildus informācija
18/07/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.Papildus informācija
16/07/2014
Atzinums par kompetenci attiecībā uz monētu emisiju (CON/2014/56), Kipra, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
ECB Regula (2014. gada 8. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku  (ECB/2014/30), OV L 205, 12.7.2014, 14. lpp..
11/07/2014
Atzinums par euro un forinta banknošu un monētu atveidošanu Ungārijā (CON/2014/55), Ungārija, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Atzinums par noteikumiem, kuri nosaka apspriešanos ar Eiropas Centrālo banku (CON/2014/54), Slovākija, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Atzinums par maksājumu sistēmu apstiprināšanu (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Atzinums par kredītiestāžu tiesisko regulējumu (CON/2014/52), Polija, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Atzinums par Banque de France prezidentam un prezidenta vietniekam piemērojamo vecuma ierobežojumu un amata pilnvaru laiku (CON/2014/51), Francija, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
ECB Lēmums (2014. gada 31. janvāris) par ciešu sadarbību ar nacionālajām kompetentajām iestādēm iesaistītajās dalībvalstīs, kuru valūta nav euro  (ECB/2014/5), OV L 198, 5.7.2014, 7. lpp..
03/07/2014
ECB Lēmums (2014. gada 6. februāris) par ECB pārstāvju iecelšanu Uzraudzības valdē  (ECB/2014/4), OV L 196, 3.7.2014, 38. lpp..
01/07/2014
ECB Lēmums (2014. gada 16. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2014/27), OV L 192, 1.7.2014, 68. lpp..
01/07/2014
Atzinums par banknošu un monētu apstrādi, laišanu apgrozībā un aizsardzību pret viltošanu Ungārijā (CON/2014/48), Ungārija, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Atzinums par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu statistikas jomā (CON/2014/47), Polija, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Atzinums par sistēmiskā riska komiteju Luksemburgā (CON/2014/46), Luksemburga, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Atzinums par nebanku finanšu iestādēm, kuras sniedz kredītus patērētājiem (CON/2014/45), Bulgārija, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Atzinums par prasībām atbildīgai kreditēšanai (CON/2014/44), Ungārija, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Atzinums par pasākumiem saistībā ar VUM regulu (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
ECB Uzraudzības valdes Reglaments OV L 182, 21.6.2014, 56. lpp..
20/06/2014
Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB/2014/13)  (ECB/2014/13), OV C 188, 20.6.2014, 1. lpp..Papildus informācija
14/06/2014
Lēmums par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem  (ECB/2014/16), OV L 175, 14.6.2014, 47. lpp..
11/06/2014
Atzinums par atlīdzību par obligātajām rezervēm (CON/2014/42), Lietuva, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2014/25), OV L 168, 7.6.2014, 120. lpp..
07/06/2014
ECB Lēmums (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2014/24), OV L 117, 7.6.2014, 168. lpp..
07/06/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/9 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2014/22), OV L 168, 7.6.2014, 118. lpp..
06/06/2014
Atzinums par kredītiestāžu īstermiņa likviditātes prasībām (CON/2014/41), Ungārija, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
uz sākumu: ECB lēmums (2014. gada 5. jūnijs) attiecībā uz atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem (ECB/2014/23), OV L 168, 5.6.2014, 115. lpp..
05/06/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 12. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/12), OV L 166, 5.6.2014, 42. lpp..
05/06/2014
ECB Lēmums (2014. gada 12. marts), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2014/11), OV L 166, 5.6.2014, 31. lpp..
05/06/2014
ECB Pamatnostādne (2014. gada 12. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/14 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām  (ECB/2014/10), OV L 166, 5.6.2014, 33. lpp..
05/06/2014
Pamatnostādne ECB/2011/14. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs 5.6.2014.
02/06/2014
ECB Regula (ES) Nr. 673/2014 (2014. gada 2. jūnijs) par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/26), OV L 179, 2.6.2014, 72. lpp..
30/05/2014
Atzinums par kredītiestāžu darbības organizāciju, uzraudzību un to maksātspēju (CON/2014/40), Spānija, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2014. gada 20. februāris) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2014/9), OV L 159, 28.5.2014, 56. lpp..
28/05/2014
ECB Lēmums (2014. gada 20. februāris) par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem (ECB/2014/8), OV L 159, 28.5.2014, 54. lpp..
27/05/2014
Atzinums par publisku piekļuvi konkrētai informācijai par noteiktu banku sliktajiem kredītiem (CON/2014/39), Slovēnija, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Atzinums par Banca d’Italia darbinieku un lēmējinstitūciju locekļu atlīdzību un par tās akciju pārvērtēšanas aplikšanu ar nodokļiem (CON/2014/38), Itālija, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā veikšanas un saņemšanas ierobežojumiem  (CON/2014/37), Rumānija, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Atzinums par pensiju ierobežojumiem (CON/2014/35), Austrija, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Atzinums par kredītiestāžu un finanšu sabiedrību tiesisko regulējumu (CON/2014/34), Portugāle, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību (CON/2014/33), Lietuva, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas  (ECB/2014/19), OV C 144, 14.5.2014, 2. lpp..
14/05/2014
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas  (ECB/2014/18), OV L 141, 14.5.2014, 51. lpp..
14/05/2014
ECB Regula (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru ECB sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17), OV L 141, 14.5.2014, 1. lpp..
05/05/2014
Atzinums par to, ka noteiktas banknotes un monētas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (CON/2014/32), Zviedrija, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Atzinums par krīžu noregulējumu finanšu tirgos (CON/2014/31), Somija, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Atzinums par valsts finansēm (CON/2014/30), Lietuva, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Atzinums par tiesisko regulējumu Grieķijas kredītiestāžu rekapitalizācijai ar Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda palīdzību (CON/2014/29), Grieķija, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
ECB Ieteikums ( 2014. gada 17. aprīlis ) Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta ārējiem revidentiem (ECB/2014/20), OV C 122, 25.4.2014, 1. lpp..
22/04/2014
Atzinums par tirgus dalībnieku veiktās kredītreitingu izmantošanas uzraudzību (CON/2014/28), Lietuva, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Atzinums par valūtas maiņas operatoriem (CON/2014/27), Lietuva, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Atzinums par priekšlikumu regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos (CON/2014/2), OV C 113, 15.4.2014, 1. lpp..Papildus informācija
14/04/2014
Atzinums par operācijām, kas saistītas ar valdības vērtspapīriem (CON/2014/26), Rumānija, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Atzinums par Banka Slovenije neatkarību (CON/2014/25), Slovēnija, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (CON/2013/76), OV C 109, 11.4.2014, 2. lpp..Papildus informācija
08/04/2014
ECB ieteikums (2014. gada 24. februāris) par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma  (ECB/2014/7), OV C 103, 8.4.2014, 1. lpp..
08/04/2014
ECB lēmums (2014. gada 24. februāris) par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma (ECB/2014/6), OV L 104, 8.4.2014, 72. lpp..
02/04/2014
Atzinums par krīzes pārvaldību (CON/2014/24), Lietuva, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
ECB Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2014/1), OV L 95, 29.3.2014, 56. lpp..
27/03/2014
ECB Ieteikums (2014. gada 27. marts) par kopīgiem noteikumiem un obligātiem standartiem, kuri aizsargā tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, ko savākusi Eiropas Centrālā banka ar nacionālo centrālo banku palīdzību (ECB/2014/14), OV C 186, 27.3.2014, 1. lpp..
27/03/2014
Atzinums par banku grupu kredītriska un valsts riska mērījumiem (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem Banco de España augstākajām amatpersonām (CON/2014/22), Spānija, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Atzinums par priekšlikumu regulai par migrācijas uz SEPA termiņa atlikšanu  (CON/2014/3), OV C 80, 19.3.2014, 1. lpp..Papildus informācija
18/03/2014
Atzinums par finanšu uzraudzību, makroprudenciālu uzraudzību un maksājumu sistēmu pārraudzību (CON/2014/21), Igaunija, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Atzinums par euro kredīta pārvedumu un tiešā debeta pārraudzību (CON/2014/20), Rumānija, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
ECB 2014. gada 4. februāra lēmums, ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (ECB/2014/3), OV L 69, 8.3.2014, 107. lpp..
04/03/2014
ECB Pamatnostādne (2013. gada 28. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/5 par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem  (ECB/2013/45), OV L 57, 4.3.2014, 23. lpp..
27/02/2014
ECB Lēmums (2013. gada 20. decembris) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OV L 57, 27.2.2014, 29. lpp..Papildus informācija
21/02/2014
Atzinums par izmaiņām Banca d’Italia pārvaldībā (CON/2014/19), Itālija, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Atzinums par termiņu un valūtas pozīciju neatbilstību kredītiestādēs (CON/2014/15), Ungārija, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
ECB Ieteikums (2014. gada 23. janvāris), ar ko groza Ieteikumu ECB/2011/24 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2014/2), OV C 51, 22.2.2014, 1. lpp..
22/02/2014
ECB Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (CON/2013/77), OV C 51, 22.2.2014, 3. lpp..Papildus informācija
18/02/2014
Atzinums par finanšu sistēmas makroprudenciālo pārraudzību (CON/2014/18), Polija, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Atzinums par kredītiestāžu statusu un uzraudzību (CON/2014/17), Beļģija, 14.2.2014.
13/02/2014
Atzinums par Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem (CON/2014/16), Beļģija, 13.2.2014.
12/02/2014
Atzinums par euro ieviešanu Lietuvā (CON/2014/14), Lietuva, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Atzinums par dematerializēto vērtspapīru kontiem ārvalstu valūtā (CON/2014/13), Beļģija, 12.2.2014.
10/02/2014
Atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazinājumu valsts sektora vai daļēja valsts sektora vecākajām amatpersonām (CON/2014/12), Nīderlande, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Atzinums par monetārās politikas noteikšanai vajadzīgo datu nosūtīšanu (CON/2014/11), Polija, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Atzinums (2014. gada 5. februāris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (CON/2014/9), 5.2.2014.Papildus informācija
05/02/2014
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (CON/2014/10), OV C 193, 5.2.2014, 2. lpp..Papildus informācija
04/02/2014
ECB Lēmums (2013. gada 27. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2013/52), OV L 33, 4.2.2014, 7. lpp..
01/02/2014
ECB Pamatnostādne (2013. gada 18. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu  (ECB/2013/49), OV L 32, 1.2.2014, 36. lpp..
31/01/2014
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungārija, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Atzinums par atlīdzību valsts ierēdņiem slimības atvaļinājuma laikā (CON/2014/7), Īrija, 28.1.2014.
23/01/2014
Atzinums par euro denominētu maksājumu noapaļošanu (CON/2014/6), Beļģija, 23.1.2014.
21/01/2014
ECB Lēmums (2013. gada 31. decembris) par to, kā Latvijas Banka apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2013/53), OV L 16, 21.1.2014, 65. lpp..
21/01/2014
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 30. augusts) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2013/31), OV L 16, 21.1.2014, 63. lpp..
21/01/2014
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2013/29), OV L 16, 21.1.2014, 55. lpp..
21/01/2014
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2013/28), OV L 16, 21.1.2014, 53. lpp..
21/01/2014
ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2013/27), OV L 16, 21.1.2014, 51. lpp..
21/01/2014
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ieguldīšanai ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu koriģēšanai (ECB/2013/26), OV L 16, 21.1.2014, 47. lpp..
17/01/2014
Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2014/4), Lietuva, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Līgums (2013. gada 6. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 17, 21.1.2014, 1. lpp..
21/01/2014
Līgums (2013. gada 31. decembris) starp Latvijas Banku un Eiropas Centrālo banku par Latvijas Bankas prasījumu pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. Pantu  OV C 17, 21.1.2014, 5. lpp..
20/01/2014
Atzinums par publisku piekļuvi informācijai par amatpersonu materiālo stāvokli  (CON/2014/5), Slovēnija, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
ECB Ieteikums ( 2013. gada 28. novembris ) par maksājumu statistiku  (ECB/2013/44), OV C 5, 9.1.2014, 1. lpp..
08/01/2014
ECB Lēmums (2013. gada 22. oktobris) par pārejas noteikumiem ECB veiktajai obligāto rezervju piemērošanai pēc euro ieviešanas Latvijā  (ECB/2013/41), OV L 3, 8.1.2014, 9. lpp..
07/01/2014
ECB Pamatnostādne (2013. gada 25. jūlijs) par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) (ECB/2013/24), OV L 2, 7.1.2014, 34. lpp..Papildus informācija
07/01/2014
ECB Pamatnostādne (2013. gada 25. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/23), OV L 57, 7.1.2014, 12. lpp..Papildus informācija