2014

29/12/2014
Nuomonė dėl Rumunijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Skurdo mažinimo ir augimo fondą (CON/2014/92), Rumunija, 2014 12 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
2014 m. gruodžio 16 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos banko išorės auditoriaus  (ECB/2014/58), OL C 465, 2014 12 24, p. 1.
22/12/2014
Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Nuomonė dėl informacijos atskleidimo, jei bankas pertvarkomas arba panaikinama jo licencija (CON/2014/90), Bulgarija, 2014 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
2014 m. gruodžio 10 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1376/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), OL L 366, 2014 12 20, p. 79.
20/12/2014
2014 m. gruodžio 10 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1375/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), OL L 366, 2014 12 20, p. 77.
20/12/2014
2014 m. lapkričio 28 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50), OL L 366, 2014 12 20, p. 36.
19/12/2014
2014 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2014/53), OL L 365, 2014 12 19, p. 163.
19/12/2014
Nuomonė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo nacionalinio parlamento prašymu (CON/2014/89), Airija, 2014 12 19.
17/12/2014
Nuomonė dėl kredito reikalavimų (CON/2014/88), Estija, 2014 12 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
2014 m. lapkričio 26 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48), OL L 359, 2014 12 16, p. 97.
16/12/2014
Nuomonė dėl paskolų užsienio valiuta perskaičiavimo (CON/2014/87), Vengrija, 2014 12 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Nuomonė dėl įstatymo dėl banko indėlių garantijų dalinių pakeitimų (CON/2014/86), Bulgarija, 2014 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutarčių bendrųjų sąlygų  (CON/2014/85), Vengrija, 2014 12 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/46), OL L 348, 2014 12 4, p. 27.
29/11/2014
2014 m. lapkričio 24 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/46 dėl monetų emisijos apimties 2014 metais patvirtinimo (ECB/2014/47), OL L 344, 2014 11 29, p. 27.
26/11/2014
2014 m. balandžio 4 d. ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2014/15), OL L 340, 2014 11 26, p. 1.Papildoma informacija
19/11/2014
Nuomonė dėl specialios paskirties subjekto vykdomos eurų banknotų gamybos (CON/2014/82), Ispanija, 2014 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių (CON/2014/81), Slovėnija, 2014 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo (CON/2014/80), Vengrija, 2014 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2014/79), Slovėnija, 2014 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
2014 m. spalio 22 d. ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41), OL L 311, 2014 10 31, p. 23.
31/10/2014
Nuomonė dėl kooperatinių bankų teisinės sistemos (CON/2014/78), Lenkija, 2014 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Nuomonė dėl finansų įstaigoms suteiktos konkrečios mokesčio lengvatos (CON/2014/77), Vengrija, 2014 10 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutartims taikomų konkrečių atsiskaitymo taisyklių (CON/2014/76), Vengrija, 2014 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Nuomonė dėl federalinių paskolų vidutinio svertinio pelningumo nustatymo ir išorės auditorių paskyrimo (CON/2014/75), Austrija, 2014 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Nebegalioja: 2014 m. spalio 15 d. ECB sprendimas dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2014/40), OL L 335, 2014 10 22, p. 22.
21/10/2014
2014 m. spalio 21 d. ECB sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Lietuvoje  (ECB/2014/42), 2014 10 21.
18/10/2014
2014 m. rugsėjo 17 d. ECB sprendimas dėl ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (ECB/2014/39), OL L 300, 2014 10 18, p. 57.
14/10/2014
Nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje (CON/2014/74), Danija, 2014 10 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Nuomonė dėl Banca d’Italia sprendimus priimančių organų nariams bei vadovams taikomų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/73), Italija, 2014 10 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Nuomonė dėl konkrečioms vartojimo paskolų sutartims taikomų papildomų taisyklių (CON/2014/72), Vengrija, 2014 10 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti  (CON/2014/58), OL C 352, 2014 10 7, p. 4.Papildoma informacija
02/10/2014
Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių bendros kredito kainos metinės normos skelbimo (CON/2014/71), Estija, 2014 10 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Atsargų laikymo laikotarpių 2015 m. informacinis kalendorius  OL C 342, 2014 10 1, p. 3.
26/09/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo  (CON/2014/49), OL C 336, 2014 9 26, p. 5.Papildoma informacija
20/09/2014
2014 m. rugsėjo 1 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2014/38), OL L 278, 2014 9 20, p. 21.
19/09/2014
Nuomonė dėl bankinės veiklos atskyrimo ir reguliavimo (CON/2014/70), Prancūzija, 2014 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo  (CON/2014/69), Airija, 2014 9 12.
12/09/2014
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimo įvedant eurą (CON/2014/68), Lietuva, 2014 9 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
12/09/2014
Nuomonė dėl Europos bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos įgyvendinimo (CON/2014/67), Vokietija, 2014 9 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
2014 m. birželio 3 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2014/21), OL L 267, 2014 9 6, p. 9.
03/09/2014
Nuomonė dėl atidėtųjų mokesčių turto (CON/2014/66), Portugalija, 2014 9 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
2014 m. liepos 29 d. ECB sprendimas dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (ECB/2014/34), OL L 258, 2014 8 29, p. 11.
29/08/2014
Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2014/65), Lietuva, 2014 8 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
14/08/2014
Nuomonė dėl su savitarpio asociacijomis susietų taupomųjų bankų (CON/2014/64), Portugalija, 2014 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
2014 m. rugpjūčio 13 d. ECB sprendimas dėl TARGET2 nustatymo sistemiškai svarbia mokėjimo sistema vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 795/2014 dėl sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūros reikalavimų (ECB/2014/35), 2014 8 13.
06/08/2014
Nuomonė dėl bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos keitimo (CON/2014/63), Lietuva, 2014 8 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
06/08/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo  (CON/2014/62), Vengrija, 2014 8 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl pinigų rinkos fondų  (CON/2014/36), OL C 255, 2014 8 6, p. 3.Papildoma informacija
29/07/2014
Nuomonė dėl Hypo Group Alpe Adria reorganizavimo ir likvidavimo priemonių (CON/2014/61), Austrija, 2014 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Nuomonė dėl naujų bendrų priemonių pagal Aukščiausiojo teismo sprendimą dėl vartojimo paskolų sutarčių (CON/2014/59), Vengrija, 2014 7 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 (CON/2014/50), OL C 244, 2014 7 26, p. 1.
26/07/2014
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2014/1), OL C 244, 2014 7 26, p. 3.
23/07/2014
2014 m. liepos 3 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2014/28), OL L 217, 2014 7 23, p. 16.
23/07/2014
ECB reglamentas ECB/2014/28. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2014 7 23, p. .
22/07/2014
Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų pertvarkymo (CON/2014/60), Kipras, 2014 7 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Nuomonė dėl Centrinio kredito registro (CON/2014/57), Portugalija, 2014 7 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
2014 m. liepos 2 d. ECB sprendimas dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2014/29), OL L 214, 2014 7 19, p. 34.
18/07/2014
2014 m. liepos 9 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2014/32), 2014 7 18.Papildoma informacija
18/07/2014
2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 2014 7 18.Papildoma informacija
16/07/2014
Nuomonė dėl įgaliojimų išleisti monetas (CON/2014/56), Kipras, 2014 7 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
2014 m. liepos 8 d. ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos  (ECB/2014/30), OL L 205, 2014 7 12, p. 14.
11/07/2014
Nuomonė dėl eurų ir forintų banknotų ir monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2014/55), Vengrija, 2014 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Nuomonė dėl konsultavimąsi su Europos Centriniu Banku reglamentuojančių taisyklių (CON/2014/54), Slovakija, 2014 7 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų patvirtinimo (CON/2014/53), Malta, 2014 7 10.
09/07/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų teisinės sistemos (CON/2014/52), Lenkija, 2014 7 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Nuomonė dėl Banque de France valdytojo ir valdytojo pavaduotojų kadencijos trukmės ir jiems taikomos amžiaus ribos (CON/2014/51), Prancūzija, 2014 7 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
2014 m. sausio 31 d. ECB sprendimas dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis  (ECB/2014/5), OL L 198, 2014 7 5, p. 7.
03/07/2014
2014 m. vasario 6 d. ECB sprendimas dėl ECB atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo  (ECB/2014/4), OL L 196, 2014 7 3, p. 38.
01/07/2014
2014 m. birželio 16 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2014/27), OL L 192, 2014 7 1, p. 68.
01/07/2014
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo, platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2014/48), Vengrija, 2014 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (CON/2014/47), Lenkija, 2014 6 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Nuomonė dėl sisteminės rizikos komiteto (CON/2014/46), Liuksemburgas, 2014 6 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Nuomonė dėl paskolas vartotojams teikiančių nebankinių finansų įstaigų (CON/2014/45), Bulgarija, 2014 6 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų (CON/2014/44), Vengrija, 2014 6 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Nuomonė dėl priemonių pagal BPM reglamentą (CON/2014/43), Austrija, 2014 6 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
ECB priežiūros valdybos darbo reglamentas  OL L 182, 2014 6 21, p. 56.
20/06/2014
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl ECB renkamos statistinės informacijos (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), OL C 188, 2014 6 20, p. 1.Papildoma informacija
14/06/2014
2014 m. balandžio 14 d. ECB sprendimas dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (ECB/2014/16), OL L 175, 2014 6 14, p. 47.
11/06/2014
Nuomonė dėl atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą (CON/2014/42), Lietuva, 2014 6 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
07/06/2014
2014 m. birželio 5 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2014/25), OL L 168, 2014 6 7, p. 120.
07/06/2014
2014 m. birželio 5 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/24), OL L 117, 2014 6 7, p. 168.
07/06/2014
2014 m. birželio 5 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (ECB/2014/22), OL L 168, 2014 6 7, p. 118.
06/06/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų trumpalaikio likvidumo reikalavimų  (CON/2014/41), Vengrija, 2014 6 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Nebegalioja: 2014 m. birželio 5 d. ECB sprendimas dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių (ECB/2014/23), OL L 168, 2014 6 5, p. 115.
05/06/2014
2014 m. kovo 12 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/12), OL L 166, 2014 6 5, p. 42.
05/06/2014
2014 m. kovo 12 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2014/11), OL L 166, 2014 6 5, p. 31.
05/06/2014
2014 m. kovo 12 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų  (ECB/2014/10), OL L 166, 2014 6 5, p. 33.
05/06/2014
Gairės ECB/2011/14. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2014 6 5.
02/06/2014
2014 m. birželio 2 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo (ECB/2014/26), OL L 179, 2014 6 2, p. 72.
30/05/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų organizacinės struktūros, priežiūros ir mokumo (CON/2014/40), Ispanija, 2014 5 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Nebegalioja: 2014 m. vasario 20 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (ECB/2014/9), OL L 159, 2014 5 28, p. 56.
28/05/2014
2014 m. vasario 20 d. ECB Sprendimas dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose (ECB/2014/8), OL L 159, 2014 5 28, p. 54.
27/05/2014
Nuomonė dėl galimybės visuomenei susipažinti su konkrečia informacija, susijusia su tam tikrų bankų blogosiomis paskolomis (CON/2014/39), Slovėnija, 2014 5 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Nuomonė dėl Banca d’Italia darbuotojų ir sprendimus priimančių organų narių atlyginimų bei jo iš naujo įvertintų akcijų apmokestinimo  (CON/2014/38), Italija, 2014 5 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Nuomonė dėl mokėjimų ir įplaukų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/37), Rumunija, 2014 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Nuomonė dėl pensijų apribojimų (CON/2014/35), Austrija, 2014 5 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir finansų bendrovių teisinės sistemos (CON/2014/34), Portugalija, 2014 5 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Nuomonė dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2014/33), Lietuva, 2014 5 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
14/05/2014
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl ECB teisių taikyti sankcijas  (ECB/2014/19), OL C 144, 2014 5 14, p. 2.
14/05/2014
2014 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas  (ECB/2014/18), OL L 141, 2014 5 14, p. 51.
14/05/2014
2014 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas, kuriuo sukuriama ECB, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas)  (ECB/2014/17), OL L 141, 2014 5 14, p. 1.
05/05/2014
Nuomonė dėl tam tikrų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo (CON/2014/32), Švedija, 2014 5 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Nuomonė dėl krizių finansų rinkose sprendimo  (CON/2014/31), Suomija, 2014 5 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Nuomonė dėl viešųjų finansų (CON/2014/30), Lietuva, 2014 4 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo per Graikijos finansinio stabilumo fondą teisinės sistemos (CON/2014/29), Graikija, 2014 4 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
2014 m. balandžio 17 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus (ECB/2014/20), OL C 122, 2014 4 25, p. 1.
22/04/2014
Nuomonė dėl finansų rinkos dalyvių naudojamų kredito reitingų stebėjimo (CON/2014/28), Lietuva, 2014 4 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
16/04/2014
Nuomonė dėl valiutos keityklų operatorių (CON/2014/27), Lietuva, 2014 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
15/04/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2014/2), OL C 113, 2014 4 15, p. 1.Papildoma informacija
14/04/2014
Nuomonė dėl operacijų, atliekamų su Vyriausybės vertybiniais popieriais (CON/2014/26), Rumunija, 2014 4 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Nuomonė dėl Banka Slovenije nepriklausomumo (CON/2014/25), Slovėnija, 2014 4 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (CON/2013/76), OL C 109, 2014 4 11, p. 2.Papildoma informacija
08/04/2014
2014 m. vasario 24 d. ECB rekomendacija dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2014/7), OL C 103, 2014 4 8, p. 1.
08/04/2014
2014 m. vasario 24 d. ECB sprendimas dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2014/6), OL L 104, 2014 4 8, p. 72.
02/04/2014
Nuomonė dėl krizių valdymo (CON/2014/24), Lietuva, 2014 4 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/03/2014
2014 m. sausio 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2014/1), OL L 95, 2014 3 29, p. 56.
27/03/2014
2014 m. kovo 27 d. ECB rekomendacija dėl ECB, padedant nacionaliniams centriniams bankams, surinktos statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir minimalių standartų (ECB/2014/14), OL C 186, 2014 3 27, p. 1.
27/03/2014
Nuomonė dėl bankų grupių kredito ir šalies rizikos vertinimo (CON/2014/23), Austrija, 2014 3 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Nuomonė dėl Banco de España vyresniųjų pareigūnų interesų konflikto taisyklių (CON/2014/22), Ispanija, 2014 3 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo  (CON/2014/3), OL C 80, 2014 3 19, p. 1.Papildoma informacija
18/03/2014
Nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2014/21), Estija, 2014 3 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros (CON/2014/20), Rumunija, 2014 3 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
2014 m. vasario 4 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (ECB/2014/3), OL L 69, 2014 3 8, p. 107.
04/03/2014
2013 m. lapkričio 28 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/5 dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų  (ECB/2013/45), OL L 57, 2014 3 4, p. 23.
27/02/2014
ECB sprendimas dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OL L 57, 2014 2 27, p. 29.Papildoma informacija
21/02/2014
Nuomonė dėl Banca d’Italia valdymo pakeitimų (CON/2014/19), Italija, 2014 2 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų užsienio valiutos pozicijų ir terminų neatitikimo (CON/2014/15), Vengrija, 2014 2 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
2014 m. sausio 23 d. ECB rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2011/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje (ECB/2014/2), OL C 51, 2014 2 22, p. 1.
22/02/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (CON/2013/77), OL C 51, 2014 2 22, p. 3.Papildoma informacija
18/02/2014
Nuomonė dėl finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2014/18), Lenkija, 2014 2 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir priežiūros (CON/2014/17), Belgija, 2014 2 14.
13/02/2014
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2014/16), Belgija, 2014 2 13.
12/02/2014
Nuomonė dėl euro įvedimo Lietuvoje (CON/2014/14), Lietuva, 2014 2 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
12/02/2014
Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta (CON/2014/13), Belgija, 2014 2 12.
10/02/2014
Nuomonė dėl įstatymuose numatyto atlyginimo sumažinimo viešojo ir pusiau viešojo sektoriaus vadovaujantiesiems pareigūnams (CON/2014/12), Nyderlandai, 2014 2 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
2014 m. vasario 5 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (CON/2014/9), 2014 2 5.Papildoma informacija
05/02/2014
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas  (CON/2014/10), OL C 193, 2014 2 5, p. 2.Papildoma informacija
04/02/2014
2013 m. gruodžio 27 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2013/52), OL L 33, 2014 2 4, p. 7.
01/02/2014
2013 m. gruodžio 18 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo (ECB/2013/49), OL L 32, 2014 2 1, p. 36.
31/01/2014
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Vengrija, 2014 1 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Nuomonė dėl valstybės tarnautojams mokamo darbo užmokesčio atostogų dėl ligos metu (CON/2014/7), Airija, 2014 1 28.
23/01/2014
Nuomonė dėl mokėjimų eurais apvalinimo (CON/2014/6), Belgija, 2014 1 23.
21/01/2014
2013 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Latvijas Banka atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius (ECB/2013/53) (ECB/2013/53), OL L 16, 2014 1 21, p. 65.
21/01/2014
Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 30 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2013/31) (ECB/2013/31), OL L 16, 2014 1 21, p. 63.
21/01/2014
Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos (ECB/2013/29) (ECB/2013/29), OL L 16, 2014 1 21, p. 55.
21/01/2014
Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte (ECB/2013/28) (ECB/2013/28), OL L 16, 2014 1 21, p. 53.
21/01/2014
2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2013/27) (ECB/2013/27), OL L 16, 2014 1 21, p. 51.
21/01/2014
Nebegalioja: 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės (ECB/2013/26) (ECB/2013/26), OL L 16, 2014 1 21, p. 47.
17/01/2014
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/4), Lietuva, 2014 1 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
21/01/2014
2013 m. gruodžio 6 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 17, 2014 1 21, p. 1.
21/01/2014
2013 m. gruodžio 31 d. Latvijas Banka ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Latvijas Banka reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 17, 2014 1 21, p. 5.
20/01/2014
Nuomonė dėl visuomenės prieigos prie informacijos apie pareigūnų turtą (CON/2014/5), Slovėnija, 2014 1 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
2013 m. lapkričio 28 d. ECB rekomendacija dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/44), OL C 5, 2014 1 9, p. 1.
08/01/2014
Sprendimas dėl ECB privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Latvijoje  (ECB/2013/41), OL L 3, 2014 1 8, p. 9.
07/01/2014
2013 m. liepos 25 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (nauja redakcija) (ECB/2013/24), OL L 2, 2014 1 7, p. 34.Papildoma informacija
07/01/2014
2013 m. liepos 25 d. ECB gairės dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/23), OL L 57, 2014 1 7, p. 12.Papildoma informacija