Menu

2014

29/12/2014
Mišljenje o doprinosu Rumunjske Fondu za smanjenje siromaštva i rast Međunarodnog monetarnog fonda (CON/2014/92), Rumunjska, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Preporuka ESB od 16. prosinca 2014. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas  (ESB/2014/58), SL C 465, 24.12.2014., str. 1.
22/12/2014
Mišljenje o objavljivanju dokumenata i upotrebi pričuvnih sredstava za mirovine (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Mišljenje o objavljivanju informacija ako se nad bankom provodi sanacija ili ako se banci oduzima odobrenje za pružanje bankovnih usluga (CON/2014/90), Bugarska, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Uredba (EU) br. 1376/2014 ESB od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9) (ESB/2014/52), SL L 366, 20.12.2014., str. 79.
20/12/2014
Uredba ESB-a (EU) br. 1375/2014 od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1071/2013 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (ESB/2014/51), SL L 366, 20.12.2014., str. 77.
20/12/2014
Uredba (EU) br. 1374/2014 ESB od 28. studenoga 2014. o statističkim izvještajnim zahtjevima za osiguravajuća društva (ESB/2014/50), SL L 366, 20.12.2014., str. 36.
19/12/2014
Odluka ESB od 11. prosinca 2014. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2015. (ESB/2014/53), SL L 365, 19.12.2014., str. 163.
19/12/2014
Mišljenje o objavljivanju povjerljivih informacija nacionalnom parlamentarnom istražnom povjerenstvu (CON/2014/89), Irska, 19.12.2014.
17/12/2014
Mišljenje o kreditnim zahtjevima  (CON/2014/88), Estonija, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Uredba (EU) br. 1333/2014 ESB od 26. studenoga 2014. o statistici tržišta novca  (ESB/2014/48), SL L 359, 16.12.2014., str. 97.
16/12/2014
Mišljenje o konverziji deviznih kredita (CON/2014/87), Mađarska, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Mišljenje o izmjenama zakona o jamstvu za bankovne depozite (CON/2014/86), Bugarska, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Mišljenje o općim uvjetima ugovora o potrošačkom kreditu (CON/2014/85), Mađarska, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Smjernica ESB od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (preinačeno) (ESB/2014/46), SL L 348, 4.12.2014., str. 27.
29/11/2014
Odluka ESB od 24. studenoga 2014. o izmjeni Odluke ESB/2013/46 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2014. (ESB/2014/47), SL L 344, 29.11.2014., str. 27.
26/11/2014
Smjernica ESB-a od 4. travnja 2014. o monetarnoj i financijskoj statistici (preinačena)  (ESB/2014/15), SL L 340, 26.11.2014., str. 1.
19/11/2014
Mišljenje o izradi euronovčanica od strane subjekta posebne namjene (CON/2014/82), Španjolska, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Mišljenje o dematerijaliziranim vrijednosnim papirima (CON/2014/81), Slovenija, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2014/80), Mađarska, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Mišljenje o zakonodavstvu na području bankarstva  (CON/2014/79), Slovenija, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Uredba (EU) br. 1163/2014 ESB od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41), SL L 311, 31.10.2014., str. 23.
31/10/2014
Mišljenje o pravnom okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Mišljenje o posebnoj poreznoj olakšici odobrenoj financijskim institucijama (CON/2014/77), Mađarska, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Mišljenje o posebnim pravilima namire za potrošačke kredite (CON/2014/76), Mađarska, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
MIšljenje o određivanju ponderiranih prosječnih prinosa za savezne kredite i imenovanju vanjskih revizora (CON/2014/75), Austrija, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
: Odluka ESB-a od 15. listopada 2014. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2014/40), SL L 335, 22.10.2014., str. 22.
21/10/2014
Odluka o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane ESB nakon uvođenja eura u Litvi  (ESB/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Odluka ESB od 17. rujna 2014. o provedbi odvajanja funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija ESB (ESB/2014/39), SL L 300, 18.10.2014., str. 57.
14/10/2014
Mišljenje o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu (CON/2014/74), Danska, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Mišljenje o pravilima o sukobu interesa za članove upravnih tijela i rukovoditelje središnje banke Banca d‘Italia (CON/2014/73), Italija, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
MIšljenje o dodatnim pravilima primjenjivim na posebne ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2014/72), Mađarska, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine mrežne i informacijske sigurnosti u Uniji  (CON/2014/58), SL C 352, 7.10.2014., str. 4.
02/10/2014
Mišljenje o objavljivanju efektivne kamatne stope za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2014/71), Estonija, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2014
Mišljenje ESB od 24. lipnja 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (CON/2014/49), SL C 336, 26.9.2014., str. 5.
20/09/2014
Odluka ESB od 1. rujna 2014. o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/38), SL L 278, 20.9.2014., str. 21.
19/09/2014
Mišljenje o razdvajanju i uređenju bankovnih djelatnosti (CON/2014/70), Francuska, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja kredita (CON/2014/69), Irska, 12.9.2014.
12/09/2014
Mišljenje o obveznoj pričuvi u vezi s uvođenjem eura (CON/2014/68), Litva, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Mišljenje o provedbi Direktive o oporavku i sanaciji banaka (CON/2014/67), Njemačka, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Smjernica ESB-a od 3. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija (ESB/2014/21), SL L 267, 6.9.2014., str. 9.
03/09/2014
Mišljenje o odgođenoj poreznoj imovini (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Odluka ESB od 29. srpnja 2014. o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2014/34), SL L 258, 29.8.2014., str. 11.
29/08/2014
Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i kovanog novca te njihovu vraćanju u optjecaj (CON/2014/65), Litva, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Mišljenje o štedionicama povezanih s udruženjima (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Odluka ESB od 13. kolovoza 2014. o utvrđivanju sustava TARGET2 kao sistemski važnog platnog sustava sukladno Uredbi (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Mišljenje o renominiranju kapitala i vrijednosnih papira trgovačkih društava  (CON/2014/63), Litva, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava  (CON/2014/62), Mađarska, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Mišljenje o prijedlogu uredbe o novčanim fondovima (CON/2014/36), SL C 255, 6.8.2014., str. 3.
29/07/2014
Mišljenje o mjerama reorganizacije i likvidacije koje se odnose na Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austrija, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Mišljenje o novim općim mjerama koje proizlaze iz odluke Vrhovnog suda o ugovorima o potrošačkom kreditu (CON/2014/59), Mađarska, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Litvi i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Litvu (CON/2014/50), SL C 244, 26.7.2014., str. 1.
26/07/2014
Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2014/1), SL C 244, 26.7.2014., str. 3.
23/07/2014
Uredba ESB (EU) br. 795/2014 od 3. srpnja 2014. o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/28), SL L 217, 23.7.2014., str. 16.
23/07/2014
Uredba ESB/2014/28. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 23.7.2014., str. .
22/07/2014
Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i drugih institucija (CON/2014/60), Cipar, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Odluka ESB od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2014/29), SL L 214, 19.7.2014., str. 34.
18/07/2014
Odluka ESB od 9. srpnja 2014. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/22 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar i Odluke ESB/2013/36 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/32), 18.7.2014.
18/07/2014
Smjernica ESB od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (preinačeno) (ESB/2014/31), 18.7.2014.
16/07/2014
Mišljenje o nadležnosti za izdavanje kovanica (CON/2014/56), Cipar, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Uredba ESB od 8. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34) o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije  (ESB/2014/30), SL L 205, 12.7.2014., str. 14.
11/07/2014
Mišljenje o reproduciranju euronovčanica i eurokovanica te novčanica i kovanica forinta u Mađarskoj (CON/2014/55), Mađarska, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Mišljenje o pravilima koja uređuju savjetovanje s Europskom središnjom bankom. (CON/2014/54), Slovačka, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Mišljenje o odobravanju platnih sustava (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije (CON/2014/52), Poljska, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Mišljenje o mandatu guvernera i zamjenika guvernera središnje banke Banque de France i dobnoj granici koja se na njih primjenjuje  (CON/2014/51), Francuska, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Odluka ESB od 31. siječnja 2014. o bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica čija valuta nije euro  (ESB/2014/5), SL L 198, 5.7.2014., str. 7.
03/07/2014
Odluka ESB od 6. veljače 2014. o imenovanju predstavnika ESB u Nadzorni odbor  (ESB/2014/4), SL L 196, 3.7.2014., str. 38.
01/07/2014
Odluka ESB od 16. lipnja 2014. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2014/27), SL L 192, 1.7.2014., str. 68.
01/07/2014
Mišljenje o obradi, distribuciji i zaštiti novčanica i kovanica od krivotvorenja u Mađarskoj (CON/2014/48), Mađarska, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Mišljenja o statističkim izvještajnim zahtjevima u području statistike platnog prometa (CON/2014/47), Poljska, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Mišljenje o Odboru za sistemske rizike  (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Mišljenje o nebankarskim financijskim institucijama koje odobravaju zajmove potrošačima (CON/2014/45), Bugarska, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Mišljenje o odgovornom kreditiranju (CON/2014/44), Mađarska, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Mišljenje o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Poslovnik Nadzornog odbora ESB  SL L 182, 21.6.2014., str. 56.
20/06/2014
Preporuka za Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane ESB (ESB/2014/13) (ESB/2014/13), SL C 188, 20.6.2014., str. 1.
14/06/2014
Odluka ESB o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i o njegovim pravilima postupanja  (ESB/2014/16), SL L 175, 14.6.2014., str. 47.
11/06/2014
Mišljenje o remuneraciji minimalnih pričuva (CON/2014/42), Litva, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Smjernica ESB od 5. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2) (ESB/2014/25), SL L 168, 7.6.2014., str. 120.
07/06/2014
Odluka ESB od 5. lipnja 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (ESB/2014/24), SL L 117, 7.6.2014., str. 168.
07/06/2014
Smjernica ESB od 5. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/9 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/22), SL L 168, 7.6.2014., str. 118.
06/06/2014
Mišljenje o zahtjevima za kratkoročnu likvidnost kreditnih institucija (CON/2014/41), Mađarska, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
: Odluka ESB od 5. lipnja 2014. o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva (ESB/2014/23), SL L 168, 5.6.2014., str. 115.
05/06/2014
Smjernica ESB od 12. ožujka 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2013/4 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (ESB/2014/12), SL L 166, 5.6.2014., str. 42.
05/06/2014
Odluka ESB od 12. ožujka 2014. o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2014/11), SL L 166, 5.6.2014., str. 31.
05/06/2014
Smjernica ESB od 12. ožujka 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2011/14 o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava  (ESB/2014/10), SL L 166, 5.6.2014., str. 33.
02/06/2014
Uredba (EU) br. 673/2014 ESB od 2. lipnja 2014. o osnivanju Odbora za posredovanje i o njegovom poslovniku (ESB/2014/26), SL L 179, 2.6.2014., str. 72.
30/05/2014
Mišljenje o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija (CON/2014/40), Španjolska, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
: Smjernica ESB od 20. veljače 2014. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/9), SL L 159, 28.5.2014., str. 56.
28/05/2014
Odluka ESB od 20. veljače 2014. o zabrani monetarnog financiranja i remuneraciji državnih depozita od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/8), SL L 159, 28.5.2014., str. 54.
27/05/2014
Mišljenje o javnom pristupu posebnim informacijama koje se odnose na loše kredite određenih banaka (CON/2014/39), Slovenija, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Mišljenje o primicima zaposlenika i članova tijela nadležnih za odlučivanje središnje banke Banca d’Italia i o oporezivanju njezinih revaloriziranih udjela (CON/2014/38), Italija, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja i primitaka (CON/2014/37), Rumunjska, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Mišljenje o ograničenjima vezanim uz mirovine (CON/2014/35), Austrija, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije i financijska društva (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Mišljenje o nadzoru platnih sustava i sustava namire vrijednosnih papira (CON/2014/33), Litva, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Preporuka o Uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2532/98 o ovlastima ESB za izricanje sankcija  (ESB/2014/19), SL C 144, 14.5.2014., str. 2.
14/05/2014
Uredba ESB od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija  (ESB/2014/18), SL L 141, 14.5.2014., str. 51.
14/05/2014
Uredba ESB od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između ESB i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u)  (ESB/2014/17), SL L 141, 14.5.2014., str. 1.
05/05/2014
Mišljenje o određenim novčanicama i kovanicama koje prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja (CON/2014/32), Švedska, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Mišljenje o rješavanju kriza na financijskim tržištima (CON/2014/31), Finska, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Mišljenje o javnim financijama (CON/2014/30), Litva, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Mišljenje o pravnom okviru za dokapitalizaciju kreditnih institucija u Grčkoj putem Grčkog fonda za financijsku stabilnost (HFSF) (CON/2014/29), Grčka, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Preporuka ESB od 17. travnja 2014. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta (ESB/2014/20), SL C 122, 25.4.2014., str. 1.
22/04/2014
Mišljenje o praćenju korištenja kreditnih rejtinga od strane sudionika na tržištu (CON/2014/28), Litva, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Mišljenje o upraviteljima mjenjačnica (CON/2014/27), Litva, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Mišljenje o prijedlogu uredbe o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2014/2), SL C 113, 15.4.2014., str. 1.
14/04/2014
Mišljenje o operacijama koje se odnose na državne vrijednosne papire (CON/2014/26), Rumunjska, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Mišljenje o neovisnosti Banke Slovenije (CON/2014/25), Slovenija, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenih pravila i postupaka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog fonda za sanaciju banaka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013) 520)  (CON/2013/76), SL C 109, 11.4.2014., str. 2.
08/04/2014
Preporuka ESB od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka (ESB/2014/7), SL C 103, 8.4.2014., str. 1.
08/04/2014
Odluka ESB od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka (ESB/2014/6), SL L 104, 8.4.2014., str. 72.
02/04/2014
Mišljenje o upravljanju krizom (CON/2014/24), Litva, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Odluka ESB od 22. siječnja 2014. o izmjeni odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika ESB (ESB/2014/1), SL L 95, 29.3.2014., str. 56.
27/03/2014
Preporuka ESB od 27. ožujka 2014. o zajedničkim pravilima i minimalnim standardima zaštite povjerljivosti statističkih podataka koje prikuplja ESB-a uz pomoć nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/14), SL C 186, 27.3.2014., str. 1.
27/03/2014
Mišljenje o mjerenju kreditnog rizika bankarskih grupacija i rizika bankarskih grupacija povezanog s državom  (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Mišljenje o pravilima o sukobu interesa za visoke dužnosnike središnje banke Banco de España (CON/2014/22), Španjolska, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Mišljenje o prijedlogu uredbe o odgodi datuma migracije na SEPA-u (CON/2014/3), SL C 80, 19.3.2014., str. 1.
18/03/2014
Mišljenje o financijskom nadzoru, makrobonitetnom nadzoru i nadzoru platnih sustava  (CON/2014/21), Estonija, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Mišljenje o nadzoru kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima (CON/2014/20), Rumunjska, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Odluka ESB od 4. veljače 2014. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (ESB/2014/3), SL L 69, 8.3.2014., str. 107.
27/02/2014
Odluka ESB-a o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i o izmjeni Odluke ESB/2008/3  (ESB/2013/54), SL L 57, 27.2.2014., str. 29.
21/02/2014
Mišljenje o promjenama u upravljanju središnjom bankom Banca d'Italia (CON/2014/19), Italija, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Mišljenje o neusklađenosti dospijeća i valutnih pozicija kreditnih institucija (CON/2014/15), Mađarska, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Mišljenje ESB o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada vezanih uz račune za obavljanje platnog prometa, prebacivanje računa za obavljanje platnog prometa i pristup računima za obavljanje platnog prometa s osnovnim značajkama  (CON/2013/77), SL C 51, 22.2.2014., str. 3.
18/02/2014
Mišljenje ESB od 18. veljače 2014. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava (CON/2014/18), Poljska, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Mišljenje ESB od 14. veljače 2014. o statusu i nadzoru kreditnih institucija  (CON/2014/17), Belgija, 14.2.2014.
13/02/2014
Mišljenje ESB od 13. veljače 2014. o makrobonitetnom mandatu i instrumentima Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13.2.2014.
12/02/2014
Mišljenje o uvođenju eura u Litvi (CON/2014/14), Litva, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Mišljenje o računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti (CON/2014/13), Belgija, 12.2.2014.
10/02/2014
Mišljenje o smanjenju zakonom propisane naknade za visoke dužnosnike u javnom i polujavnom sektoru. (CON/2014/12), Nizozemska, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Mišljenje o prijenosu podataka koji su potrebni za određivanje monetarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Mišljenje ESB o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ  (CON/2014/9), 5.2.2014.
05/02/2014
Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (CON/2014/10), SL C 193, 5.2.2014., str. 2.
31/01/2014
Mišljenje o središnjoj banci Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Mađarska, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Mišljenje o naknadi za javne službenike tijekom bolovanja (CON/2014/7), Irska, 28.1.2014.
23/01/2014
Mišljenje o zaokruživanju plaćanja nominiranih u eurima (CON/2014/6), Belgija, 23.1.2014.
21/01/2014
Odluka ESB od 31. prosinca 2013. o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima središnje banke Latvijas banka u pričuve i rezervacije ESB  (ESB/2013/53), SL L 16, 21.1.2014., str. 65.
21/01/2014
: Odluka ESB od 30. kolovoza 2013. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja  (ESB/2013/31), SL L 16, 21.1.2014., str. 63.
21/01/2014
: Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala (ESB/2013/29), SL L 16, 21.1.2014., str. 55.
21/01/2014
: Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB  (ESB/2013/28), SL L 16, 21.1.2014., str. 53.
21/01/2014
Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o izmjeni odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica (ESB/2013/27), SL L 16, 21.1.2014., str. 51.
21/01/2014
: Odluka ESB od 29. kolovoza 2013. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama  (ESB/2013/26), SL L 16, 21.1.2014., str. 47.
17/01/2014
Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2014/4), Litva, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Sporazum od 6. prosinca 2013. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije SL C 17, 21.1.2014., str. 1.
21/01/2014
Sporazum od 31. prosinca 2013. između središnje banke Latvijas banka i ESB o potraživanju koje ESB-a priznaje središnjoj banci Latvijas banka na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB SL C 17, 21.1.2014., str. 5.
20/01/2014
Mišljenje o javnom pristupu informacijama o bogatstvu dužnosnika (CON/2014/5), Slovenija, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Preporuka ESB od 28. studenoga 2013. o statistici platnog prometa (ESB/2013/44), SL C 5, 9.1.2014., str. 1.
08/01/2014
Odulka o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane ESB nakon uvođenja eura u Latviji  (ESB/2013/41), SL L 3, 8.1.2014., str. 9.
07/01/2014
Smjernica ESB od 25. srpnja 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2013/24), SL L 2, 7.1.2014., str. 34.
07/01/2014
Smjernica ESB od 25. srpnja 2013. o statistici državnih financija (preinačeno) (ESB/2013/23), SL L 57, 7.1.2014., str. 12.