2014

29/12/2014
Lausunto Romanian osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon (CON/2014/92), Romania, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
EKP:n suositus, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin neuvostolle Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2014/58), EUVL C 465, 24.12.2014, s. 1.
22/12/2014
Lausunto asiakirjojen julkaisemisesta ja eläkerahaston käytöstä (CON/2014/91), Itävalta, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Lausunto tietojen antamisesta, jos pankkiin sovelletaan kriisinratkaisutoimia tai sen toimilupa peruutetaan (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1376/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2014/52), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 79.
20/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1375/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta (EKP/2014/51), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 77.
20/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50), EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36.
19/12/2014
EKP:n päätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2014/53), EUVL L 365, 19.12.2014, s. 163.
19/12/2014
Lausunto luottamuksellisten tietojen antamisesta kansalliselle parlamentaariselle tutkintakomitealle (CON/2014/89), Irlanti, 19.12.2014.
17/12/2014
Lausunto lainoja koskevista vaatimuksista (CON/2014/88), Viro, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48), EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97.
16/12/2014
Lausunto valuuttamääräisten lainojen konvertoinnista (CON/2014/87), Unkari, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Lausunto talletussuojalain muutoksista (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Lausunto kulutusluottosopimusten vakiosopimusehdoista (CON/2014/85), Unkari, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/46), EUVL L 348, 4.12.2014, s. 27.
29/11/2014
EKP:n PÄÄTÖS, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, vuonna 2014 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2013/46 muuttamisesta (EKP/2014/47), EUVL L 344, 29.11.2014, s. 27.
26/11/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014, raha- ja rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/15), EUVL L 340, 26.11.2014, s. 1.Lisätietoja
19/11/2014
Lausunto eurosetelien valmistuksesta erityisyhteisön toimesta  (CON/2014/82), Espanja, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Lausunto arvo-osuuksista (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta (CON/2014/80), Unkari, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Lausunto pankkisääntelystä (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
EKP:n asetus, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41), EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.
31/10/2014
Lausunto osuuspankkeihin sovellettavasta lainsäädännöstä (CON/2014/78), Puola, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Lausunto rahoituslaitoksille myönnettävistä erityisistä veroetuuksista (CON/2014/77), Unkari, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Lausunto kuluttajalainasopimuksia koskevista erityisistä tilityssäännöistä  (CON/2014/76), Unkari, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Lausunto valtionlainojen painotetun keskimääräisen tuoton määrittämisestä ja ulkopuolisten tilintarkastajien nimittämisestä (CON/2014/75), Itävalta, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/40), EUVL L 335, 22.10.2014, s. 22.
21/10/2014
EKP:n päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, euron käyttöönottoon Liettuassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
EKP:n päätös, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014, EKP:n rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EKP/2014/39), EUVL L 300, 18.10.2014, s. 57.
14/10/2014
Lausunto taloudellisen toiminnan avoimuudesta, maksupalveluista ja sähköisestä rahasta (CON/2014/74), Tanska, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Lausunto Banca d'Italian päätöksentekoelinten jäsenten ja johtajien intressiristiriitasäännöistä (CON/2014/73), Italia, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Lausunto tiettyjä kulutusluottosopimuksia koskevista lisäsäännöistä (CON/2014/72), Unkari, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa  (CON/2014/58), EUVL C 352, 7.10.2014, s. 4.Lisätietoja
02/10/2014
Lausunto kulutusluottosopimusten todellisen vuosikoron julkaisemisesta (CON/2014/71), Viro, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2015  EUVL C 342, 1.10.2014, s. 3.
26/09/2014
EKP:n lausunto, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä  (CON/2014/49), EUVL C 336, 26.9.2014, s. 5.Lisätietoja
20/09/2014
EKP:n päätös, annettu 1 päivänä syyskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 muuttamisesta  (EKP/2014/38), EUVL L 278, 20.9.2014, s. 21.
19/09/2014
Lausunto pankkitoimintojen eriyttämisestä ja sääntelystä (CON/2014/70), Ranska, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Lausunto saamisten omistamiseen liittyvää liiketoimintaa koskevasta asetuksesta (CON/2014/69), Irlanti, 12.9.2014.
12/09/2014
Lausunto varantovaatimuksista euron käyttöönottoon liittyen (CON/2014/68), Liettua, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Lausunto elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta (CON/2014/67), Saksa, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta (EKP/2014/21), EUVL L 267, 6.9.2014, s. 9.
03/09/2014
Lausunto laskennallisista verosaatavista (CON/2014/66), Portugali, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä (EKP/2014/34), EUVL L 258, 29.8.2014, s. 11.
29/08/2014
Lausunto eurosetelien ja -metallirahojen aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta  (CON/2014/65), Liettua, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Lausunto osuuskuntiin sidoksissa olevista talletuspankeista  (CON/2014/64), Portugali, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
EKP:n päätös, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, TARGET2-järjestelmän määrittämisestä systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 mukaisesti (EKP/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Lausunto yritysten pääoman ja arvopapereiden nimellisarvon muuttamisesta (CON/2014/63), Liettua, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisujärjestelyistä (CON/2014/62), Unkari, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahamarkkinarahastoista (CON/2014/36), EUVL C 255, 6.8.2014, s. 3.Lisätietoja
29/07/2014
Lausunto Hypo Group Alpe Adrian uudelleenjärjestelyihin ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista (CON/2014/61), Itävalta, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Lausunto kulutusluottosopimuksia koskevaan Supreme Courtin päätökseen perustuvista uusista yleisesti sovellettavista toimenpiteistä (CON/2014/59), Unkari, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
EKP:n lausunto, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014 , ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi (CON/2014/50), EUVL C 244, 26.7.2014, s. 1.
26/07/2014
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2014/1), EUVL C 244, 26.7.2014, s. 3.
23/07/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 795/2014, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014, systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista (EKP/2014/28), EUVL L 217, 23.7.2014, s. 16.
23/07/2014
EKP:n asetus EKP/2014/28. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 23.7.2014, s. .
22/07/2014
Lausunto luotto- ja muiden laitosten kriisinratkaisujärjestelyistä (CON/2014/60), Kypros, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2014/57), Portugali, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
EKP:n päätös, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla (EKP/2014/29), EUVL L 214, 19.7.2014, s. 34.
18/07/2014
EKP:n päätös, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, Kyproksen tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/22 ja eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/36 kumoamisesta (EKP/2014/32), 18.7.2014.Lisätietoja
18/07/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/31), 18.7.2014.Lisätietoja
16/07/2014
Lausunto toimivallasta laskea liikkeeseen metallirahoja (CON/2014/56), Kypros, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
EKP:n asetus, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) muuttamisesta  (EKP/2014/30), EUVL L 205, 12.7.2014, s. 14.
11/07/2014
Lausunto eurosetelien ja forinttisetelien seteliaiheen sekä eurometallirahojen ja forinttimetallirahojen jäljentämisestä Unkarissa (CON/2014/55), Unkari, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Lausunto EKP:n kuulemista koskevista säännöistä (CON/2014/54), Slovakia, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Lausunto maksujärjestelmien hyväksymisestä (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Lausunto luottolaitoksia koskevasta lainsäädännöstä (CON/2014/52), Puola, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Lausunto Banque de Francen pääjohtajaan ja varapääjohtajaan sovellettavasta ikärajasta ja toimikaudesta  (CON/2014/51), Ranska, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
EKP:n päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro  (EKP/2014/5), EUVL L 198, 5.7.2014, s. 7.
03/07/2014
EKP:n päätös, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, EKP:n edustajien nimittämisestä valvontaelimeen  (EKP/2014/4), EUVL L 196, 3.7.2014, s. 38.
01/07/2014
EKP:n päätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2014/27), EUVL L 192, 1.7.2014, s. 68.
01/07/2014
Lausunto setelien ja metallirahojen käsittelystä, jakelusta ja niiden suojelemisesta väärentämiseltä (CON/2014/48), Unkari, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Lausunto maksuliiketilastoihin liittyvistä raportointivaatimuksista (CON/2014/47), Puola, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
EKP:n lausunto systeemiriskikomiteasta Luxemburgissa (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Lausunto lainoja kuluttajille tarjoavista rahoituslaitoksista, jotka eivät ole pankkeja (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Lausunto vastuullista lainanantoa koskevista vaatimuksista (CON/2014/44), Unkari, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Lausunto YVM-asetukseen liittyvistä toimista (CON/2014/43), Itävalta, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
EKP:n valvontaelimen työjärjestys  EUVL L 182, 21.6.2014, s. 56.
20/06/2014
Suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EKP/2014/13)  (EKP/2014/13), EUVL C 188, 20.6.2014, s. 1.Lisätietoja
14/06/2014
Päätös oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä  (EKP/2014/16), EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47.
11/06/2014
Lausunto vähimmäisvarannoille maksettavasta korosta (CON/2014/42), Liettua, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2014/25), EUVL L 168, 7.6.2014, s. 120.
07/06/2014
EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/24), EUVL L 117, 7.6.2014, s. 168.
07/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta (EKP/2014/22), EUVL L 168, 7.6.2014, s. 118.
06/06/2014
Lausunto luottolaitosten lyhytaikaisista maksuvalmiusvaatimuksista (CON/2014/41), Unkari, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EKP/2014/23), EUVL L 168, 5.6.2014, s. 115.
05/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta annettujen suuntaviivojen EKP/2013/4 muuttamisesta (EKP/2014/12), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 42.
05/06/2014
EKP:n päätös, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 muuttamisesta (EKP/2014/11), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 31.
05/06/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 muuttamisesta (EKP/2014/10), EUVL L 166, 5.6.2014, s. 33.
05/06/2014
Suuntaviivat EKP/2011/14. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 5.6.2014.
02/06/2014
EKP:n asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014 , sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/26), EUVL L 179, 2.6.2014, s. 72.
30/05/2014
Lausunto luottolaitosten organisaatiosta, valvonnasta ja vakavaraisuudesta (CON/2014/40), Espanja, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2014/9), EUVL L 159, 28.5.2014, s. 56.
28/05/2014
EKP:n päätös, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta ja kansallisten keskuspankkien maksamista koroista valtion talletuksille (EKP/2014/8), EUVL L 159, 28.5.2014, s. 54.
27/05/2014
Lausunto yleisön oikeudesta tutustua tiettyjen pankkien ongelmaluottoja koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin (CON/2014/39), Slovenia, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Banca d’Italian henkilöstön ja päätöksentekoelinten jäsenten palkkauksesta ja sen uudelleen arvostettujen osakkeiden verotuksesta (CON/2014/38), Italia, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Lausunto käteismaksujen ja -tulojen rajoittamisesta (CON/2014/37), Romania, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Lausunto eläkerajoituksista (CON/2014/35), Itävalta, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Lausunto luottolaitoksia ja rahoitusalan yrityksiä koskevasta lainsäädäntökehyksestä (CON/2014/34), Portugali, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Lausunto maksujärjestelmiä ja arvopaperien selvitysjärjestelmiä koskevasta valvonnasta (CON/2014/33), Liettua, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Suositus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta  (EKP/2014/19), EUVL C 144, 14.5.2014, s. 2.
14/05/2014
EKP:n asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta  (EKP/2014/18), EUVL L 141, 14.5.2014, s. 51.
14/05/2014
EKP:n asetus, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus)  (EKP/2014/17), EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.
05/05/2014
Lausunto asemansa laillisina maksuvälineinä menettävistä seteleistä ja metallirahoista (CON/2014/32), Ruotsi, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Lausunto rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31), Suomi, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
30/04/2014
Lausunto julkisesta taloudesta (CON/2014/30), Liettua, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Lausunto säännöksistä, jotka koskevat luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista Kreikan rahoitusvakausrahastosta Kreikassa (CON/2014/29), Kreikka, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2014 , Euroopan unionin neuvostolle Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2014/20), EUVL C 122, 25.4.2014, s. 1.
22/04/2014
Lausunto markkinaosapuolten luottoluokitusten käytön valvonnasta (CON/2014/28), Liettua, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Lausunto valuuttakurssitoimijoista (CON/2014/27), Liettua, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä (CON/2014/2), EUVL C 113, 15.4.2014, s. 1.Lisätietoja
14/04/2014
Lausunto valtion liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin liittyvistä toimista (CON/2014/26), Romania, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Lausunto Banka Slovenijen riippumattomuudesta (CON/2014/25), Slovenia, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (CON/2013/76), EUVL C 109, 11.4.2014, s. 2.Lisätietoja
08/04/2014
EKP:n suositus, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/7), EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1.
08/04/2014
EKP:n päätös, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6), EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72.
02/04/2014
Lausunto kriisinhallinnasta (CON/2014/24), Liettua, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
EKP:n päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2014, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta  (EKP/2014/1), EUVL L 95, 29.3.2014, s. 56.
27/03/2014
EKP:n suositus, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (EKP/2014/14), EUVL C 186, 27.3.2014, s. 1.
27/03/2014
Lausunto pankkiryhmittymien luotto- ja maariskien mittaamisesta (CON/2014/23), Itävalta, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Lausunto Banco de Españan ylempiä virkamiehiä koskevista intressiristiriitasäännöistä  (CON/2014/22), Espanja, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi SEPAan siirtymispäivän lykkäämisestä  (CON/2014/3), EUVL C 80, 19.3.2014, s. 1.Lisätietoja
18/03/2014
EKP:n lausunto finanssi- ja makrovakausvalvonnasta sekä maksujärjestelmien yleisvalvonnasta Virossa (CON/2014/21), Viro, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Lausunto tilisiirtojen ja suoraveloitusten yleisvalvonnasta (CON/2014/20), Romania, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
EKP:n päätös annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2014/3), EUVL L 69, 8.3.2014, s. 107.
04/03/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta  (EKP/2013/45), EUVL L 57, 4.3.2014, s. 23.
27/02/2014
EKP:n päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja päätöksen EKP/2008/3 muuttamisesta  (EKP/2013/54), EUVL L 57, 27.2.2014, s. 29.Lisätietoja
21/02/2014
Lausunto Banca d'Italian hallinnon muutoksista (CON/2014/19), Italia, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Lausunto maturiteettien ja valuuttapositioiden epätasapainosta luottolaitoksissa (CON/2014/15), Unkari, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
EKP:n suositus, annettu 23 päivänä tammikuuta 2014, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annetun suosituksen EKP/2011/24 muuttamisesta (EKP/2014/2), EUVL C 51, 22.2.2014, s. 1.
22/02/2014
EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä  (CON/2013/77), EUVL C 51, 22.2.2014, s. 3.Lisätietoja
18/02/2014
Lausunto rahoitusjärjestelmän makrovakausvalvonnasta (CON/2014/18), Puola, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Lausunto luottolaitosten asemasta ja valvonnasta (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
13/02/2014
Lausunto Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen makrovakauspoliittisista valtuuksista ja makrovakausvälineistä (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
12/02/2014
Lausunto euron käyttöönotosta Liettuassa (CON/2014/14), Liettua, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Lausunto valuuttamääräisistä arvo-osuustileistä (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
10/02/2014
Lausunto julkisella sektorilla tai julkisluonteisella sektorilla työskentelevien korkeiden virkamiesten lakisääteisen palkan alentamisesta (CON/2014/12), Alankomaat, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Lausunto rahapolitiikan määrittämistä varten tarvittavien tietojen toimittamisesta (CON/2014/11), Puola, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (CON/2014/9), 5.2.2014.Lisätietoja
05/02/2014
EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista  (CON/2014/10), EUVL C 193, 5.2.2014, s. 2.Lisätietoja
04/02/2014
EKP:n päätös, annettu 27 päivänä joulukuuta 2013, EKP:n tilinpäätöksestä annetun päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2013/52), EUVL L 33, 4.2.2014, s. 7.
01/02/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, euroseteleiden hankinnasta annettujen suuntaviivojen muuttamisesta  (EKP/2013/49), EUVL L 32, 1.2.2014, s. 36.
31/01/2014
Lausunto Magyar Nemzeti Bankista (CON/2014/8), Unkari, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Lausunto virkamiesten sairausajan palkasta (CON/2014/7), Irlanti, 28.1.2014.
23/01/2014
Lausunto euromääräisten maksujen pyöristämisestä (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
21/01/2014
EKP:n päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2013, Latvijas bankan suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2013/53), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 65.
21/01/2014
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta (EKP/2013/31), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 63.
21/01/2014
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2013/29), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 55.
21/01/2014
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2013/28), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 53.
21/01/2014
EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2013/27), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 51.
21/01/2014
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2013/26), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 47.
17/01/2014
Lausunto käteismaksujen rajoittamisesta (CON/2014/4), Liettua, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 6 päivänä joulukuuta 2013, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 17, 21.1.2014, s. 1.
21/01/2014
Latvijas Bankan ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2013, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Latvijas Bankaa  EUVL C 17, 21.1.2014, s. 5.
20/01/2014
Lausunto virkamiesten varallisuutta koskevien tietojen julkisuudesta (CON/2014/5), Slovenia, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
EKP:n suositus, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, maksuliiketilastoista (EKP/2013/44), EUVL C 5, 9.1.2014, s. 1.
08/01/2014
EKP:n päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013,euron käyttöönottoon Latviassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja  (EKP/2013/41), EUVL L 3, 8.1.2014, s. 9.
07/01/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24), EUVL L 2, 7.1.2014, s. 34.Lisätietoja
07/01/2014
EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (EKP/2013/23), EUVL L 57, 7.1.2014, s. 12.Lisätietoja