Menu

2014

29/12/2014
Arvamus Rumeenia sissemakse kohta Rahvusvahelise Valuutafondi vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamise programmi (CON/2014/92), Rumeenia, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta, 16. detsember 2014  (EKP/2014/58), ELT C 465, 24.12.2014, lk 1.
22/12/2014
Arvamus dokumentide avaldamise ja pensionireservi kasutamise kohta (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Arvamus teabe avaldamise kohta panga kriisilahendamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral (CON/2014/90), Bulgaaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1376/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2014/52), ELT L 366, 20.12.2014, lk 79.
20/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1375/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (EKP/2014/51), ELT L 366, 20.12.2014, lk 77.
20/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1374/2014, 28. november 2014, kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50), ELT L 366, 20.12.2014, lk 36.
19/12/2014
EKP otsus, 11. detsember 2014, müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/53), ELT L 365, 19.12.2014, lk 163.
19/12/2014
Arvamus konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta riigi parlamendi uurimiskomisjonile (CON/2014/89), Iirimaa, 19.12.2014.
17/12/2014
Arvamus mis käsitleb nõudeid laenudele  (CON/2014/88), Eesti, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
16/12/2014
EKP määrus (EL) nr 1333/2014, 26. november 2014, rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48), ELT L 359, 16.12.2014, lk 97.
16/12/2014
Arvamus välisvaluutalaenude konverteerimise kohta (CON/2014/87), Ungari, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Arvamus pangahoiuste tagamise seaduse muutmise kohta (CON/2014/86), Bulgaaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Arvamus tarbimislaenulepingute üldtingimuste kohta (CON/2014/85), Ungari, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/46), ELT L 348, 4.12.2014, lk 27.
29/11/2014
EKP 24. novembri 2014. aasta otsus, millega muudetakse otsust EKP/2013/46 müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/47), ELT L 344, 29.11.2014, lk 27.
26/11/2014
EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud), 4. aprill 2014 (EKP/2014/15), ELT L 340, 26.11.2014, lk 1.Täiendav teave
19/11/2014
Arvamus euro pangatähtede tootmise kohta eriotstarbeliste üksuse poolt (CON/2014/82), Hispaania, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite kohta (CON/2014/81), Sloveenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse kohta (CON/2014/80), Ungari, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Arvamus panganduse reguleerimise kohta (CON/2014/79), Sloveenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
EKP määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta  (EKP/2014/41), ELT L 311, 31.10.2014, lk 23.
31/10/2014
Arvamus kooperatiivpankade õigusraamistiku kohta (CON/2014/78), Poola, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Arvamus finantseerimisasutustele antava maksu erisoodustuse kohta (CON/2014/77), Ungari, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Arvamus tarbijakrediidilepingute arvelduste erireeglite kohta (CON/2014/76), Ungari, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Arvamus föderaallaenude kaalutud keskmise tootluse kindlaksmääramise ja välisaudiitorite ametisse nimetamise kohta (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Kehtivus lõppenud: EKP otsus tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta, 15. oktoober 2014  (EKP/2014/40), ELT L 335, 22.10.2014, lk 22.
21/10/2014
EKP otsus, 21. oktoober 2014, EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Leedus (EKP/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
EKP otsus, 17. september 2014, EKP rahapoliitika ja järelevalve funktsioonide lahususe rakendamise kohta (EKP/2014/39), ELT L 300, 18.10.2014, lk 57.
14/10/2014
Arvamus finantsläbipaistvuse, makseteenuste ja e-raha kohta (CON/2014/74), Taani, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Arvamus Banca d’Italia juhtorganite liikmete ja tegevjuhtide huvide konflikti reeglite kohta  (CON/2014/73), Itaalia, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Arvamus täiendavate reeglite kohta, mida kohaldatakse teatavate tarbimislaenulepingute suhtes (CON/2014/72), Ungari, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus  (CON/2014/58), ELT C 352, 7.10.2014, lk 4.Täiendav teave
02/10/2014
Arvamus tarbijakrediidilepingute krediidi kulukuse määra avaldamise kohta (CON/2014/71), Eesti, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
01/10/2014
Soovituslik ajakava 2015. aasta kohustusliku reservi hoidmisperioodide jaoks  ELT C 342, 1.10.2014, lk 3.
26/09/2014
EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta, 24. juuni 2014 (CON/2014/49), ELT C 336, 26.9.2014, lk 5.Täiendav teave
20/09/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 1. september 2014  (EKP/2014/38), ELT L 278, 20.9.2014, lk 21.
19/09/2014
Arvamus pangandustegevuste lahususe ja reguleerimise kohta (CON/2014/70), Prantsusmaa, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Arvamus sularahakrediidi äritegevuse reguleerimise kohta (CON/2014/69), Iirimaa, 12.9.2014.
12/09/2014
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta seoses eurole üleminekuga (CON/2014/68), Leedu, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Arvamus Euroopa pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi rakendamise kohta (CON/2014/67), Saksamaa, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta, 3. juuni 2014 (EKP/2014/21), ELT L 267, 6.9.2014, lk 9.
03/09/2014
Arvamus edasilükkunud tulumaksu vara kohta (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
EKP otsus sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta, 29. juuli 2014 (EKP/2014/34), ELT L 258, 29.8.2014, lk 11.
29/08/2014
Arvamus euro pangatähtede ja müntide ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (CON/2014/65), Leedu, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Arvamus ühisustega seotud hoiupankade kohta (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
EKP otsus TARGET2 süsteemselt oluliseks maksesüsteemiks lugemise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, 13. august 2014 (EKP/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Arvamus äriühingute kapitali ja väärtpaberite ümbervääringustamise kohta (CON/2014/63), Leedu, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse kohta (CON/2014/62), Ungari, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust rahaturufondide kohta  (CON/2014/36), ELT C 255, 6.8.2014, lk 3.Täiendav teave
29/07/2014
Arvamus Hypo Group Alpe Adria saneerimise ja likvideerimise meetmete kohta  (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Arvamus seoses uute üldmeetmetega, mis tulenevad ülemkohtu otsusest tarbimislaenu lepingute kohta (CON/2014/59), Ungari, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Leedus, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Leedus (CON/2014/50), ELT C 244, 26.7.2014, lk 1.
26/07/2014
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2014/1), ELT C 244, 26.7.2014, lk 3.
23/07/2014
EKP määrus (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, 3. juuli 2014 (EKP/2014/28), ELT L 217, 23.7.2014, lk 16.
23/07/2014
Määrus EKP/2014/28. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 23.7.2014, lk .
22/07/2014
Arvamus krediidi- ja muude asutuste kriisilahenduse kohta (CON/2014/60), Küpros, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Arvamus krediidi keskregistri kohta (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
EKP otsus komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta EKPle, 2. juuli 2014  (EKP/2014/29), ELT L 214, 19.7.2014, lk 34.
18/07/2014
EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ja EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 9. juuli 2014 (EKP/2014/32), 18.7.2014.Täiendav teave
18/07/2014
EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/31), 18.7.2014.Täiendav teave
16/07/2014
Arvamus müntide emiteerimise pädevuse kohta (CON/2014/56), Küpros, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
EKP määrus, 8. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta  (EKP/2014/30), ELT L 205, 12.7.2014, lk 14.
11/07/2014
Arvamus euro ja forinti pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kohta Ungaris (CON/2014/55), Ungari, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Arvamus EKPga konsulteerimise eeskirjade kohta (CON/2014/54), Slovakkia, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Arvamus maksesüsteemide heakskiitmise kohta  (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Arvamus krediidiasutuste õigusraamistiku kohta (CON/2014/52), Poola, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Arvamus Banque de France presidendi ja asepresidentide suhtes kohaldatava vanusepiiri ja ametiaja kohta  (CON/2014/51), Prantsusmaa, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
EKP otsus tiheda koostöö kohta riiklike pädevate asutustega osalevates liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro, 31. jaanuar 2014  (EKP/2014/5), ELT L 198, 5.7.2014, lk 7.
03/07/2014
EKP otsus EKP esindajate ametisse nimetamise kohta järelevalvenõukogus, 6. veebruar 2014  (EKP/2014/4), ELT L 196, 3.7.2014, lk 38.
01/07/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 16. juuni 2014 (EKP/2014/27), ELT L 192, 1.7.2014, lk 68.
01/07/2014
Arvamus pangatähtede ja müntide töötlemise, jaotuse ja kaitse kohta võltsimise eest Ungaris (CON/2014/48), Ungari, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Arvamus statistikaaruandluse nõuete kohta maksete statistika valdkonnas (CON/2014/47), Poola, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
EKP arvamus süsteemse riski komitee kohta (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Arvamus finantseerimisasutuste kohta, mis ei ole pangad, kuid annavad tarbijatele laene  (CON/2014/45), Bulgaaria, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Arvamus vastutustundliku laenamise nõuete kohta (CON/2014/44), Ungari, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Arvamus SSM määrusega kaasnevate meetmete kohta (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
EKP järelevalvenõukogu kodukord ELT L 182, 21.6.2014, lk 56.
20/06/2014
Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta EKP poolt (EKP/2014/13)  (EKP/2014/13), ELT C 188, 20.6.2014, lk 1.Täiendav teave
14/06/2014
EKP otsus vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta, 14. aprill 2014  (EKP/2014/16), ELT L 175, 14.6.2014, lk 47.
11/06/2014
Arvamus kohustusliku reservi tasustamise kohta (CON/2014/42), Leedu, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/25), ELT L 168, 7.6.2014, lk 120.
07/06/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/24), ELT L 117, 7.6.2014, lk 168.
07/06/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt, 5. juuni 2014 (EKP/2014/22), ELT L 168, 7.6.2014, lk 118.
06/06/2014
Arvamus krediidiasutuste lühiajalise likviidsuse nõuete kohta (CON/2014/41), Ungari, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Kehtivus lõppenud: EKP otsus hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/23), ELT L 168, 5.6.2014, lk 115.
05/06/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 12. märts 2014 (EKP/2014/12), ELT L 166, 5.6.2014, lk 42.
05/06/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 12. märts 2014  (EKP/2014/11), ELT L 166, 5.6.2014, lk 31.
05/06/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 12. märts 2014  (EKP/2014/10), ELT L 166, 5.6.2014, lk 33.
05/06/2014
Suunis EKP/2011/14. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 5.6.2014.
02/06/2014
EKP määrus (EL) nr 673/2014 lepituskomisjoni asutamise ja kodukorra kohta, 2. juuni 2014 (EKP/2014/26), ELT L 179, 2.6.2014, lk 72.
30/05/2014
Arvamus krediidiasutuste organisatsiooni, järelevalve ja maksejõulisuse kohta (CON/2014/40), Hispaania, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 20. veebruar 2014, varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (EKP/2014/9), ELT L 159, 28.5.2014, lk 56.
28/05/2014
EKP otsus, 20. veebruar 2014, rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades (EKP/2014/8), ELT L 159, 28.5.2014, lk 54.
27/05/2014
Arvamus üldsuse juurdepääsu kohta konkreetsele teabele, mis käsitleb teatavate pankade halbu laene (CON/2014/39), Sloveenia, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Arvamus Banca d’Italia töötajate ja otsuseid tegevate organite liikmete tasustamise ja Banca d’Italia ümberhinnatud aktsiate maksustamise kohta (CON/2014/38), Itaalia, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Arvamus sularaha maksmise ja vastuvõtmise piirangute kohta (CON/2014/37), Rumeenia, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Arvamus pensionipiirangute kohta (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Arvamus krediidiasutuste ja finantsasutuste õigusraamistiku kohta (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Arvamus makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamise kohta (CON/2014/33), Leedu, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2532/98 EKP volituste kohta rakendada sanktsioone  (EKP/2014/19), ELT C 144, 14.5.2014, lk 2.
14/05/2014
EKP 16. aprilli 2014. aasta määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks  (EKP/2014/18), ELT L 141, 14.5.2014, lk 51.
14/05/2014
EKP 16. aprilli 2014. aasta määrus, millega kehtestatakse raamistik EKP ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames(ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus)  (EKP/2014/17), ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.
05/05/2014
Arvamus teatavate pangatähtede ja müntide kohta, mis ei ole enam seaduslikuks maksevahendiks (CON/2014/32), Rootsi, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Arvamus finantsturgude kriiside lahendamise kohta (CON/2014/31), Soome, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Arvamus riigirahanduse kohta (CON/2014/30), Leedu, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Arvamus õigusraamistiku kohta, mis käsitleb Kreekas asuvate krediidiasutuste rekapitaliseerimist Kreeka finantsstabiilsusfondi kaudu (CON/2014/29), Kreeka, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta, 17. aprill 2014 (EKP/2014/20), ELT C 122, 25.4.2014, lk 1.
22/04/2014
Arvamus turuosaliste poolt krediidireitingute kasutamise jälgimise kohta (CON/2014/28), Leedu, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Arvamus valuutavahetusettevõtjate kohta (CON/2014/27), Leedu, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta (CON/2014/2), ELT C 113, 15.4.2014, lk 1.Täiendav teave
14/04/2014
Aravmus valitsuse väärtpaberitega seotud tehingute kohta (CON/2014/26), Rumeenia, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Arvamus Banka Slovenije sõltumatuse kohta (CON/2014/25), Sloveenia, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahendusmehhanismi ja ühtse pankade kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 (CON/2013/76), ELT C 109, 11.4.2014, lk 2.Täiendav teave
08/04/2014
EKP 24. veebruari 2014. aasta soovitus Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2014/7), ELT C 103, 8.4.2014, lk 1.
08/04/2014
EKP 24. veebruari 2014. aasta otsus Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2014/6), ELT L 104, 8.4.2014, lk 72.
02/04/2014
Arvamus kriisijuhtimise kohta (CON/2014/24), Leedu, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord, 22. jaanuar 2014 (EKP/2014/1), ELT L 95, 29.3.2014, lk 56.
27/03/2014
EKP soovitus ühtsete reeglite ja miinimumstandardite kohta riikide keskpankade (RKPd) abiga EKP kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitseks, 27. märts 2014 (EKP/2014/14), ELT C 186, 27.3.2014, lk 1.
27/03/2014
Arvamus pangagruppide krediidi- ja riigiriski mõõtmise kohta (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Arvamus Banco de España kõrgema astme ametnike huvide konflikti eeskirja kohta (CON/2014/22), Hispaania, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb SEPA-le ülemineku edasilükkamist  (CON/2014/3), ELT C 80, 19.3.2014, lk 1.Täiendav teave
18/03/2014
Arvamus finantsjärelevalve, makrotasandi usaldatavusjärelevalve ning maksesüsteemide järelevaatamise kohta (CON/2014/21), Eesti, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
10/03/2014
Arvamus eurodes tehtavate kreedit- ja otsekorralduste kohta (CON/2014/20), Rumeenia, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
EKP otsus, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused, 4. veebruar 2014 (EKP/2014/3), ELT L 69, 8.3.2014, lk 107.
04/03/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/5 EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta, 28. november 2013 (EKP/2013/45), ELT L 57, 4.3.2014, lk 23.
27/02/2014
EKP otsus euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse ning otsuse EKP/2008/3 muutmise kohta, 20. detsember 2013  (EKP/2013/54), ELT L 57, 27.2.2014, lk 29.Täiendav teave
21/02/2014
Arvamus Banca d’Italia juhtimise muudatuste kohta  (CON/2014/19), Itaalia, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Arvamus krediidiasutuste tähtaegade ja välisvaluuta positsioonide ebakõla kohta (CON/2014/15), Ungari, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
EKP soovitus, millega muudetakse soovitust EKP/2011/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas, 23. jaanuar 2014 (EKP/2014/2), ELT C 51, 22.2.2014, lk 1.
22/02/2014
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (CON/2013/77), ELT C 51, 22.2.2014, lk 3.Täiendav teave
18/02/2014
Arvamus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta (CON/2014/18), Poola, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Arvamus krediidiasutuste staatuse ja järelevalve kohta (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
13/02/2014
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse ja instrumentide kohta (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
12/02/2014
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta Leedus (CON/2014/14), Leedu, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Arvamus välisvaluutas vääringustatud elektrooniliste väärtpaberikontode kohta (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
10/02/2014
Arvamus seoses avaliku sektori ja poolavaliku sektori ametnike seadusjärgse tasustamise vähendamise kohta  (CON/2014/12), Madalmaad, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Arvamus rahapoliitika jaoks vajalike andmete edastamise kohta (CON/2014/11), Poola, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, 5. veebruar 2014 (CON/2014/9), 5.2.2014.Täiendav teave
05/02/2014
EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta, 5. veebruar 2014 (CON/2014/10), ELT C 193, 5.2.2014, lk 2.Täiendav teave
04/02/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 27. detsember 2013 (EKP/2013/52), ELT L 33, 4.2.2014, lk 7.
01/02/2014
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta, 18. detsember 2013 (EKP/2013/49), ELT L 32, 1.2.2014, lk 36.
31/01/2014
Arvamus Magyar Nemzeti Bank'i kohta (CON/2014/8), Ungari, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Arvamus ametnike tasustamise kohta haiguspuhkuse ajal (CON/2014/7), Iirimaa, 28.1.2014.
23/01/2014
Arvamus eurodes vääringustatud maksete ümardamise kohta (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
21/01/2014
EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Latvijas Banka poolt, 31. detsember 2013 (EKP/2013/53), ELT L 16, 21.1.2014, lk 65.
21/01/2014
Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 30. august 2013 (EKP/2013/31), ELT L 16, 21.1.2014, lk 63.
21/01/2014
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 29. august 2013 (EKP/2013/29), ELT L 16, 21.1.2014, lk 55.
21/01/2014
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 29. august 2013  (EKP/2013/28), ELT L 16, 21.1.2014, lk 53.
21/01/2014
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 29. august 2013 (EKP/2013/27), ELT L 16, 21.1.2014, lk 51.
21/01/2014
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 29. august 2013 (EKP/2013/26), ELT L 16, 21.1.2014, lk 47.
17/01/2014
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2014/4), Leedu, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Leping EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 6. detsember 2013  ELT C 17, 21.1.2014, lk 1.
21/01/2014
Leping Latvijas Banka ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Latvijas Banka krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel, 31. detsember 2013 ELT C 17, 21.1.2014, lk 5.
20/01/2014
Arvamus üldsuse juurdepääsu kohta teabele ametnike vara kohta (CON/2014/5), Sloveenia, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
EKP soovitus maksete statistika kohta, 28. november 2013 (EKP/2013/44), ELT C 5, 9.1.2014, lk 1.
08/01/2014
Otsus EKP poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Lätis  (EKP/2013/41), ELT L 3, 8.1.2014, lk 9.
07/01/2014
EKP suunis EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 25. juuli 2013 (EKP/2013/24), ELT L 2, 7.1.2014, lk 34.Täiendav teave
07/01/2014
EKP suunis valitsuse finantsstatistika kohta, 25. juuli 2013 (EKP/2013/23), ELT L 57, 7.1.2014, lk 12.Täiendav teave