2014

29/12/2014
Udtalelse om Rumæniens bidrag til Den Internationale Valutafonds fond til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst (CON/2014/92), Rumænien, 29.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
ECB's henstilling af 16. december 2014 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), EUT C 465 af 24.12.2014, s. 1
22/12/2014
Udtalelse om offentliggørelse af dokumenter og om anvendelse af pensionsreserver (CON/2014/91), Østrig, 22.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Udtalelse om offentliggørelse af oplysninger hvor en bank er under afvikling eller hvis dennes tilladelse til at drive bankvirksomhed tilbagekaldes (CON/2014/90), Bulgarien, 22.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
ECB's forordning (EU) nr. 1376/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), EUT L 366 af 20.12.2014, s. 79
20/12/2014
ECBs forordning (EU) nr. 1375/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1071/2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (ECB/2014/51), EUT L 366 af 20.12.2014, s. 77
20/12/2014
ECB's forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50), EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36
19/12/2014
ECB's afgørelse af 11. december 2014 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015  (ECB/2014/53), EUT L 365 af 19.12.2014, s. 163
19/12/2014
Udtalelse om udleveringen af fortrolige oplysninger til en national parlamentarisk undersøgelseskommission (CON/2014/89), Irland, 19.12.2014
17/12/2014
Udtalelse om kreditkrav  (CON/2014/88), Estland, 17.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
ECB's forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48), EUT L 359 af 16.12.2014, s. 97
16/12/2014
Udtalelse om konverteringen af valutalån (CON/2014/87), Ungarn, 16.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Udtalelse om ændring af lov om bankindskudsgarantier (CON/2014/86), Bulgarien, 9.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Udtalelse om de generelle betingelser og vilkår for aftaler om forbrugerlån (CON/2014/85), Ungarn, 8.12.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/46), EUT L 348 af 4.12.2014, s. 27
29/11/2014
ECB's afgørelse af 24. november 2014 om ændring af afgørelse ECB/2013/46 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2014 (ECB/2014/47), EUT L 344 af 29.11.2014, s. 27
26/11/2014
ECBs retningslinje af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (omarbejdning) (ECB/2014/15), EUT L 340 af 26.11.2014, s. 1Læs mere
19/11/2014
Udtalelse om en special purpose-enheds produktion af eurosedler (CON/2014/82), Spanien, 19.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Udtalelse om registrerede værdipapirer (CON/2014/81), Slovenien, 13.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Udtalelse om afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2014/80), Ungarn, 11.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Udtalelse om regulering af banker (CON/2014/79), Slovenien, 11.11.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
ECBs forordning af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41), EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23
31/10/2014
Udtalelse om de retlige rammer for andelsbanker (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Udtalelsel om en specifik skattefordel for finansielle institutioner (CON/2014/77), Ungarn, 30.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Udtalelse om specifikke afviklingsregler for forbrugerlåneaftaler (CON/2014/76), Ungarn, 28.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Udtalelse om fastsættelse af vægtede gennemsnitlige afkast for forbundsstatslån og udpegelse af eksterne revisorer (CON/2014/75), Østrig, 23.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
ECBs afgørelse af 15. oktober 2014 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2014/40), EUT L 335 af 22.10.2014, s. 22
21/10/2014
ECB's afgørelse af 21. oktober 2014 om overgangsbestemmelser for ECBs anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Litauen  (ECB/2014/42), 21.10.2014
18/10/2014
ECBs afgørelse af 17. september 2014 om gennemførelsen af adskillelsen mellem ECB's pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (ECB/2014/39), EUT L 300 af 18.10.2014, s. 57
14/10/2014
Udtalelse om finansiel gennemsigtighed, betalingstjenester og elekroniske penge (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
13/10/2014
Udtalelse om regler vedrørende interessekonflikter for medlemmerne af de besluttende organer og lederne i Banca d‘Italia (CON/2014/73), Italien, 13.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Udtalelse om yderligere regler for specifikke forbrugerlåneaftaler (CON/2014/72), Ungarn, 10.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (CON/2014/58), EUT C 352 af 7.10.2014, s. 4Læs mere
02/10/2014
Udtalelse om offentliggørelsen af de årlige omkostninger i procent vedrørende forbrugerkreditaftaler (CON/2014/71), Estland, 2.10.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2015 EUT C 342 af 1.10.2014, s. 3
26/09/2014
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed  (CON/2014/49), EUT C 336 af 26.9.2014, s. 5Læs mere
20/09/2014
ECB's afgørelse af 1. september 2014 om ændring af afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/38), EUT L 278 af 20.9.2014, s. 21
19/09/2014
Udtalelse om adskillelse og regulering af bankaktiviteter (CON/2014/70), Frankrig, 19.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Udtalelse om reguleringen af ejerskabet af kredit (CON/2014/69), Irland, 12.9.2014
12/09/2014
Udtalelse om reservekrav i forbindelse med indførelsen af euroen (CON/2014/68), Litauen, 12.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Udtalelse om gennemførelsen af direktivet om genopretning og afvikling af banker  (CON/2014/67), Tyskland, 12.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
ECB's retningslinje af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21), EUT L 267 af 6.9.2014, s. 9
03/09/2014
Udtalelse om udskudte skatteaktiver (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
ECB's afgørelse af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34), EUT L 258 af 29.8.2014, s. 11
29/08/2014
ECB's afgørelse af 29. august 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2013/30), EUT L 16 af 29.8.2014, s. 61Læs mere
29/08/2014
Udtalelse om kontrol af eurosedler og -mønters ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler og -mønter (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Udtalelse om sparekasser knyttet til gensidige selskaber (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
ECB's afgørelse af 13. august 2014 om identificering af TARGET2 som et systemisk vigtigt betalingssystem i henhold til forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/35), 13.8.2014
06/08/2014
Udtalelse om omskrivningen af virksomheders kapital og værdipapirer (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2014/62), Ungarn, 6.8.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Udtalelse om et forslag til en forordning om pengemarkedsforeninger  (CON/2014/36), EUT C 255 af 6.8.2014, s. 3Læs mere
29/07/2014
Udtalelse om sanerings- og afviklingsforanstaltninger vedrørende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Østrig, 29.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Udtalelse om nye generelle foranstaltninger som følge af Højesterettens afgørelse om aftaler om forbrugslån (CON/2014/59), Ungarn, 28.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Litauen  (CON/2014/50), EUT C 244 af 26.7.2014, s. 1
26/07/2014
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2014/1), EUT C 244 af 26.7.2014, s. 3
23/07/2014
ECB's forordning (EU) nr. 795/2014 af 3. juli 2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/28), EUT L 217 af 23.7.2014, s. 16
22/07/2014
Udtalelse om afvikling af kreditinstitutter og andre institutioner (CON/2014/60), Cypern, 22.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Udtalelse om Det Centrale Kreditregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
ECB's afgørelse af 2. juli 2014 om fremsendelsen til ECB af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2014/29), EUT L 214 af 19.7.2014, s. 34
18/07/2014
ECB's afgørelse af 9. juli 2014 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern og afgørelse ECB/2013/36 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/32), 18.7.2014Læs mere
18/07/2014
ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014Læs mere
16/07/2014
Udtalelse om kompetencen til at udstede mønter (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
ECB's forordning af 8. juli 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser  (ECB/2014/30), EUT L 205 af 12.7.2014, s. 14
11/07/2014
Udtalelse om gengivelse af euro- og forintsedler og -mønter i Ungarn (CON/2014/55), Ungarn, 11.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Udtalelse om regler for høring af ECB (CON/2014/54), Slovakiet, 10.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Udtalelse om godkendelse af betalingssystemer (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014
09/07/2014
Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Udtalelse om aldersgrænsen og embedsperioden for Banque de Frances formænd og viceformænd (CON/2014/51), Frankrig, 8.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
ECB's afgørelse af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5), EUT L 198 af 5.7.2014, s. 7
03/07/2014
ECB's afgørelse af 6. februar 2014 om udnævnelsen af repræsentanter for ECB til Tilsynsrådet  (ECB/2014/4), EUT L 196 af 3.7.2014, s. 38
01/07/2014
ECB's afgørelse af 16. juni 2014 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2014/27), EUT L 192 af 1.7.2014, s. 68
01/07/2014
Udtalelse om behandling og distribution af sedler og mønter samt beskyttelse af disse mod falskmøntneri i Ungarn (CON/2014/48), Ungarn, 1.7.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Udtalelse om statistiske rapporteringskrav inden for betalingsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Udtalelse om en systemisk risikokomité (CON/2014/46), Luxembourg, 26.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Udtalelse om finansielle institutioner, undtagen banker, der yder lån til forbrugere (CON/2014/45), Bulgarien, 24.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Udtalelse om krav til ansvarlig långivning (CON/2014/44), Ungarn, 23.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Udtalelse om foranstaltninger i forlængelse af SSM-forordningen (CON/2014/43), Østrig, 23.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Forretningsorden for ECB's Tilsynsråd EUT L 182 af 21.6.2014, s. 56
20/06/2014
Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om ECB's indsamling af statistisk information (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), EUT C 188 af 20.6.2014, s. 1Læs mere
14/06/2014
Afgørelse om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette  (ECB/2014/16), EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47
11/06/2014
Udtalelse om forrentningen af mindstereserver (CON/2014/42), Litauen, 11.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
ECB's retningslinje af 5. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2014/25), EUT L 168 af 7.6.2014, s. 120
07/06/2014
ECB's afgørelse af 5. juni 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2014/24), EUT L 117 af 7.6.2014, s. 168
07/06/2014
ECB's retningslinje af 5. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2014/22), EUT L 168 af 7.6.2014, s. 118
06/06/2014
Udtalelse om kortfristede likviditetskrav til kreditinstitutter (CON/2014/41), Ungarn, 6.6.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
ECB's afgørelse af 5. juni 2014 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (ECB/2014/23), EUT L 168 af 5.6.2014, s. 115
05/06/2014
ECBs retningslinje af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/4 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/12), EUT L 166 af 5.6.2014, s. 42
05/06/2014
ECBs afgørelse af 12. marts 2014 om ændring af afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2014/11), EUT L 166 af 5.6.2014, s. 31
05/06/2014
ECBs retningslinje af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer  (ECB/2014/10), EUT L 166 af 5.6.2014, s. 33
05/06/2014
Retningslinje ECB/2011/14. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer5.6.2014
02/06/2014
ECB's forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette  (ECB/2014/26), EUT L 179 af 2.6.2014, s. 72
30/05/2014
Udtalelse om organiseringen af og tilsynet med kreditinstitutter samt deres solvens  (CON/2014/40), Spanien, 30.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
ECB's retningslinje af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (ECB/2014/9), EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56
28/05/2014
ECB's afgørelse af 20. februar 2014 om forbuddet mod monetær finansiering og forrentningen af statslige indskud (ECB/2014/8), EUT L 159 af 28.5.2014, s. 54
27/05/2014
Udtalelse om aktindsigt i specifikke oplysninger vedrørende visse bankers uerholdelige lån (CON/2014/39), Slovenien, 27.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Udtalelse om aflønningen af Banca d'Italias personale og medlemmerne af dens beslutningstagende organer samt beskatning af den reviderede værdiansættelse af dens aktier (CON/2014/38), Italien, 26.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetaling  (CON/2014/37), Rumænien, 22.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Udtalelse om pensionsbegrænsninger (CON/2014/35), Østrig, 19.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter og finansielle virksomheder (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Udtalelse om overvågning af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/2014/33), Litauen, 15.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Henstilling om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner  (ECB/2014/19), EUT C 144 af 14.5.2014, s. 2
14/05/2014
ECB's forordning af 16. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner  (ECB/2014/18), EUT L 141 af 14.5.2014, s. 51
14/05/2014
ECB's forordning af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen)  (ECB/2014/17), EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1
05/05/2014
Udtalelse om ophøret af visse sedler og mønter som lovligt betalingsmiddel (CON/2014/32), Sverige, 5.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Udtalelse om afvikling af kriser på det finansielle marked (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Udtalelse om de offentlige finanser (CON/2014/30), Litauen, 30.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Udtalelse om de retlige rammer for rekapitaliseringen gennem HFSF af kreditinstitutter i Grækenland  (CON/2014/29), Grækenland, 29.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
ECB's henstilling af 17. april 2014 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), EUT C 122 af 25.4.2014, s. 1
22/04/2014
Udtalelse om overvågningen af markedsdeltagernes brug af kreditratings (CON/2014/28), Litauen, 22.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Udtalelse om operatører der udøver valutaveksling (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Udtalelse om et forslag til en forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2014/2), EUT C 113 af 15.4.2014, s. 1Læs mere
14/04/2014
Udtalelse om operationer vedrørende statspapirer (CON/2014/26), Rumænien, 14.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Udtalelse om Banka Slovenijes uafhængighed (CON/2014/25), Slovenien, 11.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (CON/2013/76), EUT C 109 af 11.4.2014, s. 2Læs mere
08/04/2014
ECB's henstilling af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter  (ECB/2014/7), EUT C 103 af 8.4.2014, s. 1
08/04/2014
ECB's afgørelse af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2014/6), EUT L 104 af 8.4.2014, s. 72
02/04/2014
Udtalelse om krisestyring (CON/2014/24), Litauen, 2.4.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
ECB's afgørelse af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), EUT L 95 af 29.3.2014, s. 56
27/03/2014
ECB's henstilling af 27. marts 2014 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af statistisk information indsamlet af ECB med bistand fra de nationale centralbanker (ECB/2014/14), EUT C 186 af 27.3.2014, s. 1
27/03/2014
Udtalelse om målingen af bankkoncerners kredit- og landerisiko (CON/2014/23), Østrig, 27.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Udtalelse om reglerne for interessekonflikter for Banco de Españas højtstående embedsmænd (CON/2014/22), Spanien, 20.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Udtalelse om et forslag til en forordning om udsættelse af datoen for omstillingen til SEPA (CON/2014/3), EUT C 80 af 19.3.2014, s. 1Læs mere
18/03/2014
Udtalelse om finansielt tilsyn, makroprudentielt tilsyn og overvågning af betalingssystemer (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Udtalelse om overvågningen af kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro (CON/2014/20), Rumænien, 10.3.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
ECB's afgørelse af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (ECB/2014/3), EUT L 69 af 8.3.2014, s. 107
04/03/2014
ECB's retningslinje af 28. november 2013 om ændring af retningslinje ECB/2008/5 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver  (ECB/2013/45), EUT L 57 af 4.3.2014, s. 23
27/02/2014
ECB's afgørelse af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale og om ændring af afgørelse ECB/2008/3  (ECB/2013/54), EUT L 57 af 27.2.2014, s. 29Læs mere
21/02/2014
Udtalelse om ændringer i ledelsen af Banca d'Italia (CON/2014/19), Italien, 21.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Udtalelse om misforhold mellem løbetider og valutapositioner i kreditinstitutter (CON/2014/15), Ungarn, 24.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
ECB's henstilling af 23. januar 2014 om ændring af henstilling ECB/2011/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2014/2), EUT C 51 af 22.2.2014, s. 1
22/02/2014
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner (CON/2013/77), EUT C 51 af 22.2.2014, s. 3Læs mere
18/02/2014
Udtalelse om det makroprudentielle tilsyn med det finansielle system (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Udtalelse om status for og tilsyn med kreditinstitutter (CON/2014/17), Belgien, 14.2.2014
13/02/2014
Udtalelse om Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgiques makroprudentielle mandat og instrumenter (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014
12/02/2014
Udtalelse om indførelsen af euro i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Udtalelse om konti til dematerialiserede værdipapirer, der er denomineret i udenlandsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014
10/02/2014
Udtalelse om reduktion af det lovbestemte vederlag til overordnede tjenestemænd i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2014/12), Nederlandene, 10.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF  (CON/2014/9), 5.2.2014Læs mere
05/02/2014
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (CON/2014/10), EUT C 193 af 5.2.2014, s. 2Læs mere
04/02/2014
ECB's afgørelse af 27. december 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2013/52), EUT L 33 af 4.2.2014, s. 7
01/02/2014
ECB's retningslinje af 18. december 2013 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2013/49), EUT L 32 af 1.2.2014, s. 36
31/01/2014
pls translate: Opinion on the Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Ungarn, 31.1.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Udtalelse om aflønning af offentligt ansatte under sygeorlov (CON/2014/7), Irland, 28.1.2014
23/01/2014
Udtalelse om afrunding af betalinger denomineret i euro (CON/2014/6), Belgien, 23.1.2014
24/01/2014
Afgørelse ECB/2004/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 24.1.2014
21/01/2014
ECB's afgørelse af 31. december 2013 om Latvijas Bankas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser (ECB/2013/53), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 65
21/01/2014
ECB's afgørelse af 30. august 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (ECB/2013/31), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 63Læs mere
21/01/2014
ECB's afgørelse af 29. august 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2013/29), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 55Læs mere
21/01/2014
ECB's afgørelse af 29. august 2013 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (ECB/2013/28), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 53Læs mere
21/01/2014
ECB's afgørelse af 29. august 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler (ECB/2013/27), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 51
21/01/2014
ECB's afgørelse af 29. august 2013 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver  (ECB/2013/26), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 47Læs mere
17/01/2014
Udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontantbetaling (CON/2014/4), Litauen, 17.1.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Aftale af 6. december 2013 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 17 af 21.1.2014, s. 1
21/01/2014
Aftale af 31. december 2013 mellem Latvijas Banka og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Latvijas Banka i henhold til artikel 30.3 i statutten for det Europæiske System af Centralbanker og ECBEUT C 17 af 21.1.2014, s. 5
20/01/2014
ECB’s udtalelse om aktindsigt i oplysninger om tjenestemænds formuer i Slovenien (CON/2014/5), Slovenien, 20.1.2014
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
ECB's henstilling af 28. november 2013 om betalingsstatistik  (ECB/2013/44), EUT C 5 af 9.1.2014, s. 1
08/01/2014
Afgørelse om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Letland  (ECB/2013/41), EUT L 3 af 8.1.2014, s. 9
07/01/2014
ECB's retningslinje af 25. juli 2013 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2013/24), EUT L 2 af 7.1.2014, s. 34Læs mere
07/01/2014
ECB's retningslinje af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (ECB/2013/23), EUT L 57 af 7.1.2014, s. 12Læs mere