2014

29/12/2014
Stanovisko k příspěvku Rumunska do fondu MMF pro snížení chudoby a růst (CON/2014/92), Rumunsko, 29. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Doporučení ECB ze dne 16. prosince 2014 Radě Evropské unie o externím auditorovi Lietuvos bankas (ECB/2014/58), Úř. věst. C 465, 24. 12. 2014, s. 1.
22/12/2014
Stanovisko ke zveřejňování dokumentů a k použití rezervy na důchody (CON/2014/91), Rakousko, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Stanovisko ke zveřejňování informací v případě, kdy se na banku vztahují opatření k řešení krize nebo kdy jí byla odňata licence  (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Nařízení ECB (EU) č. 1376/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2014/52), Úř. věst. L 366, 20. 12. 2014, s. 79.
20/12/2014
Nařízení ECB (EU) č. 1375/2014 ze dne 10. prosince 2014,kterým se mění nařízení (EU) č. 1071/2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33)  (ECB/2014/51), Úř. věst. L 366, 20. 12. 2014, s. 77.
20/12/2014
Nařízení ECB (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50), Úř. věst. L 366, 20. 12. 2014, s. 36.
19/12/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2014 o schválení objemu emise mincí v roce 2015  (ECB/2014/53), Úř. věst. L 365, 19. 12. 2014, s. 163.
19/12/2014
Stanovisko k poskytování důvěrných informací pro účely vnitrostátního parlamentního vyšetřování  (CON/2014/89), Irsko, 19. 12. 2014.
17/12/2014
Stanovisko k požadavkům na poskytování úvěrů  (CON/2014/88), Estonsko, 17. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Nařízení ECB (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48), Úř. věst. L 359, 16. 12. 2014, s. 97.
16/12/2014
Stanovisko ke konverzi úvěrů v cizích měnách  (CON/2014/87), Maďarsko, 16. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Stanovisko ke změnám zákona o pojištění bankovních vkladů  (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Stanovisko k všeobecným podmínkám smluv o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/85), Maďarsko, 8. 12. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Obecné zásady ECB ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění) (ECB/2014/46), Úř. věst. L 348, 4. 12. 2014, s. 27.
29/11/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 24. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/46 o schválení objemu emise mincí v roce 2014 (ECB/2014/47), Úř. věst. L 344, 29. 11. 2014, s. 27.
26/11/2014
Obecné zásady ECB ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (přepracované znění) (ECB/2014/15), Úř. věst. L 340, 26. 11. 2014, s. 1.Dodatečné informace
19/11/2014
Stanovisko k výrobě eurobankovek účelově zřízeným subjektem (CON/2014/82), Španělsko, 19. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2014/81), Slovinsko, 13. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Stanovisko k bankovní regulaci  (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Nařízení ECB ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41), Úř. věst. L 311, 31. 10. 2014, s. 23.
31/10/2014
Stanovisko k právnímu rámci pro družstevní záložny (CON/2014/78), Polsko, 31. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Stanovisko ke zvláštnímu daňovému zvýhodnění finančních institucí (CON/2014/77), Maďarsko, 30. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Stanovisko ke specifickým pravidlům vypořádání spotřebitelských úvěrových smluv (CON/2014/76), Maďarsko, 28. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Stanovisko k určení vážených průměrných výnosů spolkových úvěrů a jmenování externích auditorů (CON/2014/75), Rakousko, 23. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2014/40), Úř. věst. L 335, 22. 10. 2014, s. 22.
21/10/2014
Rozhodnutí o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Litvě (ECB/2014/42), 21. 10. 2014.
18/10/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu ECB (ECB/2014/39), Úř. věst. L 300, 18. 10. 2014, s. 57.
14/10/2014
Stanovisko k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Stanovisko k pravidlům týkajícím se střetu zájmů členů řídicích orgánů a vedoucích pracovníků Banca d’Italia (CON/2014/73), Itálie, 13. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Stanovisko k dalším pravidlům, která se vztahují na určité smlouvy o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/72), Maďarsko, 10. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (CON/2014/58), Úř. věst. C 352, 7. 10. 2014, s. 4.Dodatečné informace
02/10/2014
Stanovisko ke zveřejňování roční procentní sazby nákladů u smluv o spotřebitelském úvěru (CON/2014/71), Estonsko, 2. 10. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Indikativní kalendář udržovacích období minimálních rezerv v roce 2015 Úř. věst. C 342, 1. 10. 2014, s. 3.
26/09/2014
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování  (CON/2014/49), Úř. věst. C 336, 26. 9. 2014, s. 5.Dodatečné informace
20/09/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 1. září 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/38), Úř. věst. L 278, 20. 9. 2014, s. 21.
19/09/2014
Stanovisko k oddělení bankovních činností a jejich regulaci (CON/2014/70), Francie, 19. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Stanovisko k regulaci obchodní činnosti spočívající ve vlastnictví úvěrů (CON/2014/69), Irsko, 12. 9. 2014.
12/09/2014
Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv v souvislosti se zavedením eura (CON/2014/68), Litva, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Stanovisko k provedení evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (CON/2014/67), Německo, 12. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Obecné zásady ECB ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21), Úř. věst. L 267, 6. 9. 2014, s. 9.
03/09/2014
Stanovisko k odloženým daňovým pohledávkám (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 29. července 2014 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2014/34), Úř. věst. L 258, 29. 8. 2014, s. 11.
29/08/2014
Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a euromincí a jejich navracení zpět do oběhu (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Stanovisko ke spořitelnám propojeným se spořitelními družstvy  (CON/2014/64), Portugalsko, 14. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 13. srpna 2014 o určení systému TARGET2 jako systémově významného platebního systému podle nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/35), 13. 8. 2014.
06/08/2014
Stanovisko ke změně denominace základního kapitálu a cenných papírů společností (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/62), Maďarsko, 6. 8. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Stanovisko k návrhu nařízení o fondech peněžního trhu (CON/2014/36), Úř. věst. C 255, 6. 8. 2014, s. 3.Dodatečné informace
29/07/2014
Stanovisko k reorganizačním a likvidačním opatřením týkajícím se Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Rakousko, 29. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Stanovisko k novým obecným opatřením vyplývajícím z rozhodnutí nejvyššího soudu o smlouvách o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/59), Maďarsko, 28. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Litvu (CON/2014/50), Úř. věst. C 244, 26. 7. 2014, s. 1.
26/07/2014
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2014/1), Úř. věst. C 244, 26. 7. 2014, s. 3.
23/07/2014
Nařízení ECB (EU) č. 795/2014 ze dne 3. července 2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2014/28), Úř. věst. L 217, 23. 7. 2014, s. 16.
23/07/2014
Nařízení ECB/2014/28. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 23. 7. 2014, s. .
22/07/2014
Stanovisko k řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2014/60), Kypr, 22. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2014/29), Úř. věst. L 214, 19. 7. 2014, s. 34.
18/07/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 9. července 2014, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/22 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.Dodatečné informace
18/07/2014
Obecné zásady ECB ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.Dodatečné informace
16/07/2014
Stanovisko k pravomoci vydávat mince (CON/2014/56), Kypr, 16. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Nařízení ECB ze dne 8. července 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi  (ECB/2014/30), Úř. věst. L 205, 12. 7. 2014, s. 14.
11/07/2014
Stanovisko k reprodukci eurobankovek a euromincí a forintových bankovek a mincí v Maďarsku (CON/2014/55), Maďarsko, 11. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Stanovisko k pravidlům pro konzultace s Evropskou centrální bankou (CON/2014/54), Slovensko, 10. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Stanovisko k povolení provozování platebních systémů (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
09/07/2014
Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce (CON/2014/52), Polsko, 9. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Stanovisko k věkovému limitu pro výkon funkce guvernéra a viceguvernérů Banque de France a k jejich funkčnímu období  (CON/2014/51), Francie, 8. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro  (ECB/2014/5), Úř. věst. L 198, 5. 7. 2014, s. 7.
03/07/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 6. února 2014 o jmenování zástupců ECB do Rady dohledu  (ECB/2014/4), Úř. věst. L 196, 3. 7. 2014, s. 38.
01/07/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 16. června 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2014/27), Úř. věst. L 192, 1. 7. 2014, s. 68.
01/07/2014
Stanovisko k zpracovávání a distribuci bankovek a mincí a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku  (CON/2014/48), Maďarsko, 1. 7. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky plateb (CON/2014/47), Polsko, 27. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Stanovisko k výboru pro systémová rizika (CON/2014/46), Lucembursko, 26. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Stanovisko k nebankovním finančním institucím, které poskytují úvěry spotřebitelům (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Stanovisko k požadavkům týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů (CON/2014/44), Maďarsko, 23. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (CON/2014/43), Rakousko, 23. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Jednací řád Rady dohledu ECB  Úř. věst. L 182, 21. 6. 2014, s. 56.
20/06/2014
Doporučení pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), Úř. věst. C 188, 20. 6. 2014, s. 1.Dodatečné informace
14/06/2014
Rozhodnutí ECB o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování  (ECB/2014/16), Úř. věst. L 175, 14. 6. 2014, s. 47.
11/06/2014
Stanovisko k úročení minimálních rezerv (CON/2014/42), Litva, 11. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Obecné zásady ECB ze dne 5. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2014/25), Úř. věst. L 168, 7. 6. 2014, s. 120.
07/06/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2014/24), Úř. věst. L 117, 7. 6. 2014, s. 168.
07/06/2014
Obecné zásady ECB ze dne 5. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/9 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2014/22), Úř. věst. L 168, 7. 6. 2014, s. 118.
06/06/2014
Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se krátkodobé likvidity  (CON/2014/41), Maďarsko, 6. 6. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. června 2014 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv (ECB/2014/23), Úř. věst. L 168, 5. 6. 2014, s. 115.
05/06/2014
Obecné zásady ECB ze dne 12. března 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/4 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (ECB/2014/12), Úř. věst. L 166, 5. 6. 2014, s. 42.
05/06/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 12. března 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2014/11), Úř. věst. L 166, 5. 6. 2014, s. 31.
05/06/2014
Obecné zásady ECB ze dne 12. března 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému  (ECB/2014/10), Úř. věst. L 166, 5. 6. 2014, s. 33.
05/06/2014
Obecné zásady ECB/2011/14. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  5. 6. 2014.
02/06/2014
Nařízení ECB (EU) č. 673/2014 ze dne 2. června 2014 o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu (ECB/2014/26), Úř. věst. L 179, 2. 6. 2014, s. 72.
30/05/2014
Stanovisko k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi  (CON/2014/40), Španělsko, 30. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. února 2014 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2014/9), Úř. věst. L 159, 28. 5. 2014, s. 56.
28/05/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 20. února 2014 o zákazu měnového financování a úročení vládních vkladů národními centrálními bankami (ECB/2014/8), Úř. věst. L 159, 28. 5. 2014, s. 54.
27/05/2014
Stanovisko k přístupu veřejnosti ke konkrétním informacím o úvěrech se selháním určitých bank (CON/2014/39), Slovinsko, 27. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Stanovisko k odměňování zaměstnanců a členů rozhodovacích orgánů Banca d’Italia a zdanění jejích přeceněných akcií (CON/2014/38), Itálie, 26. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2014/37), Rumunsko, 22. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Stanovisko k omezením důchodů (CON/2014/35), Rakousko, 19. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce a finanční společnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Stanovisko k dozoru nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Doporučení k nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci ECB uvalovat sankce  (ECB/2014/19), Úř. věst. C 144, 14. 5. 2014, s. 2.
14/05/2014
Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce  (ECB/2014/18), Úř. věst. L 141, 14. 5. 2014, s. 51.
14/05/2014
Nařízení ECB ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce ECB s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu)  (ECB/2014/17), Úř. věst. L 141, 14. 5. 2014, s. 1.
05/05/2014
Stanovisko k ukončení platnosti některých bankovek a mincí (CON/2014/32), Švédsko, 5. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Stanovisko k řešení krizí na finančních trzích (CON/2014/31), Finsko, 2. 5. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Stanovisko k veřejným financím (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Stanovisko k právnímu rámci pro rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku prostřednictvím Řeckého fondu finanční stability (CON/2014/29), Řecko, 29. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Doporučení ECB ze dne 17. dubna 2014 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta‘ Malta / Central Bank of Malta (ECB/2014/20), Úř. věst. C 122, 25. 4. 2014, s. 1.
22/04/2014
Stanovisko ke sledování používání ratingů účastníky trhu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Stanovisko k provozovatelům směnáren (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Stanovisko ECB k návrhu nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2014/2), Úř. věst. C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatečné informace
14/04/2014
Stanovisko k operacím se státními cennými papíry (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovinsko, 11. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (CON/2013/76), Úř. věst. C 109, 11. 4. 2014, s. 2.Dodatečné informace
08/04/2014
Doporučení ECB ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ECB/2014/7), Úř. věst. C 103, 8. 4. 2014, s. 1.
08/04/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank  (ECB/2014/6), Úř. věst. L 104, 8. 4. 2014, s. 72.
02/04/2014
Stanovisko ke krizovému řízení (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 22. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB (ECB/2014/1)  (ECB/2014/1), Úř. věst. L 95, 29. 3. 2014, s. 56.
27/03/2014
Doporučení ECB ze dne 27. března 2014 o jednotných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou ve spolupráci s národními centrálními bankami (ECB/2014/14), Úř. věst. C 186, 27. 3. 2014, s. 1.
27/03/2014
Stanovisko k měření úvěrového rizika a rizika země v případě bankovních skupin (CON/2014/23), Rakousko, 27. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Stanovisko k pravidlům o střetu zájmů vedoucích pracovníků Banco de España  (CON/2014/22), Španělsko, 20. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Stanovisko k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Úř. věst. C 80, 19. 3. 2014, s. 1.Dodatečné informace
18/03/2014
Stanovisko k dohledu nad finančním trhem, k makroobezřetnostnímu dohledu a k dozoru nad platebními systémy (CON/2014/21), Estonsko, 18. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Stanovisko k dozoru nad úhradami a inkasy v eurech (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 4. února 2014, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2014/3), Úř. věst. L 69, 8. 3. 2014, s. 107.
04/03/2014
Obecné zásady ECB ze dne 28. listopadu 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/5 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami  (ECB/2013/45), Úř. věst. L 57, 4. 3. 2014, s. 23.
27/02/2014
Rozhodnutí ECB o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Úř. věst. L 57, 27. 2. 2014, s. 29.Dodatečné informace
21/02/2014
Stanovisko ke změnám v řízení Banca d’Italia (CON/2014/19), Itálie, 21. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Stanovisko k nesouladu splatnosti a devizových pozic úvěrových institucí (CON/2014/15), Maďarsko, 24. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Doporučení ECB ze dne 23. ledna 2014, kterým se mění doporučení ECB/2011/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2014/2), Úř. věst. C 51, 22. 2. 2014, s. 1.
22/02/2014
Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (CON/2013/77), Úř. věst. C 51, 22. 2. 2014, s. 3.Dodatečné informace
18/02/2014
Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2014/18), Polsko, 18. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2014/17), Belgie, 14. 2. 2014.
13/02/2014
Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním nástrojům Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgie, 13. 2. 2014.
12/02/2014
Stanovisko k zavedení eura v Litvě (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Stanovisko k účtům zaknihovaných cenných papírů v cizí měně (CON/2014/13), Belgie, 12. 2. 2014.
10/02/2014
Stanovisko ke snížení úrovně odměňování vyšších úředníků ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2014/12), Nizozemsko, 10. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Stanovisko k předávání údajů nezbytných pro stanovení měnové politiky (CON/2014/11), Polsko, 7. 2. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES (CON/2014/9), 5. 2. 2014.Dodatečné informace
05/02/2014
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách  (CON/2014/10), Úř. věst. C 193, 5. 2. 2014, s. 2.Dodatečné informace
04/02/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 27. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2013/52), Úř. věst. L 33, 4. 2. 2014, s. 7.
01/02/2014
Obecné zásady ECB ze dne 18. prosince 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky  (ECB/2013/49), Úř. věst. L 32, 1. 2. 2014, s. 36.
31/01/2014
Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Maďarsko, 31. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Stanovisko k odměňování státních zaměstnanců po dobu pracovní neschopnosti  (CON/2014/7), Irsko, 28. 1. 2014.
23/01/2014
Stanovisko k zaokrouhlování plateb v eurech (CON/2014/6), Belgie, 23. 1. 2014.
21/01/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2013 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Latvijas Banka (ECB/2013/53), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 65.
21/01/2014
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 30. srpna 2013 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu (ECB/2013/31), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 63.
21/01/2014
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2013/29), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 55.
21/01/2014
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB (ECB/2013/28), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 53.
21/01/2014
Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2013/27), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 51.
21/01/2014
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2013/26), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 47.
17/01/2014
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Dohoda ze dne 6. prosince 2013 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 17, 21. 1. 2014, s. 1.
21/01/2014
Dohoda ze dne 31. prosince 2013 mezi Latvijas Banka a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Latvijas Banka podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 17, 21. 1. 2014, s. 5.
20/01/2014
Stanovisko k veřejnému přístupu k informacím o majetku veřejných funkcionářů (CON/2014/5), Slovinsko, 20. 1. 2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Doporučení ECB ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/44), Úř. věst. C 5, 9. 1. 2014, s. 1.
08/01/2014
Rozhodnutí o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Lotyšsku  (ECB/2013/41), Úř. věst. L 3, 8. 1. 2014, s. 9.
07/01/2014
Obecné zásady ECB ze dne 25. července 2013 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2013/24), Úř. věst. L 2, 7. 1. 2014, s. 34.Dodatečné informace
07/01/2014
Obecné zásady ECB ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice (přepracované znění)  (ECB/2013/23), Úř. věst. L 57, 7. 1. 2014, s. 12.Dodatečné informace