BĊE/2013/54

 1. Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta’ oġġetti siguri tal-euro u oġġetti tal-euro u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/3  (BĊE/2013/54), ĠU L 57, 27.2.2014, pġ. 29.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Mejju 2008 dwar il-proċeduri ta' akkreditament ta' sigurta` applikabbli għall-manifatturi ta' oġġetti ta' sigurta` ta' l-euro għall-karti tal-flus euro (BĊE/2008/3), ĠU L 140, 30.5.2008, pġ. 26.
  2. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar il-proċedura għall-akkreditazzjoni tal-kwalità għall-manifatturi ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2010/22), ĠU L 330, 15.12.2010, pġ. 14.
  3. Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/22 dwar il-proċedura għall-akkreditazzjoni tal-kwalità għall-manifatturi ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2012/7), ĠU L 126, 15.5.2012, pġ. 13.
  4. Deċiżjoni BĊE/2010/22. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 16.5.2012.
  5. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2011 dwar il-proċeduri għall-akkreditazjoni ambjentali u tas-saħħa u sigurtà għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2011/8), ĠU L 176, 5.7.2011, pġ. 52.
  6. Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2011/8 dwar il-proċeduri għall-akkreditazzjoni ambjentali u tas-saħħa u sigurtà għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2012/8), ĠU L 126, 15.5.2012, pġ. 14.
  7. Deċiżjoni BĊE/2011/8. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 16.5.2012.
  8. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Lulju 2012 dwar is-subdelega ta’ setgħat biex jingħataw, jiġġeddu jew jiġu estiżi l-akkreditazzjonijiet (BĊE/2012/15), ĠU L 209, 4.8.2012, pġ. 17.