ECB/2013/54

 1. ECB Lēmums (2013. gada 20. decembris) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un par grozījumiem Lēmumā ECB/2008/3  (ECB/2013/54), OV L 57, 27.2.2014, 29. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB 2008. gada 15. maija Lēmums par drošības akreditācijas procedūrām ar euro banknotēm saistīto aizsargāto euro materiālu izgatavotājiem (ECB/2008/3), OV L 140, 30.5.2008, 26. lpp..
  2. uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru  (ECB/2010/22), OV L 330, 15.12.2010, 14. lpp..
  3. ECB Lēmums (2012. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/22 par euro banknošu ražotāju kvalitātes akreditācijas procedūru  (ECB/2012/7), OV L 126, 15.5.2012, 13. lpp..
  4. Lēmums ECB/2010/22. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs., 16.5.2012.
  5. uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 21. jūnijs) par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai  (ECB/2011/8), OV L 176, 5.7.2011, 52. lpp..
  6. ECB Lēmums (2012. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/8 par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai  (ECB/2012/8), OV L 126, 15.5.2012, 14. lpp..
  7. Lēmums ECB/2011/8. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs., 16.5.2012.
  8. uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 17. jūlijs) par akreditācijas piešķiršanas, atjaunošanas vai pagarināšanas pilnvaru tālāku deleģēšanu (ECB/2012/15), OV L 209, 4.8.2012, 17. lpp..