ECB/2013/54

 1. Rozhodnutí ECB o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Úř. věst. L 57, 27. 2. 2014, s. 29.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 15. května 2008 o postupech pro bezpečnostní akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura ve vztahu k eurobankovkám (ECB/2008/3), Úř. věst. L 140, 30. 5. 2008, s. 26.
  2. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek  (ECB/2010/22), Úř. věst. L 330, 15. 12. 2010, s. 14.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/22 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek  (ECB/2012/7), Úř. věst. L 126, 15. 5. 2012, s. 13.
  4. Rozhodnutí ECB/2010/22. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, 16. 5. 2012.
  5. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2011 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek  (ECB/2011/8), Úř. věst. L 176, 5. 7. 2011, s. 52.
  6. Rozhodnutí ECB ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/8 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek  (ECB/2012/8), Úř. věst. L 126, 15. 5. 2012, s. 14.
  7. Rozhodnutí ECB/2011/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, 16. 5. 2012.
  8. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 17. července 2012 o dalším přenesení pravomoci udělovat, obnovovat nebo prodlužovat akreditace (ECB/2012/15), Úř. věst. L 209, 4. 8. 2012, s. 17.