ЕЦБ/2013/54

 1. Решение на ЕЦБ относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3  (ЕЦБ/2013/54), OВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 29..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 май 2008 г. относно процедурите по акредитация за сигурност на производителите на евроматериали за сигурност за евробанкноти (ЕЦБ/2008/3), OВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 26..
  2. Отменено: Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно процедурата по акредитация за качество на производителите на евробанкноти  (ЕЦБ/2010/22), OВ L 330, 15.12.2010 г., стр. 14..
  3. Решение на ЕЦБ от 26 април 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/22 относно процедурата по акредитация за качество на производителите на евробанкноти  (ЕЦБ/2012/7), OВ L 126, 15.5.2012 г., стр. 13..
  4. Решение ЕЦБ/2010/22. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 16.5.2012.
  5. Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2011 година относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти (ЕЦБ/2011/8), OВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 52..
  6. Решение на ЕЦБ от 26 април 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/8 относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производство на евробанкноти  (ЕЦБ/2012/8), OВ L 126, 15.5.2012 г., стр. 14..
  7. Решение ЕЦБ/2011/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 16.5.2012.
  8. Отменено: Решение на ЕЦБ от 17 юли 2012 година относно вторичното делегиране на правомощия по предоставяне, подновяване или удължаване на акредитации (ЕЦБ/2012/15), OВ L 209, 4.8.2012 г., стр. 17..