Menu

ECB/2014/32

  1. ECB:s beslut av den 9 juli 2014 om upphävande av beslut ECB/2013/22 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern och av beslut ECB/2013/36 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2014/32), 18.7.2014.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 juli 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/22), EUT L 195, 18.7.2013, s. 27.
    2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 26 september 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2013/36), EUT L 301, 12.11.2013, s. 13.