ECB/2014/32

  1. Sklep ECB z dne 9. julija 2014 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/22 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper, in Sklepa ECB/2013/36 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. julija 2013 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper  (ECB/2013/22), UL L 195, 18. 7. 2013, str. 27.
    2. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 26. septembra 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/36), UL L 301, 12. 11. 2013, str. 13.