ECB/2014/32

  1. Rozhodnutie ECB z 9. júla 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/22 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu a rozhodnutie ECB/2013/36 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. júla 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu  (ECB/2013/22), Ú. v. EÚ L 195, 18. 7. 2013, s. 27.
    2. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 26. septembra 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/36), Ú. v. EÚ L 301, 12. 11. 2013, s. 13.