Menu

BCE/2014/32

  1. Decizia BCE din 9 iulie 2014 de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/32), 18.7.2014.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2013/22), JO L 195, 18.7.2013, p. 27.
    2. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2013/36), JO L 301, 12.11.2013, p. 13.