ECB/2014/32

  1. Besluit van de ECB van 9 juli 2014 tot intrekking van Besluit ECB/2013/22 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en Besluit ECB/2013/36 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2014/32), 18.7.2014.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 juli 2013 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2013/22), PB L 195 van 18.7.2013, blz. 27.
    2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 26 september 2013 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2013/36), PB L 301 van 12.11.2013, blz. 13.