BĊE/2014/32

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tad-9 ta' Lulju 2014 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/22 dwar miżuri temporanji fir-rigward tal-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru u d-Deċiżjoni BĊE/2013/36 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2014/32), 18.7.2014.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Lulju 2013 dwar miżuri temporanji fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru  (BĊE/2013/22), ĠU L 195, 18.7.2013, pġ. 27.
    2. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2013 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral, BĊE/2013/36 (BĊE/2013/36), ĠU L 301, 12.11.2013, pġ. 13.