ECB/2014/32

  1. ECB Lēmums (2014. gada 9. jūlijs), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/22 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un Lēmumu ECB/2013/36 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/32), 18.7.2014.

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 5. jūlijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2013/22), OV L 195, 18.7.2013, 27. lpp..
    2. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 26. septembris) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2013/36), OV L 301, 12.11.2013, 13. lpp..