Menu

ECB/2014/32

  1. 2014 m. liepos 9 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2014/32), 2014 7 18.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2013 m. liepos 5 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/22), OL L 195, 2013 7 18, p. 27.
    2. Nebegalioja: 2013 m. rugsėjo 26 d. ECB sprendimas dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2013/36), OL L 301, 2013 11 12, p. 13.