EKB/2014/32

  1. A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/22 határozat és az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/36 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 9-i EKBihatározat (EKB/2014/32), 2014.7.18.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 2013. július 5-i határozata a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről  (EKB/2013/22), HL L 195., 2013.7.18., 27. o.
    2. Hatályát vesztette: Az EKB 2013. szeptember 26-i határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről (EKB/2013/36), HL L 301., 2013.11.12., 13. o.