ESB/2014/32

  1. Odluka ESB od 9. srpnja 2014. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/22 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar i Odluke ESB/2013/36 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/32), 18.7.2014.

    1. : Odluka ESB od 5. srpnja 2013. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar  (ESB/2013/22), SL L 195, 18.7.2013., str. 27.
    2. : Odluka ESB od 26. rujna 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja  (ESB/2013/36), SL L 301, 12.11.2013., str. 13.