EKP/2014/32

  1. EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ja EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 9. juuli 2014 (EKP/2014/32), 18.7.2014.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 5. juuli 2013, ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega  (EKP/2013/22), ELT L 195, 18.7.2013, lk 27.
    2. Kehtivus lõppenud: EKP otsus täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 26. september 2013 (EKP/2013/36), ELT L 301, 12.11.2013, lk 13.