ECB/2014/32

  1. ECB's afgørelse af 9. juli 2014 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern og afgørelse ECB/2013/36 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/32), 18.7.2014.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2013/22), EUT L 195 af 18.7.2013, s. 27.
    2. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 26. september 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2013/36), EUT L 301 af 12.11.2013, s. 13.