Menu

ECB/2014/32

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 9. července 2014, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/22 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou a rozhodnutí ECB/2013/36 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2014/32), 18. 7. 2014.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 5. července 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2013/22), Úř. věst. L 195, 18. 7. 2013, s. 27.
    2. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 26. září 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2013/36), Úř. věst. L 301, 12. 11. 2013, s. 13.