ECB/2014/31

  1. ECB:s riktlinje av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/31), 18.7.2014.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 mars 2013 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning)  (ECB/2013/4), EUT L 95, 5.4.2013, s. 23.
    2. ECB:s riktlinje av den 12 mars 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/4 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (ECB/2014/12), EUT L 166, 5.6.2014, s. 42.