Menu

ECB/2014/31

  1. Smernica ECB z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (prenovitev)  (ECB/2013/4), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 23.
    2. Smernica ECB z dne 12. marca 2014 o spremembi Smernice ECB/2013/4 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2014/12), UL L 166, 5. 6. 2014, str. 42.