Menu

ECB/2014/31

  1. Usmernenie ECB z 9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (prepracované znenie) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 23.
    2. Usmernenie ECB z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9  (ECB/2014/12), Ú. v. EÚ L 166, 5. 6. 2014, s. 42.