Menu

BCE/2014/31

  1. Orientarea BCE din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/31), 18.7.2014.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2013/4), JO L 95, 5.4.2013, p. 23.
    2. Orientarea BCE din 12 martie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2014/12), JO L 166, 5.6.2014, p. 42.